Muzejní publikace roku

Bílá místa konce války (1944–5): Válečná výroba a nucené nasazení v Semilech
V tomto roce uplynulo již tři čtvrtě století od konce druhé světové války a my mnohdy bez povšimnutí míjíme místa, která byla za války dějišti napínavých příběhů. Tak tomu bylo i v Semilech. Místní historická paměť na tyto události už téměř vymizela a městem kolují jen mlhavé legendy. Publikace vycházející v muzejní ediční řadě „Paměť Semilska" se snaží ona bílá místa zaplnit a mlhy rozptýlit. Co vyráběla zdejší továrna s krycím jménem Zittwerke? Na co se soustřeďovalo zdejší tajné oddělení? Jak změnila válečná výroba tvář města? Jaké byly osudy několika tisíců nuceně nasazených chlapců a dívek? V knize hledáme právě odpovědi na tyto a další otázky za pomoci mnoha archivních fondů, unikátních vzpomínek, fotografií a plánů.
6/2020
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o.
Husova 2, 513 01 Semily
+420 481 622 528
+420 775 859 000
muzeum@muzeumsemily.cz
http://www.muzeumsemily.cz
00085839
Město Semily

Povinné přílohy

Publikace vycházející v muzejní ediční řadě „Paměť Semilska" zaplňuje bílá místa paměti na události konce války v Semilech a zároveň může být dobrou případovou studií pro obecná témata válečné výroby a nuceného nasazení. Další důvody, proč se osmělujeme podat soutěžní přihlášku, jsou: – téma nebylo dosud zpracováno, v lokální paměti téměř vymizelo; – proběhl důkladný archivní výzkum (více jak dvouletý); – zapojení unikátních vzpomínek, fotografií, plánů i hmotných artefaktů od více jak ti institucí a soukromých sběratelů; – úzká spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti a SOkA Semily; – komplexní přístup k tématu (chronologický vývoj, lidské osudy, technická stránka věci, vliv na semilskou topografii, poválečný vývoj); – podrobné zpracování tématu, přitom psané přístupnou formou pro laickou veřejnost.
Tomáš Chvátal
Různé archivní fotografie ze sbírek MPG Semily, SOkA Semily, Česko-německého fondu budoucnosti, SOA Zámrsk, Archivu Národního muzea, Landesarchivu Dessau atd., vesměs bez uvedení autora
Kamil Voděra
220 Kč
500 ks
Vlastní distribuce (osobně i poštou), semilská knihkupectví, kniha je též v distribuci u Kosmasu.

Nepovinné přílohy

978-80-907821-0-5
Článek v Libereckém deníku 27. 4. 2020; Článek v 5+2dny pro Semilsko ze dne 7. 5. 2020.

Fotogalerie

nahoru