Muzejní publikace roku

Dělník je smrtelný, práce je živá
Publikace, která doprovází stejnojmennou výstavu, se zaměřuje na tematiku práce ve výtvarném umění v průběhu 20. století s přesahy do současnosti. Téma dosud nebylo komplexně zpracováno. Publikace se zabývá klíčovými historickými, kulturními a uměleckými proměnami ve vazbě k tématu. Různorodost autorů, témat a formálních znaků je představena v několika sekcích, které se v různých bodech prolínají. V publikaci jsou zastoupena i umělecká díla, která na výstavě prezentována nebyla, přesto však téma práce v uměleckém světě dokreslují.
15/2020
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
+420 596 112 566
+420 733 612 005
info@gvuo.cz
http://www.gvuo.cz
00373231
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Doprovodná publikace k výstavě se zabývá širším představením problematiky práce ve výtvarném umění ve 20. století až po současnost. Zároveň poukazuje na základní fenomény spojené s jednotlivými sekcemi výstavy. Mimořádné je kultivované grafické zpracování Kataríny Jamriškové. Přínosem je bohatá obrazová příloha, která ukazuje značnou šíři vývoje problematiky a tematickou i formální rozmanitost. Publikace, která má 142 stran, je česko-anglická.
Renata Skřebská
Skener GVUO, Jan Brodský, Viera Gřondělová, Zdeněk Matyásko, Oto Palán, Roman Polášek, Robert Portel, Luděk Prošek, Zdeněk Sodoma, Luděk Wünsch
Katarína Jamrišková
300 Kč
400 ks
Prodej na pokladně Domu umění a na e-shopu GVUO

Nepovinné přílohy

978-80-87405-55-0

Fotogalerie

nahoru