Muzejní publikace roku

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)
Projekt Za chrám, město a vlast, olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy byl čtyři roky trvajícím podnikem aplikovaného výzkumu Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně. Výsledkem práce více než tří desítek historiků, historiků umění a archivářů bylo několik výstavních projektů a několik odborných výstupů ve formě článků, monografií a metodik. Hlavními výstupy byla v roce 2019 realizovaná dvojice relevantních výstav, a především dvousvazková monografie, která v českém a anglickém jazyce shrnula poznatky základního výzkumu, který odborný tým za dobu trvání projektu provedl. Monografie je důležitým pokusem představit široké veřejnosti vyčerpávajícím způsobem osobnost, jejíž význam po všech stránkách přesahuje nejen hranice olomoucké diecéze, ale také střední Evropy.
69/2019
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
+420 585 514 111
info@muo.cz
http://www.muo.cz
75079950
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Kolektivní monografie o olomouckém biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castecorna představuje jednu z nejvýznamnějších osobností raně novověkých dějin Moravy. Kniha ovšem pouze úzkou biografií, ale zasazuje biskupa a jeho aktivity do souřadnice středoevropských dějin a kultury 17. století. Toto období po skončení třicetileté války je v českých dějinách klíčové pro zásadní restrukturalizaci a formování nové pobělohorské společnosti – v sociálním, náboženském, kulturním i uměleckém smyslu. Na Moravě se tak viditelným výsledkem biskupova působení stala především umělecká proměna země, kam uvedl barokní kulturu. Biskup Karel přitom využil osobitý potenciál středoevropského prostředí, které bylo místem kulturní výměny, setkávání četných inspirací a působení italských, francouzských, německých, nizozemských a dalších umělců. Biskupův odkaz lze vnímat jako jeden z projevů modernizace středoevropského prostředí, jako rozvíjení této umělecky plodné kulturní krajiny. Studie shromážděné ve dvou svazcích knihy se však nesoustřeďují jen na umělecké památky či projevy biskupova mecenátu, ale zasazují tyto počiny do obecně historického a kulturního kontextu. Představeny jsou tak aspekty náboženských dějin, politiky a církevní správy, hudební kultury, ale i ekonomie, což činí zejména první svazek, který se soustředí na syntetickou dějinnou kontextualizaci biskupa, jeho působení a odkazu. Druhý svazek popisuje a oceňuje především biskupovy zakladatelské a mecenášské aktivity. Výsledkem je tak nejen biografie konkrétní osobnosti, ale souhrnná publikace nově osvětlující toto stále ne dostatečně známé, a přitom pozoruhodné období českých dějin.
Ondřej Jakubec (ed.) – svazek I; Rostislav Švácha, Martina Potůčková, Jiří Kroupa (eds.) – svazek II
Petr Šmalec
1 400 Kč
600 ks
Prodej v muzejním knihkupectví a přes muzejní e-shop.

Nepovinné přílohy

978-80-88103-49-3 (I); 978-80-88103-55-4 (II)

Fotogalerie

nahoru