Muzejní počin roku

Revitalizace Národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív
Vodní hamr v Dobřívě je unikátní technickou památkou. Jeho jedinečnost spočívá ve funkčnosti celého zařízení a dochovaném stavu z konce 19. Století. Budova hamru byla postavena na místě staršího hamru ze 17. století. V 18. století byla součástí objektu vysoká pec na tavbu železné rudy, jejíž pozůstatky byly nalezeny při opravách. Podoba vybavení odpovídá polovině 19. století. Hamr je poháněn čtyřmi vodními koly náhonem z rybníka nad hamrem. Dvě kola pohánějí dva velké nadhazovači hamry, třetí kolo pohání transmisní rozvod pro doplňkové stroje (nůžky, brusku, dynamo). Současně je transmisí poháněna dvojice stlačovacích hamrů. Čtvrté kolo je určeno pro pohon dřevěného kazetového měchu pro vyhřívací pec. Součástí objektu je nově realizovaná expozice o dějinách železářské výroby na Podbrdsku.
10/2020
Plzeňský kraj
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
+420 378 370 112
+420 603 266 684
reditelstvi@zcm.cz
https://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

V letech 2019–2020 proběhla celková revitalizace objektu NKP Vodní hamr Dobřív, včetně přístavby sociálního zařízení, úprav vnějšího prostoru, vantrok a celkového restaurování strojního vybavení z konce 19.století a budovy hamru z 18. století postavené na místě staršího hamru z konce 16. století. Součástí je i vybudování expozice o dějinách zpracování železa a historie hamrů v Dobřívě. Během oprav byly nalezeny i pozůstatky vysoké pece na tavbu železa. V rámci oprav byl zprovozněn i kazetový dřevěný měch poháněný vodním kolem. Hamr je zcela funkční, včetně původního strojního vybavení a dvou nadhazovacích velkých hamrů ,dvojice menších stlačovacích hamrů, sestavy strojů poháněných transmisí: dvojice strojních nůžek, brusky a dynama z konce 19. století. V hamru je předváděna kovářská práce a práce strojů.

PhDr. František Frýda
+420 603 266 684
reditelstvi@zcm.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. František Frýda, Atelier Soukup Plzeň, atelier Mastný Plzeň, Zdeněk Vaindl Dobřív a kol.


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru