Muzejní publikace roku

Motoristé na Šébru a pod Šébrem
Kniha byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II České století motorismu (DG18P02OVV051), který v letech 2018–2022 realizují Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Národní technické muzeum a Technické muzeum v Brně. Jedná se o první dílčí výstup Technického muzea v Brně. Autor se v knize zabývá počátky motorismu a proměnou česko-německých vztahů prostřednictvím podrobných dějin konkrétního německého autoklubu „Nordböhmischer Kraftfahrerbund“, který působil na území Děčínska, Šluknovska a Českolipska. Kniha nemá pouze regionální charakter, neboť vznik spolku (1914) a jeho sportovní a společenské aktivity jsou představovány v kontextu tzv. „velkých dějin“ Rakouska-Uherska, resp. Československa a Německa. Pro dnešní obyvatele zmíněného regionu může být překvapením, jak významnou hospodářskou pozici kdysi měl.
86/2019
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
+420 541 214 411, +420 541 214 418
info@tmbrno.cz
http://www.tmbrno.cz
00101435
MK ČR

Povinné přílohy

Motorismus je významným fenoménem 20. století. Činnost četných motoristických spolků na území předválečného Československa byla dosud v odborných publikacích opomíjeným tématem, ačkoli tyto organizace byly často zásadními hybateli v oblasti rozvoje motorismu. Autor se v knize zabývá hned dvěma fenomény současně: počátky motorismu jako projevu moderního životního stylu a zároveň spolky jako jednou z typických moderních organizačních alternativ zanikajícího tradičního světa. Předválečné Československo dlouho podceňovalo potenciál motorismu a nechávalo vlastníky aut a motocyklů, aby si pomáhali sami. Proto se motoristé začali sdružovat do spolků. Německému autoklubu "Nordböhmischer Kraftfahrerbund" (NKB) v Rumburku se podařilo sdružit bezmála 2000 motoristů. Jako jeden z mála úzce spolupracoval s Autoklubem republiky Československé a dlouho kladl prospěch řidičů nad národnostní a politické zájmy. Pořádal divácky oblíbené závody na „Šébr“(Schöberberg dnes Stožecké sedlo), vydával časopis, pořádal přednášky a bez ustání bojoval za tuzemské „řidičstvo“. Obstarával dopravní značení, jako jeden z prvních řešil vlastními silami zimní údržbu (klub disponoval sněžnými frézami i motorovými pluhy na sníh) a bez ustání apeloval na zlepšení stavu silnic. Kniha barvitým způsobem představuje činnost NKB v různých rovinách, a rovněž ilustruje proměnu česko-německých vztahů v letech 1918-1938. Publikace je navíc doplněna bohatým obrazovým materiálem, který je v mnoha případech unikátní a publikovaný vůbec poprvé.
Jan Němec
braq design, s. r. o.
225 Kč
400 ks
Prodej prostřednictvím webových stránek a na pokladně Technického muzea v Brně

Nepovinné přílohy

978-80-87896-74-7
Fotografie ze křtu. Recenzní posudky: Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., Mgr. Marcela Zemanová, Ph.D.

Fotogalerie

nahoru