Muzejní výstava roku

Dělník je smrtelný, práce je živá
Výstava se zaměřuje na tematiku práce ve výtvarném umění v průběhu 20. století s přesahy do současnosti. Téma dosud nebylo komplexně zpracováno. Zabývá se klíčovými historickými, kulturními a uměleckými proměnami ve vazbě k tématu. Různorodost autorů, námětů a formálních znaků je představena v 8 sekcích, které se v různých bodech prolínají – Personifikace práce – symbol – propaganda; Profese – maskulinum práce – archetyp – mytický hrdina – hrdina práce; Svět sám pro sebe – továrna – provoz – stavba; Architektonická plastika; Fotografie – každodennost – fascinující genius loci – pád katedrál; V potu tváře – půda – rozsévač – sekáč – družstevník; Ženský úděl – domácnost – zemědělství – kancelář a Panorama krajiny a města – haldy – důlní lanovky – komíny – těžní věže – přehrady. Různorodost a autorské zastoupení napříč generacemi a dekádami prokázaly, že umělecká kvalita a forma jednotlivých děl souvisí se společenským vývojem.
14/2020
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
+420 596 112 566
+420 733 612 005
info@gvuo.cz
http://www.gvuo.cz
00373231
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Výstava se zaměřuje na tematiku práce ve výtvarném umění v průběhu 20. století s přesahy do současnosti. Téma dosud nebylo komplexně uměnovědou zpracováno. Výstava se zabývá klíčovými historickými, kulturními a uměleckými proměnami ve vazbě k tématu. Různorodost autorů, témat a formálních znaků je představena v 8 sekcích, které se v různých bodech prolínají – Personifikace práce – symbol – propaganda, Profese – maskulinum práce – archetyp – mytický hrdina – hrdina práce, Svět sám pro sebe – továrna – provoz – stavba, Architektonická plastika, Fotografie – každodennost – fascinující genius loci – pád katedrál, V potu tváře – půda – rozsévač – sekáč – družstevník, Ženský úděl – domácnost – zemědělství – kancelář a Panorama krajiny a města – haldy – důlní lanovky – komíny – těžní věže – přehrady. Různorodost a autorské zastoupení napříč generacemi a dekádami společenského vývoje prokázaly, že umělecká kvalita a forma jednotlivých děl se odvíjela od konkrétních autorů, ať se jednalo o léta, která tematice práce umožnila svobodnou tvorbu, nebo dobu nejtvrdšího diktátu. Na výstavě jsou zastoupena díla z jednadvaceti českých galerií, muzeí a soukromých sbírek. Zastoupeno je 120 autorů a přibližně 150 děl. Součástí je projekce dokumentárních filmů.
Renata Skřebská
23.9.2020
3.1.2021
IX.–XII., I.
út–ne
10–18
Renata Skřebská
skrebska@gvuo.cz

Nepovinné přílohy

Miloš Matěj
Katarína Jamrišková
Skládačka Pozvánka Plakát A1, publikace, leták s nabídkou edukačních programů, letáky A5, volné vstupenky na výstavu
K výstavě jsou naplánovány: – Komentované prohlídky v termínech: 3., 8., 15., 20., 27. 10.; 7., 12., 19., 24. 11.; 1., 12., 17., 29. 12. a 2. 1. (úterý a čtvrtky v 16.30, soboty v 15 h); – Edukační programy pro školy a veřejnost. Zároveň byla vydána reprezentativní doprovodná publikace, která reflektuje téma práce ve výtvarném umění od počátku 20. století až do současnosti i v tištěné podobě.
11. 9. TIPY Art Antiques; 15. 9. Ostravská výstava na téma práce ve výtvarném umění ukazuje řadu kontrastů artalk.cz; 17. 9. Ostravská výstava na téma práce ve výtvarném umění ukazuje řadu polar.cz; 18. 9. Galerie výtvarného umění připravuje unikátní výstavu ostravainfo.cz; 19. 9. Začne výstava Dělník je smrtelný, práce je živá MF Dnes; 21. 9. Výstava Respekt; 22. 9. Velkolepá výstava o práci v Domě umění paradoxně ukazuje, že téma práce je pro dnešní výtvarníky téměř tabu ostravan.cz; 22. 9. Ostravský Dům umění vystavuje díla s fyzickou prací Právo; 22. 9. Zrzavý, Kubišta, Kolíbal a další Moravskoslezský deník; 22. 9. Dělník je smrtelný, práce živá. Ostravská galerie otevírá výstavu o práci aktualne.cz; 22. 9. Balada o očích topičových inspirovala v Ostravě. K vidění jsou unikátní díla novojicinskydenik.cz; 22. 9. Dělník je smrtelný, práce je živá ČT ART / https://1url.cz/fzhMK; 23. 9. Dělník je smrtelný, práce je živá eprogram.cz; 25. 9. Dělník je smrtelný, práce je živá 5plus2; 25. 9. Dělník a práce. Unikátní výstava MF DNES; 25. 9. Lidská práce v Domě umění (Události v regionu) ČT 1 / https://1url.cz/Izhjp; 26. 9. Galerie Lidové noviny; 1. 10. Výstavy ve druhé vlně pandemie iHned.cz; 1. 10. Smrtelný dělník ostravský Právo.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru