Muzejní počin roku

Statika hrou
„Statika hrou“ je stálým edukačním projektem, které otevřelo Národní technické muzeum v Centru stavitelského dědictví Plasy. Jedná se o první pracoviště nejen v Evropě, ale i ve světě, které je věnováno tématu statiky. Obtížné téma, plné abstraktních pojmů a principů, je pro běžné návštěvníky představeno moderní a zážitkovou formou a za pomoci interaktivních modelů. Hlavním cílem pracoviště je edukace ve smyslu motivace k technickému vzdělávání, která je zaměřena především na žáky středních škol. Záměrem edukačních programů je vlastní praktickou zkušeností poznat přírodní fyzikální zákony, platné z hlediska statiky při stavbě domu. Programu s názvem „Statika hrou aneb proč to (ne)spadne“ se za čtyři měsíce existence pracoviště zúčastnilo 2400 žáků. Pracoviště vzniklo ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
70/2019
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

„Statika hrou“ je stálým edukačním projektem, které otevřelo Národní technické muzeum v Centru stavitelského dědictví Plasy 28. června 2019. Jedná se o první pracoviště nejen v Evropě, ale i ve světě, které je věnováno tématu stavební statiky. Pracoviště vzniklo ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Na jeho přípravě úzce spolupracoval tým složený ze stavebních inženýrů, pedagogických a muzejních odborníků i výtvarníků. Hlavním cílem pracoviště je edukace ve smyslu motivace k technickému vzdělávání. Edukační programy s názvem „Statika hrou aneb proč to (ne)spadne“ jsou zaměřeny především na žáky středních škol. V průběhu těchto programů účastníci cestou experimentů, vlastního tvoření a zdolávání výzev objevují základní fyzikální principy, na kterých je statika staveb založena. Pochopí statiku staveb bez vzorečků, a najdou tak cestu k poznávání oboru a jeho případnému studiu. Program je modifikován také pro mladší žáky či vysokoškoláky. Jednotlivé aktivity i míru a hloubku poznávání přizpůsobují lektoři individuálnímu charakteru dané skupiny. Pracoviště je otevřené i běžným návštěvníkům, včetně rodin s dětmi. Obtížné téma, plné abstraktních pojmů, vzorečků a principů, je představeno moderní a zážitkovou formou a za pomoci nově vytvořených interaktivních modelů. Návštěvník si může vyzkoušet například na molitanovém modelu železobetonového sloupu základní statické principy. To znamená, na které straně sloupu při jeho ohybu jsou síly tlačené a na které straně jsou síly tažené. To návštěvníka nutí být v poznávání aktivní, dozvědět se, jak a proč se co dělá a funguje, a to bez znalosti matematického základu statiky. Stěžejní témata jsou vysvětlena na fyzických modelech, které ilustrují problematiku ve zmenšeném měřítku. Zde pracoviště vyzývá k poznání hrou – návštěvníci si mohou postavit cihelnou zeď s konzolami, sestavit žebra křížové klenby či smontovat krov. Základní informace jsou obsaženy na panelech s množstvím nákresů, edukačních otázek a zabudovaných interaktivních prvků. Problematiku dokreslují příklady z praxe – dobový filmový a fotografický materiál, ukázky stavebních prvků nebo jejich částí, interaktivní 3D modely a řada interaktivních virtuálních modelů v digitálním prostředí, ovládaných pomocí dotykových obrazovek. Malá část pracoviště má muzejní charakter – představeny jsou zde historické modely ze sbírky Stavitelství NTM a historické pomůcky používané při projektování a statických výpočtech konstrukcí. Edukační pracoviště statiky vysoce ohodnotil prof. Ing. Jiří Máca – děkan stavební fakulty ČVUT.

Uveďte prosím přímý kontakt:
Mgr. Karel Ksandr
+420 220 399 241
karel.ksandr@ntm.cz

Nepovinné přílohy

NTM: Martin Ebel, Lukáš Hejný, Kristýna Koderová; ČKAIT: Jiří Barták, Iva Broukalová, Jiří Celler, Jakub Dolejš, Vladislav Hrdoušek, Filip Chmel, Vladimír Janata, Martin Krejsa, Martin Petřík, Vít Šmilauer


Fotogalerie

nahoru