Muzejní výstava roku

Bonum opus: Premonstráti v Louce (1190–1784)
Letošní rok přináší dvě pozoruhodná výročí spojená s jedním z nejvlivnějších duchovních řádů v českých zemích – s premonstráty. Jednak je to devítisté výročí založení řádu sv. Norbertem z Xantenu ve francouzském Prémontré na sklonku roku 1120 a dále 830. výročí založení premonstrátské kanonie v Louce. K těmto výročím muzeum připravilo projekt „Bonum opus". Výstava je realizována v rámci projektu č. KPF-02-138 z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, v rámci programu INTERRREG V-A Rakousko – Česká republika a finančně podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přeshraničním partnerem výstavy je Museum Retz. Loucký klášter je zde představen především z umělecko-historického hlediska.
8/2020
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
info@muzeumznojmo.cz
http://www.muzeumznojmo.cz
00092738

Povinné přílohy

Rok 2020 přináší dvě významná výročí premonstrátského řádu. Připomínáme si jednak 900. výročí založení řádu ve francouzském Prémontré sv. Norbertem a jednak výročí významné pro dějiny nejen znojemského regionu – 830 let od založení premonstrátské kanonie v Louce u Znojma. Jihomoravské muzeum k těmto výročím připravilo obsahově bohatou výstavu s názvem „BONUM OPUS: Premonstráti v Louce (1190–1784)." Název výstavy je převzat z řádové devízy Ad omne bonum opus parati (Připraveni ke každému dobrému dílu). Toto loucké „dobré dílo“ spoluvytvářely celé generace premonstrátských kanovníků především v podobě farní pastorace, ale i vytvářením kulturního a duchovního dědictví, které je i po zániku kláštera před více než 230 lety patrné. Kromě uměleckých děl, představených v expozici Starého umění Znojemska, si mohou návštěvníci prohlédnout Maulbertschovu skicu Triumf Boží Moudrosti ze Strahova, obrazy J. V. Bergla z klášterního kostela v Louce, dále drobná sochařská díla a liturgické předměty. Stranou nezůstala ani loucká tiskárna z let 1595–1612. Představeny jsou původní loucké tisky a vazby uložené ve Strahovské knihovně a v podsbírce knih Jihomoravského muzea ve Znojmě, p. o. Výstava sleduje chronologicky dějiny louckého kláštera. V úvodu se návštěvník seznámí se sv. Norbertem a okolnostmi vzniku premonstrátského řádu. Další prostor je pak věnován výstavním předmětům vzniklým z činnosti louckých premonstrátů, od nejstarší románské sochařské výzdoby, přes gotické skulptury až po barokní sochy a obrazové dokumenty. Velký prostor je věnován i loucké knižní kultuře od středověkého skriptoria po samostatnou tiskárnu, která byla v provozu na přelomu 16. a 17. století. Závěrečné panely připomínají další moravské premonstrátské kláštery. Tato dvojjazyčná výstava si klade za cíl připomenout kdysi významnou církevní instituci, jejíž vliv je na jihozápadní Moravě stále patrný, ale i samotný premonstrátský řád, který se nesmazatelně zapsal do dějin někdejších zemí Koruny české.
Mgr. Bc. Petr Eckl, Jaroslav Frecer
Mag. Helene Schrolmberger (Museum Retz)
24.7.2020
1.11.2020
červenec–říjen a 1.11.
úterý–sobota; neděle
9–11.30, 12–17; 14–17
Mgr. Bc. Petr Eckl
historie@muzeumznojmo.cz

Nepovinné přílohy

Michal Schneider
plakát; pozvánka na vernisáž; billboard; návštěvní kniha
Vernisáž výstavy proběhla 23. 7. 2020 v 16.00 hodin v Domě umění za účasti spolupracovníků ze strany projektového partnera (Museum Retz), kolegů a hostů, kteří se na realizaci výstavy v rámci Fondu malých projektů v rámci programu INTERRREG V-A Rakousko – Česká republika podíleli. Plánované jsou tři komentované prohlídky s autorem výstavy historikem Petrem Ecklem a vydání doprovodné dvojjazyčné publikace k výstavě (říjen 2020).
– Tisková zpráva Jihomoravského muzea ve Znojmě; – Článek v regionálním týdeníku Znojemsko 20. 7. 2020; – Článek online Seznam.cz zprávy 23. 7. 2020; – Článek online ve znojemské mutaci Deníku Rovnost 23. 7. 2020; – Článek v celostátním tisku Haló noviny 28. 7. 2020; – Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 3. 8.. 2020; – Článek na infowebu města Znojma http://www.znojmocity.cz zveřejněný dne 15. 7. 2018; – Článek v týdeníku 5plus2 14. 8. 2020.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru