Muzejní počin roku

Rekonstrukce výstavní budovy muzea a nová expozice Příběh Těšínského Slezska
Muzeum Těšínska se po 20 letech vrátilo do historické výstavní budovy v Českém Těšíně. Dvacet let věnovalo náročné přípravě a realizaci celkové rekonstrukce. Výsledkem jsou stovky metrů čtverečních expozičních ploch v pěti podlažích a zcela nová stálá multimediální expozice nazvaná „Příběh Těšínského Slezska“, která představí ve zkratce vývoj této malé, ale mimořádně významné historické země Koruny české ve Slezsku, a to od jejího konstituování na konci 13. až do 20. století. Součástí budovy je kromě rozsáhlé expozice i moderní výstavní síň pro proměnné výstavy, přednáškový sál, prostory pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností a dětmi v podkroví, stavebními úpravami prošel i muzejní dvůr s lapidáriem. Nezbytnou součástí je rovněž moderně vybavená Muzejní knihovna a studovna Silesia. Objekt je bezbariérový.
3/2020
Muzeum Těšínska, p. o.
Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
+420 558 761 211
+420 734 686 969
muzeum@muzeumct.cz
http://www.muzeumct.cz
0305847
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Dlouhých 20 let trvalo, než byla zrekonstruována historická budova Muzea Těšínska. Přestavba byla naplánovaná na rok 1999, majetkoprávní spory rekonstrukci přerušily až do roku 2018. Po dvou letech prací a investici ve výši 117 milionů korun muzeum 20. června 2020 přivítalo první návštěvníky. Čeká na ně moderní, interaktivní stálá expozice „Příběh Těšínského Slezska“, která představuje ve zkratce vývoj této malé, ale mimořádně významné historické země Koruny české ve Slezsku, a to od jejího konstituování na konci 13. až do 20. století. Muzeum sídlí v budově z roku 1886 a jedná se o nejhonosnější stavbu v této části města s bohatě zdobenou fasádou, balkony s kamennou balustrádou, klenutými průjezdy se štukovou výzdobou a dalšími segmenty ve stylu historismu. Celkovou revitalizací a sanací vlhkého zdiva musel projít suterén budovy, byly zpevněny střešní krovy a kompletně vyměněn poslední strop budovy, objekt má nové omítky i všechny podlahy. Původní dřevěná okna byla repasována, vnitřní dveře původní nejsou, byly vytvořeny věrné truhlářské kopie. Součástí projektu byla i oprava historicky zdobné fasády. Zahájení rekonstrukce předcházela demolice tří objektů ve dvoře za budovou muzea. V roce 2004 byla vybudována výtahová šachta. Stálá muzejní expozice představuje ve čtyřech podlažích na několika stovkách metrů čtverečních vývoj Těšínského Slezska od prehistorie až po nedávnou minulost. Nabízí pohled do života místních lidí v minulosti, na počátky dolování uhlí i na překotný rozvoj průmyslu, který na přelomu 19. a 20. století změnil k nepoznání tuto dříve poklidnou podhorskou krajinu. Návštěvníci se mohou těšit na informace a sbírkové předměty z oblasti geologie, archeologie, etnografie, přírodních věd, historie či umění. Expozice s řadou multimediálních prvků prezentuje i mnohé dosud nevystavené sbírkové předměty. Součástí objektu je i muzejní knihovna, studovna, ateliér či přednáškový sál. Muzejní dvůr nově nabízí miniamfiteátr a lapidárium s kamennými artefakty. Při celkové rekonstrukci historické budovy muzea byla obnovena většina historických prvků objektu a byl zachován jeho neorenesanční charakter. Objekt je bezbariérový. Muzeum Těšínska prezentuje jedinečný region a město, jaké bychom na území dnešní ČR jinde nenašli. Proto je i stálá expozice jedinečná – nejen moderním způsobem realizace s využitím četných interaktivních prvků a map, které návštěvníkovi usnadňují orientaci v čase i v prostoru. Jedinečný způsob vzniku Českého Těšína před sto lety, 28. července 1920, je důvodem, proč bylo centrum města prohlášeno v roce 2014 MK ČR památkově chráněnou zónou. Symptomatickým znakem pro moderní těšínské dějiny i samotné město Český Těšín jsou proto státní hranice, které v meziválečném období označovaly i tzv. orientační hraniční sloupy. Pozvánkou do expozice je stylizovaná replika československého hraničního sloupu z meziválečného období umístěná záměrně jako exponát před budovou muzea, dodatečně bude ještě doplněna stylizovaným plánem dnešního dvojměstí Český Těšín–Těšín (Cieszyn) s informacemi o obou městech. Autoři stálé expozice se museli korektním, a tedy mimořádně náročným, důsledně vědeckým způsobem vyrovnat nejen s obvyklými překážkami tvůrců muzejních expozic, ale i s často zjevně rozdílným vnímáním způsobu a rozdělení Těšína a Těšínského Slezska, událostí z let 1918–1938 a jejich důsledky u nás a v sousedním Polsku. Vlastní realizace proto trvala několik měsíců a vyžádala si součinnost všech vědeckých zaměstnanců muzea i dalších odborníků.

Lenka Ježová Bichlerová
+420 734 686 969
lenka.bichlerova@muzeumct.cz

Nepovinné přílohy

Autorský kolektiv Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, pod vedením Radima Ježe ve složení: Pavlína Badurová, Jana Glombová, Eva Hovorková, Radim Jež, Lucie Kaminská, Nela Kotásková, Martin Krůl, Monika Kupková, Helena Macurová, Lenka Nováková, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Ilona Pavelková, David Pindur, Daniela Podstawková, Petr Pyszko, Kateřina Stenchlá, Martina Uhlářová, Vendula Zbytovská


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru