Muzejní publikace roku

Made in Czechoslovakia: Průmysl, který dobyl svět
Publikace představuje katalog stejnojmenné úspěšné výstavy Národního technického muzea, která připomenula 100. výročí založení samostatného Československa. Prostřednictvím prezentovaných výrobků, vesměs ze sbírek NTM, přináší svébytný pohled na československý průmysl a techniku od jejich počátků ve druhém desetiletí 20. století až do období o téměř osmdesát let později. Prezentace mnoha výrobních odvětví umožňuje čtenářům publikace utvořit si ucelený přehled o průmyslovém a technickém odkazu „malé země v srdci Evropy“. První část tvoří pojednání o zásadních fenoménech, které vývoj československého průmyslu a techniky výstižně charakterizují. Druhou část publikace tvoří unikátní výběr produktů reprezentujících československý průmysl a techniku. Vedle textové informace s charakteristikou jednotlivých výrobků obsahuje katalog také vysoce kvalitní fotografie a bohatou obrazovou dokumentaci. Velkou přidanou hodnotou katalogu je také jeho česko-anglická podoba.
85/2019
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Publikace představuje katalog stejnojmenné úspěšné výstavy Národního technického muzea, která připomenula 100. výročí založení samostatného Československa. Prostřednictvím prezentovaných výrobků, vesměs ze sbírek Národního technického muzea, přináší svébytný pohled na československý průmysl a techniku od jejich počátků ve druhém desetiletí 20. století až do období o téměř osmdesát let později. Prezentace mnoha výrobních odvětví se záběrem doslova od „špendlíku po lokomotivu“ umožňuje čtenářům publikace utvořit si ucelený přehled o průmyslovém a technickém odkazu „malé země v srdci Evropy“. Velkou přidanou hodnotou katalogu je také jeho česko-anglická podoba. První část tvoří pojednání o zásadních fenoménech, které vývoj československého průmyslu a techniky výstižně charakterizují. Nastíněn je přechod od „továrny monarchie“ k průmyslu tzv. první republiky, jeho rozvoj a následné ovládnutí nacistickým Německem. Další kapitoly charakterizují hospodářskou obnovu republiky po druhé světové válce, zapojení výroby do systému, kdy proti sobě stály „západ“ včele se Spojenými státy a „východ“ včele se Sovětským svazem, i závislost průmyslu na politických rozhodnutích ústředních orgánů státu. Stručné je vystiženo i závěrečné období, kdy po pádu komunistického režimu v roce 1989 československá ekonomika prošla více či méně úspěšnou transformací. Druhou část publikace tvoří unikátní výběr produktů reprezentujících československý průmysl a techniku, přičemž jeho chronologicko-tematické uspořádání vytváří přirozené celky, umožňující hlubší pochopení významu vybraných produktů ve vývoji československého průmyslu a techniky i jejich zasazení do širších společenských souvislostí. Vedle textové informace s charakteristikou jednotlivých výrobků obsahuje katalog také vysoce kvalitní fotografie a bohatou obrazovou dokumentaci.
Jiří Hulák – Hynek Stříteský (eds.) a kolektiv autorů (Jaromír Bílek, Marcela Efmertová, Lukáš Hejný, Miloš Hořejš, Jan Hosťák, Michaela Hrubá, Petr Kožíšek, Hana Králová, Petr Kužel, Radko Kynčl, Irena Laboutková, René Melkus, Jan Mikeš, Arnošt Nezmeškal, Michal Novotný, Jan Palas, Michal Plavec, Pavel Pohlreich, Martin Přibil, Lucie Střechová, Tomáš Štanzel, Antonín Švejda)
Patrik Sláma a Kateřina Uksová
Jáchym Šerých
750 Kč
500 ks
E-shop a prodejna Národního technického muzea

Nepovinné přílohy

978-80-7037-312-5

Fotogalerie

nahoru