Muzejní výstava roku

50 let divadelní přehlídky ve Vysokém
Výstava shrnuje všechny ročníky národní přehlídky venkovských divadelních souborů ze všech oblastí, se kterými se na této ojedinělé akci můžete potkat. Dnes je známá jako Krakonošův divadelní podzim za finančního přispění MK ČR, Libereckého kraje a města Vysokého nad Jizerou. Zachycuje osobnosti ze světa ochotníků, ale i profesionálů při práci na samotném divadelním představení, ve vzdělávacích kurzech, besedách, koncertech, videokavárně, různých šprýmařinách či jen při přátelském posezení. Vybrané tiskoviny od původních divadelních vstupenek, přes pracovní materiály při přípravě celé akce, programové brožury, denně vydávaný zpravodaj, programy jednotlivých představení, osobní korespondence, plakáty, skládačky na objednání pobytu, ocenění, diplomy, poděkování atd. Vše je doplněno pestrou směsicí trojrozměrných předmětů, upomínkových předmětů, dárků apod. ukazující na proměnný vkus a možnosti během desítky let. Nad vším bdí impozantní sedící figura Krakonoše, symbolu celé přehlídky i kolébky nejstarší ochotnické tradice u nás.
66/2019
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Dr. K. Farského 130, 512 11 Vysoké nad Jizerou
+420 481 593 118
+420 732 345 265
muzeum@vysokenadjizerou.cz
https://info.vysokenadjizerou.cz/vlastivedne-muzeum/
00276294
Město Vysoké nad Jizerou

Povinné přílohy

Výstava zachycuje samostatně jednotlivé oblasti přehlídky z hlediska divadelních představení, vzdělávacích a doprovodných akcí a upozorňuje na výjimečné inscenace. Naleznete zde připomínky jednotlivých kurzů, seminářů, přednášek i besed nejen odborných. Připomíná všechny společenské a doprovodné akce tak, jak ve Vysokém probíhají, včetně podílu ochotníků z celé republiky (Vobskočák). Svůj panel tu má samozřejmě Krakonošovo vítání před divadlem Krakonoš, s dechovkou, dětmi a za bohaté návštěvnosti veřejnosti. Na výstavě naleznete i oblasti oficiální, to je vyhlašovatele, pořadatele, složení přípravného výboru, odborných porot, lektory, ale také osobnosti profesionálního světa, které přijížděly do Vysokého. Zachycuje i vývoj grafické stránky přehlídky od nejstaršího plakátu, zpravodaje Větrník, vstupenek, pozvánek, diplomů atd. Zaujmou vitríny s maličkostmi, které soubory dostávaly od pořadatelů a pořadatelé od souborů a sponzorů dříve patronů. Dostatečný výběr kvalitních fotografií zvyšuje atraktivnost výstavy i pro laické návštěvníky. Nechybí pár pečlivě posčítaných čísel, která doplňují statistiku ze všech let. Tak jako publikace i výstava slouží jako podnět pro budoucí generace, aby navázaly na ochotnické tradice svých předků. Výstava přesahuje rámec regionu a v takovém rozsahu se v nejbližších desítkách let zřejmě neuskuteční. Je důkazem, že Vysoké jako kolébka ochotnického divadla, je to pravé místo pro divadlo i dnes.
Jan a Svatava Hejralovi
OS Větrov Vysoké nad Jizerou
Jan a Svatava Hejralovi, Marcela Škodová, Alice Dvořáková
3.8.2019
31.10.2020
leden–březen, květen–prosinec
úterý–neděle
9–12, 13–16
Mgr. Lucie Strnádková
starosta@vysokenadjizerou.cz

Nepovinné přílohy

Jan a Svatava Hejralovi
Souběžně vzniklá publikace To nejlepší místo pro divadlo a časosběrný dokument 50 let KDP (2014–2019)
• vernisáž s úvodním proslovem doc. Mgr Milana Schejbala; • 11.–19.X. 50.ročník Krakonošova divadelního podzimu; • 8x beseda s účastníky a s frekventanty KDP mladým; • s delegací z Hronova; • 13.11. 2019 Den hejtmana; • 9.–17.X. 51.ročník KDP s každodenní návštěvou účastnických divadelních souborů a vzdělávacích kurzů, poroty, lektorů a hostů; • 12.X. delegace z ministerstva kultury; • beseda se studenty z ISŠ a žáky čtenářského kroužku; • výstava hlavní partner přehlídky EMBA Paseky v divadle Krakonoš
• místní zpravodaj Větrník 4/2019; • 10.10. ČR Praha – pozvánka; • 2.10. ČR Liberec – beseda; • 6.–10.10. soutěž v ČR Liberec; • 24.10. Newsletter Amatérské scény Jubilejní KDP ve znamení babího léta (L. Lázňovská); • Je úchvatná – pojede na Hronov (J. Fričová); • informace v různých denících před a během; • upoutávky v ČR Hradec Králové, Liberec, Praha

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru