Muzejní publikace roku

Bonum Opus: Premonstráti v Louce (1190–1784)
V letošním roce si u nás připomínáme dvě výročí premonstrátského řádu, jednak 900. výročí založení řádu premonstrátských řeholních kanovníků sv. Norbertem v Prémontré a jednak 830. výročí založení jedné z nejvýznamnějších moravských církevních institucí v Louce u Znojma. Tato výročí se stala východiskem nejen pro výstavu "Bonum Opus: Premonstráti v Louce (1190–1784)" ale i pro stejnojmennou doprovodnou publikaci. Dvojjazyčná publikace vznikla jako součást projektu č. KPF-02-138 z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, v rámci programu INTERRREG V-A Rakousko – Česká republika a finančně podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přeshraničním partnerem publikace je Museum Retz.
26/2020
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
info@muzeumznojmo.cz
http://www.muzeumznojmo.cz
00092738
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Kniha vznikla jako doprovodná, dvojjazyčná publikace ke stejnojmenné výstavě uspořádané jadnak k výročí založení kláštera v Louce u Znojma (830 let) a jednak k 900. výročí založení premonstrátského řádu. Publikace vznikla v rámci projektu KPF-02-138 BONUM OPUS: Premonstráti v Louce (1190–1784), který je financován z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Kniha především reflektuje obě uvedená výročí a široké veřejnosti předkládá mimo již známých skutečností některá nová zjištění z dějin loucké kanonie i jejího kulturního a duchovního působení. Obrazová část přináší z podstatné části dosud nepublikovaný materiál, především se jedná o portréty opatů z louckého alba Icones seu Imagines či z portrétní řady z Oleksovic. Dále jsou představeny vystavované předměty, z nichž některé jsou prezentovány úplně poprvé (liturgické předměty z Louky a Loděnic, loděnická pieta a d.). Zkrátka však nepřišly ani předměty z muzejních sbírek. V publikaci jsou představeny i unikátní dřevoryty z knih loucké provenience, sochařská, kamenická a obrazová díla, ale i fotografie z muzejního archivu. Nové informace získané během výzkumu obohatily i poznání objektů vlastních muzejních sbírek. Kniha je rozdělena do čtyř částí, největší díl zaujímají dějiny klášterní instituce, dále je pozornost věnována loucké knihovně a umělcům ve službách louckých opatů. Závěrečná část připomíná ostatní existující i zaniklé premonstrátské konventy na Moravě. Čtenáři z řad široké veřejnosti se tak do rukou dostává publikace, která přehledně shrnuje historický vývoj i umělecké aktivity kláštera v prostoru jihozápadní Moravy. Atraktivitu jistě podtrhuje i zdařilé grafické zpracování.
Petr Eckl, Michaela Šeferisová Loudová, Tomáš Valeš
Většina fotografií pochází z archivu JMM ve Znojmě, Rostislav Hetflaiš, Alena Vysočanová, Ota Palán, David Rožnovský, Petr Eckl
Michal Schneider
zdarma
1 000 ks
Pro zájemce dostupná při návštěvě výstavy Bonum Opus: Premonstráti v Louce (1190–1784) v Domě umění ve Znojmě.

Nepovinné přílohy

978-80-86974-32-3
A) Tisková zpráva ze dne 16. 11. 2020 – Nová publikace BONUM OPUS: Premonstráti v Louce; B) Seznam článků ve sdělovacích prostředcích: • 1. Článek online Denik.cz zprávy z regionu 21. 11. 2020 • 2. Článek v regionálním týdeníku Znojemsko 23. 11. 2020 • 3. Článek online Znojemsko.cz zprávy 26. 11. 2020 • 4. Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 30. 11. 2020 • 5. Článek v regionálním týdeníku Znojemsko 7. 12. 2020; C) Krátká upoutávka na novou publikaci (BonumOpus_publikace_upoutávka.mp4); D) Foto publikace (Bonum_Opus_obalka.jpg); E) Foto ze stejnojmenné výstavy v Domě umění ve Znojmě (Bonum_Opus_výstava.jpg); F) Foto z komentované prohlídky se spoluautorem publikace Petrem Ecklem (Bonum_Opus_komentovaná_prohlídka.jpg)

Fotogalerie

nahoru