Muzejní výstava roku

Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí
Výstava představuje jak um starých puškařů, specializujících se na výrobu nákladně pojednaných zbraní pro lov a sportovní střelbu, tak sériově produkované armádní zbraně, jimiž byli vyzbrojeni vojáci evropských armád ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Spolu s rozmanitou plejádou střelných zbraní a munice jsou na výstavě prezentovány také další artefakty související s lovem, střeleckými spolky a vojenstvím. Vedle reprezentativních střeleckých trofejí a půvabných malovaných střeleckých terčů se návštěvník seznámí také s další, dnes již často neznámou, loveckou a střeleckou výbavou. V neposlední řadě je pozornost věnována i historii sběratelství militarií a jejich muzejní prezentaci.
7/2020
Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
+420 553 622 999
+420 733 715 844
vahala@szm.cz
https://www.szm.cz
00100595
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Střelné zbraně během své dlouhé historie patřily k nejdůmyslnějším a nejspolehlivějším technologickým artefaktům. Často bývaly také náročně zdobené, a proto z dnešního pohledu představují cenné doklady umělecko-řemeslného nadání svých tvůrců. Výstava představuje jak um starých puškařů, specializujících se na výrobu nákladně pojednaných zbraní pro lov a sportovní střelbu, tak sériově produkované armádní zbraně, jimiž byli vyzbrojeni vojáci evropských armád ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Spolu s rozmanitou plejádou střelných zbraní a munice jsou na výstavě prezentovány také další artefakty související s lovem, střeleckými spolky a vojenstvím. Vedle reprezentativních střeleckých trofejí a půvabných malovaných střeleckých terčů se návštěvník seznámí také s další, dnes již často neznámou, loveckou a střeleckou výbavou. V neposlední řadě je pozornost věnována i historii sběratelství militarií a jejich muzejní prezentaci. Mezi nejcennější prezentované muzejní sbírkové předměty patří terčovnice, ze které střílel císař František Josef I. při své návštěvě Opavy, kterou doplňuje i brk a pamětní kniha, kterou při této příležitosti podepsal.
PhDr. Ondřej Haničák
12.5.2020
6.9.2020
květen–září
úterý–neděle
9–12, 13–17
PhDr. Ondřej Haničák
hanicak@szm.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Ondřej Haničák
PhDr. Ondřej Haničák, Aleš Orlík
Katalog k výstavě
Kvůli protiepidemiologickým opatřením nebyly realizovány. Doprovodný program k výstavě proběhne v rámci Slezské muzejní noci na počátku září (4. 9. 2020).
Pouze výběr – např.: Česká televize: Dobré ráno – pozvánka do Opavy – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/420236100071063/video/776876; TV POLAR: Slezské zemské muzeum znovu otevřeno, návštěvníků je méně – https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000020676/slezske-zemske-muzeum-znovu-otevreno-navstevniku-je-mene

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru