Muzejní počin roku

Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně
Po více než dvou stoletích chátrání se torzo renesančního paláce na hradě Helfštýně dočkalo statických a záchranných prací. Mimořádný projekt „Záchrany a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně“ přinesl nepřeberné množství poznatků z oborů archeologie, dějin umění i stavební historie. Interdisciplinární výzkum umožnil použití současných technologií. Zároveň byla zahájena ojedinělá intervence minimalistické současné architektury do hradní ruiny, při která našla uplatnění řada specializací a profesí. Znovu oživené prostory poskytly zázemí novým expozicím.
23/2020
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Horní nám. 7/7, 750 02 Přerov
+420 581 215 025
+420 606 840 650
himmler@prerovmuzeum.cz
http://www.prerovmuzeum.cz
00097969
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

Muzeum Komenského v Přerově spravuje hrad Helfštýn od roku 1960 a projekt „Záchrana a zpřístupnění hradního paláce“ je jeho dosud nejrozsáhlejším počinem v rámci dlouhodobého úsilí o záchranu této významné moravské památky. Za zmínku stojí skutečnost, že snahy o zastřešení hradního paláce probíhaly již od poloviny 20. století. Zlomovým se stal rok 2010, kdy vědecká rada Národního památkového ústavu odborného územního pracoviště v Olomouci definovala principy možné záchrany chátrajícího torza. Mezi zásadní požadavky patřila maximální míra poznání dochovaných hodnot objektu a jeho stavebně-historického a stavebně-technického stavu. Cennou se stala již předprojektová fáze, během níž byl zpracován rozsáhlý konvolut odborných expertíz, díky kterým se podařilo interdisciplinárními průzkumy zmapovat všechny dostupné poznatky o torzu renesančního objektu. V průběhu stavby provedlo Muzeum Komenského v Přerově také záchranný archeologický průzkum, který přinesl množství pozoruhodných nálezů a spolu s památkářským operativním průzkumem a dokumentací i řadu nových poznatků o historii objektu. Architektonicky se projektu zhostil atelier-r z Olomouce pod vedením Miroslava Pospíšila a Martina Karlíka. Jejich přelomová invence ve prospěch zachování torzálnosti upustila od snahy o úplné zastřešení sedlovou střechou. Do paláce vetkli minimalistický systém zaatikových střech a cortenových konstrukcí umožňujících návštěvníkům vnímat palác ve všech dochovaných úrovních od suterénu po korunu zdiva po schodech, lávkách a plošinách. Po více než dvou stoletích mají návštěvníci možnost shlížet do údolí Moravské brány, kráčet v úrovních, kde se naposledy pohybovali příslušníci rodu Ditrichštejnů a vnímat rozvinutou architekturu Helfštýna v její plné kráse a působivosti. Intervenci soudobé architektury předcházelo celkové statické zajištění paláce a sanace všech jeho konstrukcí. Až poté se daly do jednotlivých místností instalovat klenoty z podsbírky uměleckého kovářství a informační panely představující palác jako hlavní exponát. Jako čítanku obecných i stavebních dějin ho nyní můžou v konfrontaci s exkluzivními skleněnými expozičními panely vnímat všichni, kteří se ponoří hlouběji do jejich obrazového a textového obsahu. Nálezy fragmentů kamenických prvků daly vzniknout komornímu lapidáriu. Pro snazší pochopení původního kontextu zasazení článků v architektuře jsou artefakty osazeny společně s kresebnými rekonstrukcemi architektonických celků. Unikátní pískovcové fragmenty nesou atypické instalační prostředky evokující tvarosloví okenních a dveřních ostění. Expozici doplní také dvojice 3D modelů zachycující stav Helfštýna kolem roku 1300 a po roce 1480. Realizace, jejímž investorem byl Olomoucký kraj, zřizovatel Muzea Komenského v Přerově, probíhala od září 2017 do července 2020 a uskutečnila se i díky úspěšné žádosti o dotaci z Integrovaného Regionálního operačního programu (IROP) v rámci výzvy č. 21 – muzea v roce 2016. Generálním zhotovitelem stavby bylo sdružení pro záchranu a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně Hochtief, CZ a ARCHATT PAMÁTKY, s. r. o. Počin považujeme za mimořádný především proto, že se v něm snoubí památková záchrana a znovuoživení zříceniny současnou vrstvou architektury. Její doplnění o špičkové technologie a originální mobiliář umožnilo významné rozšíření prezentace muzejních sbírek. Přidanou hodnotu spatřujeme v možnostech vnímání všech úrovní torza souběžně s uchováním jeho autentických hodnot.

Radim Himmler
+420 606 840 650
himmler@prerovmuzeum.cz

Nepovinné přílohy

Dominika Drkošová, Aleš Hanák, Radim Himmler, Jaroslav Chytil, Tomáš Klímek, Martin Karlík, Ladislav Klusáček, Hana Myslivečková, Jan Lauro, Miroslav Pospíšil, Stanislav Štork, Hana Švrčková, Ludvík Vysloužil, Zdeněk Zajíček


Fotogalerie

nahoru