Muzejní počin roku

Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou
Cílem kampaně je oslovit obyvatele Říčan, kteří by do muzea nepřišli, a probudit v nich zájem o místo, kde žijí. Videa o zajímavých místech a záběry z dronu byly zveřejněny na sociálních sítích a promítány jako předfilm v kině. Ve veřejném prostoru jsou rozmístěny velkoplošné fotografie s protiklady (mozaika polí vs. lány, kůrovcové paseky vs. smíšený les, betonové koryto vs. meandry). Vzpomínky starousedlíků mohou lidé najít v pocitové mapě, kam sami mohou zadat svá oblíbená místa. Proběhly výpravy na různá místa – na kole, s mikroskopem, v doprovodu pamětníků. Do každé domácnosti se dostala semena lučních rostlin pro motýly, kteří za posledních 70 let z krajiny téměř zmizeli. Na význam luk pro motýly jsme upozorňovali také kyticemi lučních rostlin v restauracích. Na podzim plánujeme výsadbu stromů v Říčanském lese.
16/2020
Muzeum Říčany, p. o.
Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
+420 323 603 161
+420 607 082 356
katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://www.muzeumricany.cz
43752110
Město Říčany

Povinné přílohy

Cílem kampaně bylo oslovit obyvatele Říčan, kteří do muzea obvykle nechodí, a probudit v nich zájem o místo, kde žijí. Chceme ukázat, že ani v době karanténních opatření nemusí muzejníci rezignovat na možnost přibližovat lidem přírodu a historii. Chtěli bychom inspirovat k proniknutí do ulic i do virtuálního prostoru. Kampaň probíhala současně s výstavou a s přípravou regionální učebnice. Podpořil ji Středočeský kraj a další materiály vznikají díky projektu HandsOn Muzeum podporovanému EU. Jaké formy komunikace zvolit pro lidi, co se muzeím spíše vyhýbají? – Vsadili jsme na videa, sociální sítě, velkoplošné fotografie a mapy na našem novém webu www.muzeumricany.cz. Co komunikovat? – Máme tu zajímavá a cenná místa, jejichž zachování závisí na péči lidí. Změny v krajině odráží náš životní styl. Jak nakupujeme a trávíme svůj volný čas, je naše volba. Některá místa, na která vzpomínají starousedlíci, zmizela kvůli výstavbě. Dnešní podobu krajiny do velké míry zformovala kolektivizace, ale dnes tento stav konzervujeme svojí vlastní volbou. Můžeme trávit čas venku, ptát se sousedů na jejich vzpomínky na okolí a pečovat o zbytky přírody ve městě i v okolí. Pocitová mapa: Začali jsme oslovovat pamětníky už před 4 lety a nahrávat jejich vzpomínky na dětství a krajinu. Přepisy byly vloženy přímo ke konkrétním místům v mapě v modré záložce na https://www.pocitovemapy.cz/ricany-2019/nahled (01_pocitovamapa.jpg). Jsou zde vzpomínky od desítek lidí i oblíbená místa dnešních dětí. Audionahrávky zpřístupňujeme také na našem webu. Do pocitové mapy lze vložit tip, kam zasadit strom, nebo tam, kde by to chtělo nechat rozkvést. Při akci Seedbombs jsme na muzejní zahradě vyrobili semínkové bomby a praky (02_seedbomb.jpg) a vydali se do krajinného parku, obohatit nově založené remízy s květnatými loukami. Muzejní sbírku jsme využili k prezentaci bezprecedentního úbytku hmyzu, ke kterému od poloviny 20. století dochází. Dvouletý monitoring ukázal, že zmizela více než polovina ze 70 druhů motýlů doložených ve sbírce. V rámci kampaně jsme zvolili motýly jako hlavní vizuál a na Instagramu jsme připravili hlasování o Miss Motýl, kde všichni kandidáti patřili k těm zmizelým (03_MissMotýl.jpg). Vizuál s motýlem, jehož křídla se mění na vysychající půdu, jsme použili také na obálky s říčanskou směsí semen lučních druhů (04_obálky.jpg), kterou pěstujeme již 6 let. Distribuovali jsme ji do všech domácností spolu s místním zpravodajem (v nákladu 7 000 ks). Na našem webu se zájemci mohli dozvědět, které motýly výsevem podpoří a jak se dál o luční pruh starat. Motivovali jsme je tak během karantény k pozitivním krokům, které mohou udělat pro své okolí. S vizuálem motýla se lidé setkávali v kyticích na stolcích restaurací (05_kytička.jpg). Upozorňovali jsme tak na udržování lučních porostů s ohledem na motýly, ale také jako zásobárnu vody v půdě. Motýly jsme podpořili také symbolicky - odchovali jsme více než 80 baboček paví oko, které jsme s dětmi vypouštěli (06_babočka.jpg). Kampaň je doprovázena články v místním zpravodaji a na webu muzea. Během karantény jsme motivovali k vycházkám do přírody prostřednictvím videí na fb. Role průvodce říčanskou přírodou se zhostil Vladimír Kořen, starosta města a televizní moderátor. Natočili jsme 3 videopozvánky , které měly na sociálních sítích dosah mezi 3 – 5tisíc zhlédnutí. (Videa v příloze - celková délka do 10 min). Po uvolnění opatření jsme vyrazili na orchidejovou louku s místním pamětníkem (07_orchidejová louka.jpg). Inspirovali jsme účastníky, aby se zapojili do péče o louky. O prázdninách jsme se zaměřili na sucho a kvalitu vody, na přírodním koupališti mohli lidé mikroskopovat přímo vzorky vody, v které se koupali. K lesním rybníkům směřoval i Cyklovýlet za čolky a vážkami. Na podzim se dostáváme k výsadbě stromů ve městě a v lesích v okolí Říčan. Ty byly v minulosti osázeny hlavně smrkem, který podlehl na obrovských plochách kůrovci, což je dobře vidět na záběrech z dronu (10_dron_paseky.jpg ). Na 25. 10. plánujeme pozvat veřejnost na sázení stromů. Záběry z dronu jsou promítány jako předfilm v kině Na Fialce, čímž se téma dostává k dalšímu publiku. Ve veřejném prostoru jsou rozmístěny velkoplošné fotografie s protikladnými obrazy krajiny (mozaika polí vs. lány, kůrovcové paseky vs. smíšený les aj.). Tyto fotografie jsou vytvořeny speciální lentikulární technikou, takže při pohybu přechází jeden obraz v druhý (08 a 09_lentikulár.jpg). Jsou doprovázeny textem, který by měl kolemjdoucí zaujmout a přivést k zamyšlení. Stojí na frekventovaných místech (např. náměstí, příchod k vlakovému nádraží – denně je podle statistik ČD využívá přes 7 000 lidí), takže se odvažuji doufat, že se nad změnami v říčanské krajině zamyslela během roku většina říčanských obyvatel a to i těch, kteří by klasickou muzejní výstavu nenavštívili. Doufám, že se to projeví třeba už zítra u voleb do krajského zastupitelstva, v budoucnu v jednání lidí a nakonec i v okolní krajině.

Kateřina Čiháková
+420 607 082 356
katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz

Nepovinné přílohy

Kateřina Čiháková – řešitel, Adéla Venerová – projektový manažer, Externí konzultant: Zdeněk Vesecký, Grafik: Michal Anelt. Řešitelský tým: Renáta Skalošová, Marie Tvrdoňová, Jakub Halaš, Alžběta Macková, Jana Kreidlová, Eva Sosnovcová, Štěpánka Kalousová


Fotogalerie

nahoru