Muzejní publikace roku

Srdečný pozdrav z Olomouce: Historické pohlednice města z let 1894‒1905
Jedná se o katalog 125 pohlednic města ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci, které jsou doprovázeny populárně historickými komentáři a fotografiemi dokumentujícími všední život a tvář hanácké metropole na přelomu 19. a 20. století. Publikace se zaměřuje na pohlednice s tzv. dlouhou adresou, tedy nejstarší exempláře vydané do roku 1905, a místní olomoucké vydavatele. Upoutá svým precizním výtvarným provedením i milými vzkazy odesilatelů pohlednic. Ocení ji jak filokartisté – sběratelé pohlednic, tak historikové a výtvarní znalci, pro něž jsou pohlednice nenahraditelným obrazovým pramenem, a ovšem i laická veřejnost, která má možnost konfrontovat minulou tvář města s jeho současností.
87/2019
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
+420 585 515 111
vmo@vmo.cz
http://www.vmo.cz
100609
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

Jedná se o katalog 125 pohlednic města ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci, které jsou doprovázeny populárně historickými komentáři. Publikace se zaměřuje na pohlednice s tzv. dlouhou adresou, tedy nejstarší exempláře vydané do roku 1905, na nichž adresa obligatorně zabírala celý prostor jedné strany. V úvodu knihy je pozornost věnována jednak vybraným místním vydavatelským firmám z doby zlaté éry pohlednic a také obecným trendům tohoto období, demonstrovaným na příkladech z dobového tisku a dalších pramenů. Hlavní katalogová část publikace, rozdělená do osmi okruhů, je koncipována jako procházka náměstími a uličkami staré Olomouce za jejími pamětihodnostmi a dnes již často zmizelými zákoutími. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny dobovými fotografiemi dokumentujícími všední život a tvář hanácké metropole na přelomu 19. a 20. století. Publikace upoutá svým precizním výtvarným provedením i milými vzkazy odesilatelů pohlednic. Ocení ji jak filokartisté – sběratelé pohlednic, tak historikové a výtvarní znalci, pro něž jsou pohlednice nenahraditelným obrazovým pramenem. Především je kniha ale určena všem obyvatelům Olomouce a milovníkům její historie, kteří mají možnost konfrontovat minulou tvář města s jeho současností.
Mgr. Hana Jakůbková
Skenování pohlednic – MgA. Pavel Rozsíval
Martin Šilar, STUDIO TRINITY, s. r. o.
150 Kč
1000 ks
Přímá prezentace formou tiskovin (tisk, plakáty, letáky, prodej VMO, prodej knihkupectví – např. Kosmas, Tycho, apod.). On-line prezentace (web/ FB/Instg. VMO, on-line portály – např.: olomouc.cz apod., sdílení partnerů VMO apod.).

Nepovinné přílohy

978-80-85037-95-1
Přílohy: 01 – 04 Publikace – fotografie; 05 Fotografie ze křtu publikace s primátorem statutárního města Olomouce, Mgr. Miroslavem Žbánkem, ředitelem Vlastivědného muzea v Olomouci, Ing. Břetislavem Holáskem, ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci, RNDr. Bc. Ivetou Tichou a autorkou publikace, Mgr. Hanou Jakůbkovou.

Fotogalerie

nahoru