Muzejní publikace roku

Krkonošské lidové tance
Výukové DVD s tištěnou brožurou s textem o historii krkonošského a podkrkonošského tanečního folkloru, popisem jednotlivých tanců, notovým záznamem a slovy písní. Výuka a taneční ukázka vybraných lidových tanců je nahrána na přiloženém nosiči.
67/2019
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum
Husova 213, 543 01 Vrchlabí
+420 499 456 710
+420 605 235 190
muzeum@krnap.cz
https://www.krnap.cz/krkonosska-muzea/
00088455
Správa KRNAP Vrchlabí

Povinné přílohy

Lidové tance Krkonoš a Podkrkonoší byly sbírány a zapisovány koncem 19. století lidovými písmáky a učiteli (V. Metelka, F. Róna). Po druhé světové válce se systematicky tímto sběrem zabýval hlavně Pavel Krejčí, dále Růžena Pluhařová, Amálie Kutinová společně s Krejčím. Tehdy byly publikovány zásadní sbírky, které kromě názvu a popisu tance obsahovaly i nápěv, text a další informace např. o místu výskytu. Tyty sbírky vyšly v letech v 50.–60. letech, naposledy uspořádala terénní sběry svého bratra v roce 1984 Jarmila Procházková-Krejčová v publikaci Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. Sběry Pavla Krejčího se staly a vlastně jsou dodnes kvalitní materiálovou základnou i metodickou pomůckou, z níž čerpá většina folklorních souborů, zabývajících se podkrkonošským folklorem. Na DVD vydaném Správou KRNAP, Krkonošským muzeem ve Vrchlabí jsme spolupracovali s jedním z folklorních souborů našeho regionu, se Špindleráčkem, který také při sestavování svých vystoupení ze sběrů Pavla Krejčího čerpal. Společně s dlouholetými vedoucími tohoto souboru jsme vybrali šest lidových tanců, které jsou opatřeny popisem, slovy, notovým záznamem, místem kde byly zapsány. DVD obsahuje tištěnou brožurku s krátkou historií tanečního folkloru Krkonoš a Podkrkonoší a popisy tanců a nosič s filmovou nahrávkou výuky tanců.
Mgr. Libor Dušek
Archiv souboru Špindleráček a Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Z. Žitný, 2123 design, s. r. o., Hradec Králové
neprodejné
1 000 ks

Nepovinné přílohy

Fotografie ze křtu dne 30. 11. 2019 na akci Vánoční jarmark ve Vrchlabí. Křtu se účastnil ing. Jan Sobotka, senátor za obvod č. 39 – Trutnov, zastupitel Královéhradeckého kraje a starosta města Vrchlabí, dále ředitel Správy KRNAP PhDr. Robin Bönisch.

Fotogalerie

nahoru