Muzejní publikace roku

Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, politika
Obsáhlá kolektivní monografie shrnuje pohled předních odborníků na historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů, která spoluvytvářela nejen dějiny Prahy a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie. Rodina ovlivnila nejen oblast průmyslu, ale i politiku, krajinu a umění své doby. Skoro 40 odborných příspěvků je v plné šíři věnováno původu a počátkům podnikání rodiny, výrobě železničních vagonů, pivovarskému podnikání i průnikům rodiny do automobilového průmyslu. Stranou pozornosti nezůstala rodinná sídla v Praze a vliv smíchovského podniku na urbanismus města, ani sídla a majetek v ringhofferském dominiu Kamenice-Štiřín. Čtenář v knize nalezne i kapitoly o ekonomickém a dobovém prostředí, konkurenci, sociálním programu pro zaměstnance a politických či vědeckých aktivitách členů rodiny. Publikace navázala na odbornou konferenci konanou v roce 2017.
84/2019
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Obsáhlá kolektivní monografie shrnuje pohled předních odborníků na historii a činnost významné podnikatelské rodiny Ringhofferů, která spoluvytvářela nejen dějiny Prahy a českých zemí, ale i celé habsburské monarchie. Veřejnost má podnikání rodiny spojené zejména se strojírenskou výrobou vagonů či tramvají na pražské Smíchově, méně lidí již ale tuší úzké propojení Ringhofferů s dodnes fungujícím Velkopopovickým pivovarem a automobilkou Tatra. Rodina ovlivnila nejen oblast průmyslu, ale i politiku, krajinu a umění své doby. Skoro 40 odborných příspěvků je v plné šíři věnováno původu a počátkům podnikání rodiny, výrobě železničních vagonů, pivovarskému podnikání i průnikům rodiny do automobilového průmyslu. Stranou pozornosti nezůstala rodinná sídla v Praze a vliv smíchovského podniku na urbanismus města, ani sídla a majetek v ringhofferském dominiu Kamenice-Štiřín. Čtenář v knize nalezne i kapitoly o ekonomickém a dobovém prostředí, konkurenci, sociálním programu pro zaměstnance a politických či vědeckých aktivitách členů rodiny. Publikace navázala na odbornou konferenci s bohatým doprovodným programem pro širší veřejnost, kterou Národní technické muzeum uspořádalo k výročí narození Františka II. Ringhoffera ve dnech 24.–28. května 2017.
Milan HLAVAČKA – HOŘEJŠ, Miloš a kolektiv.
Bc. Magdalena Buriánková, Dis., Jaromír Šlápota
550 Kč
500 ks
E-shop a prodejna Národního technického muzea

Nepovinné přílohy

978-80-7037-303-3
V pondělí 10. února 2020 proběhl v Dopravní hale NTM slavnostní křes knihy. Kmotry knihy se stali předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, generální ředitel společnosti VÚKV Zdeněk Malkovský a ředitel pivovaru ve Velkých Popovicích Petr Kofroň. Na fotografii s generálním ředitelem NTM Karlem Ksandrem a editory knihy: vědeckým tajemníkem NTM Milošem Hořejšem a prof. Milanem Hlavačkou.

Fotogalerie

nahoru