Muzejní počin roku

Architektura desetkrát jinak
Online kurz Architektura desetkrát jinak představuje žákům a studentům ZŠ a SŠ veřejný prostor z několika úhlů pohledu a nabízí možnosti využití sbírkových předmětů v architektuře města. Kurz učí kritickému myšlení, modelování, kreslení a designování, ale také debatování a hledání kompromisu a konsensu. Absolventům kurzu je dána možnost vystoupit na svatováclavské konferenci v Jeseníku, a to po boku vědců a badatelů z univerzit, muzeí a ústavů a získat tak tu nejlepší zpětnou vazbu k vlastnímu dílu. Kurz je organizován ve spolupráci Vlastivědného muzea Jesenicka a p. Terezy Kadlecové BA, studentky University of Cambridge, přičemž univerzita má nad projektem supervizi. Součástí projektu je vznik dokumentu Opening architecture jako semestrální práce lektorky supervizované prof. Mary Ann Steane z University of Cambridge.
65/2019
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník
+420 602 590 251
muzeum@jesenik.net
http://www.muzeumjesenik.cz
64095410
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

V kurzu Architektura desetkrát jinak se studenti s lektorkou kriticky zamýšlejí a diskutují nad otázkami jako např. Co to je architektura a jak na ni lze nahlížet? Co si architekt může vzít z historie? Jak modelovat, kreslit a designovat? Co je veřejný prostor? Jak můžeme ovlivnit ten nám blízký např. s pomocí regionálního muzea a jeho sbírkových předmětů? A jak výsledek vizuálně prezentovat? Online část kurzu Architektura desetkrát jinak byla rozdělena do dvou částí. V té úvodní se studenti seznamovali se základními koncepty v architektuře a její historií, učili se skicovat, pozorovat a analyzovat město, 3D modelovat, základy navrhování a kreativního myšlení. Ve druhé, praktické, části pak studenti vypracovali projekt „Z muzea do ulic“. V rámci projektu měli studenti za úkol navrhnout zásah do veřejného prostoru za pomoci vybraných sbírkových předmětů muzea (resp. jejich modelů či kopií). Svými návrhy studenti zdůraznili relevantní historické události, poukázali na vypozorované problémy lokality nebo si dali za cíl oživit vybraný prostor pro místní i turisty. Projekt Z muzea do ulic (tj. druhá část online kurzu) byl doplněn i o letní prezenční workshop s lektorkou přímo ve městě Jeseník. Mezi nejzajímavější návrhy projektu Z muzea do ulic patřil například Strom odrazů, ve kterém studentka imaginárně zasadila barokní zrcadlo ze sbírky muzea do, dle jejího názoru, monotónně využívaného areálu okolí místní základní školy. Tímto projektem chtěla studentka areál „rozjasnit“ a vnést do něj fantazii. Podstatou návrhu byla zrcátka zavěšená do centrálního stromu, ve kterých se odráží světlo, okolní areál, příroda anebo třeba duha. Uživatelům prostoru se tak naskytne mnoho dalších úhlů pohledu na svět. Další zajímavý návrh umístil mučicí nástroje z muzea do prostoru náměstí. Tento projekt měl za cíl poukazovat symbolicky na historii regionu, avšak namísto strachu měla nová funkce mučicích nástrojů (studentčin návrh je přetvořil na lavičku v nově navrženém altánku) paradoxně v lidech evokovat pocit radosti, pohodlí a bezpečí. Absolventi kurzu se nejenom seznámili s poznatky z oboru architektury, ale vyzkoušeli si také způsob výuky na prestižní University of Cambridge, a zároveň byli stimulováni k vytváření vztahu k vlastnímu regionu, a to zejména skrze instituci regionálního vlastivědného muzea a jeho sbírkových předmětů. Absolventům kurzu byla navíc dána možnost vystoupit s výsledky bádání a zejm. se svými návrhy na tzv. svatováclavské konferenci v Jeseníku, kterou Vlastivědné muzeum Jesenicka společně se Státním okresním archivem Jeseník a Priessnitzovými léčebnými lázněmi každoročně pořádá. Jelikož studenti vystoupili po boku vědců a badatelů z univerzit, muzeí a ústavů, a tedy zároveň před jejich publikem, mohli tak získat tu nejlepší zpětnou vazbu k vlastnímu dílu. Kurz je organizován ve spolupráci Vlastivědného muzea Jesenicka a Terezy Kadlecové BA, studentky University of Cambridge, přičemž univerzita držela nad projektem supervizi. Součástí projektu byl vznik dokumentu Opening architecture jako semestrální práce lektorky supervizované prof. Mary Ann Steane z University of Cambridge. Kurz začal na jaře roku 2019 a v online prostředí probíhal bez konkrétního data ukončení (studenti a lektorka se mohou setkávat v prostředí i nyní).

Uveďte prosím přímý kontakt:
Mgr. Pavel Rušar
+420 602 590 251
muzeum@jesenik.net

Nepovinné přílohy

Tereza Kadlecová BA, lektorka, garantka programu – University of Cambridge; Mgr. Pavel Rušar, ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o.; RNDr. Stanislav Zelenda, konzultant – Národní institut pro další vzdělávání (od 1. 1. 2020 nový název organizace – Národní pedagogický institut České republiky)


Fotogalerie

nahoru