Muzejní počin roku

Zpřístupnění sklepení sokolovského zámku
Předmětem projektu byla rekonstrukce a zpřístupnění zámeckých sklepů, které v minulosti prošly nevhodnými stavebními zásahy. Během přestavby byly všechny novodobé vestavby odstraněny, byla odkryta část základů původní tvrze z 2. poloviny 13. století a jímka na vodu. Všechny práce pak probíhaly pod pečlivým dohledem archeologů a památkového ústavu. Zrekonstruované sklepy se stanou místem pro vystavení tzv. sokolovského pokladu (soubor šperků z přelomu 19. a 20. století), archeologická a geologická část expozice pak přiblíží „materiál“, ze kterého byla tvrz a také sklepy vystavěny a nálezy učiněné při archeologickém výzkumu. Sklepy byly v rámci projektu zpřístupněny vůbec poprvé ve své historii.
63/2019
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Zámecká 1, 356 01 Sokolov
+420 352 324 023
+420 602 164 361
beranova@muzeum-sokolov.cz
http://www.omks.cz
72053801
Karlovarský kraj

Povinné přílohy

Dne 6. dubna 1994 byl při výkopových pracech na nádvoří ředitelství muzea (v budově z 2. poloviny 18. století, která sloužila v minulosti jako sídlo správy lesů nostitzovského panství) nalezen balíček obsahující spony, čelenky, řetízky a další šperky z bílého a žlutého kovu. Nález byl později datován do 2. poloviny 19. až první čtvrtiny 20. století a protože nevhodné uložení v zemi šperky značně poškodilo proběhlo v letech 1996–99 jejich restaurování. Následně pak byly uloženy v trezoru a veřejnosti se během 20 let představily pouze na dvou týdenních výstavách – vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením nebylo delší vystavení v běžných vitrínách možné. V této době se hledaly vhodné prostory pro stálou expozici „sokolovského pokladu“ i finance na její realizaci. Nakonec se jako nejvhodnější ukázalo sklepení sokolovského zámku, které bylo nevyužité a bohužel poničené nedokončenou přestavbou na vinárnu z poloviny 90. let 20. stol. Při této přestavbě byla poškozena část renesančních omítek a pod betonovou podlahou se opět ocitly i základy původní tvrze z 2. poloviny 13. století stejně jako vodní jímka z 15. stol. odhalené při archeologickém průzkumu v roce 1993. Na podzim 2017 proběhlo vybourání novodobých příček a o rok později začala revitalizace zámeckých sklepů, která byla dokončena v létě 2019. Během ní byla opět odhalena část základů původní tvrze z doby mezi léty 1250–1275 a vodní jímka z doby šlikovského hradu (kolem roku 1480). Nově pak byly nalezeny zbytky renesančního topeniště – lázně a toalety ze 16. stol. Zakonzervovány byly také nápisy a kresby vryté do omítky a datované do 2. poloviny 17. stol. Vše mohou návštěvníci při návštěvě sklepa spatřit. Projektem se tak podařilo revitalizovat zámecké sklepy a odhalit návštěvníkům nejstarší historii nejen zámku, ale i celého města a zároveň se podařilo vytvořit z bezpečnostního hlediska vyhovující prostor pro vystavení tzv. sokolovského pokladu. V dalších prostorách pak najde své místo geologická a archeologická expozice.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Ing. Michael Rund
+420 736 762 755
sokorund@gmail.com

Nepovinné přílohy

Ing. Michael Rund, Mgr. Romana Beranová, Ing. Radovan Kalivoda, RNDr. Petr Rojík


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru