Muzejní výstava roku

Kroměříž v soukolí dějin (1848–1948)
Nová stálá expozice Muzea Kroměřížska se snaží zachytit zásadní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže a jejího obyvatelstva v období mezi lety 1848–1948. Chronologicky sestavený příběh doplňují sbírkové předměty s vysokou vypovídací hodnotou, z nichž některé může návštěvník muzea vidět vůbec poprvé. Stěžejní body expozice vytvářejí rozměrné stylizované modely dnes již zaniklých kroměřížských památek, menší modely ve vitrínách představují například vybrané slohově výrazné kroměřížské stavby. Historií města návštěvníka provedou dobové filmy a fotografie nebo hrané dokumenty promítané přímo na prvky v interiéru a audio ukázky v poslechové části. V expozici jsou rozmístěny interaktivní obrazovky, ve kterých zájemce o regionální historii nalezne řadu unikátních fotografií, krátké filmy a doprovodné texty doplňující a rozšiřující jednotlivá témata. Poutavý prvek v interiéru vytvářejí figuríny v detailně zpracovaném dobovém oděvu. K expozici je připraven edukační program pro školy v několika verzích, včetně exkurze formou naučné procházky po pamětihodnostech města Kroměříže v přímé návaznosti na expozici.
21/2020
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž
+420 573 338 388
+420 734 417 v169
muzeum@muzeum-km.cz
http://www.muzeum-km.cz
00091138
Zlínský kraj

Povinné přílohy

V roce 2020 byla v Muzeu Kroměřížska, p. o., v rámci projektu revitalizace budov a expozic spolufinancovaného Evropskou unií a Zlínským krajem, otevřena pro veřejnost nová stálá historická expozice nazvaná Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. Ústředním motivem expozice se stalo hledání identity malého města na pozadí velkých dějinných událostí a snaha alespoň ve zkratce zachytit stěžejní momenty, které formovaly rozvoj Kroměříže a jejího obyvatelstva v období mezi lety 1848–1948. Chronologicky sestavený příběh je doplněn sbírkovými předměty s vysokou vypovídací hodnotou, z nichž některé může návštěvník muzea vidět vůbec poprvé. Mezi ně patří například lampa na řepkový olej, jediná dochovaná z 20 kusů zakoupených v roce 1848 pro osvětlení centra města při konání ústavodárného říšského sněmu, vzorek válečné mouky z roku 1916, battle dress, identifikační známky a další osobní předměty kroměřížského občana Josefa Brauchbara, příslušníka 11. čs. pěšího praporu, působícího v rámci britských jednotek u Tobruku, účastníka vylodění v Normandii, nebo jediný dochovaný kus plechu z věže kroměřížského arcibiskupského zámku, zničené požárem dne 4. května 1945. Stěžejní body expozice vytvářejí rozměrné stylizované modely dnes již zaniklých kroměřížských památek – ve své době unikátního řetězového mostu z roku 1826, monumentální slavnostní brány zhotovené v roce 1885 při příležitosti setkání rakouského císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem III. v Kroměříži, židovské synagogy postavené podle plánů architekta Jakoba Gartnera v roce 1910 a po opakovaných odstřelech vyhozené do vzduchu německou posádkou v roce 1942, nebo model hlavního silničního mostu zničeného německou armádou dne 4. května 1945. Menší modely ve vitrínách představují vybrané slohově výrazné kroměřížské stavby nebo úpravu jednacího sálu v kroměřížském zámku, kde během zasedání ústavodárného sněmu na přelomu let 1848/1849 zasedalo 383 poslanců z rakouské části říše. Historií města návštěvníka provedou dobové filmy, fotografie nebo hrané dokumenty promítané přímo na prvky v interiéru. V poslechové části umístěné v modelu kroměřížské zámecké věže si lze vybrat z nabídky audio ukázek zaznamenávajících stěžejní události ve městě pohledem známých spisovatelů nebo z nahrávek nejstaršího kroměřížského pěveckého spolku Moravan. V expozici jsou rozmístěny interaktivní obrazovky, ve kterých zájemce o regionální historii nalezne řadu unikátních fotografií, krátké filmy a doprovodné texty doplňující a rozšiřující jednotlivá témata. Poutavý prvek v interiéru vytvářejí figuríny v detailně zpracovaném dobovém oděvu. Návštěvníka tak přivítá člen arcibiskupské gardy, důstojník kroměřížského spolku ostrostřelců, dvojice Hanáků v bohatém lidovém kroji, císař František Josef I. a jeho manželka Alžběta Bavorská, ruský car Alexander III. a carevna Marie Fjodorovna nebo český politik a historik, poslanec říšského sněmu ve Vídni a v Kroměříži František Palacký. Nová expozice představuje vůbec poprvé návštěvníkům historii Kroměříže v období mezi lety 1848–1948. Instalované předměty, mnohdy unikátní, pocházejí ze sbírek kroměřížského muzea a mají přímou návaznost na osudy města a jeho obyvatel. Na konečném vyznění se kromě odborných pracovníků muzea podíleli například i studenti místních středních škol, kteří načetli komentáře k projekci nebo nahráli ukázky z regionální literatury pro audio poslech. Při natočení hraného dokumentu zachycujícího dramatické okamžiky při osvobozování města v roce 1945 spolupracovali členové místních spolků zabývajících se vojenskou historií. Pro lepší uživatelskou přístupnost jsou doprovodné texty vztahující se k jednotlivým tématům v expozici koncipovány v několika úrovních, a to ve verzi pro běžného návštěvníka, rozšířené verzi pro poučeného zájemce o historii. Pro širokou veřejnost jsou připraveny komentované prohlídky, pro školy pak edukační program, který v návaznosti na expozici seznámí žáky s nejdůležitějšími momenty historie města. Do programu jsou zařazeny výtvarné a literární interaktivity, práce s replikami dobových školních pomůcek, pracovní listy, kvíz Tajemný návštěvník ukrytý v kufříku a další. Rozšířená verze pak obsahuje řadu okruhů a témat s přesahem do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura. Součástí edukačního programu jsou také naučné procházky po pamětihodnostech města Kroměříže přímo navazující na témata představená v expozici.
Mgr. Markéta Mercová, Dr.
1.7.2020
I–XII
út–ne
9–12, 13–17
Mgr. Markéta Mercová, Dr.
mercova@muzeum-km.cz

Nepovinné přílohy

Petra Bitaudeau, Hana Maršíková, Kateřina Páterová, Svatopluk Sládeček Projekt interiéru: New Work, s. r. o.
Petra Bitaudeau, Hana Maršíková, Kateřina Páterová, Svatopluk Sládeček Projekt interiéru: New Work, s. r. o.
Propagační materiál – skládačka, magnetka s tématem expozice, placky
Pro širokou veřejnost jsou připraveny komentované prohlídky, pro školy pak edukační program, který v návaznosti na expozici seznámí žáky s nejdůležitějšími momenty historie města. Do programu jsou zařazeny výtvarné a literární interaktivity, práce s replikami dobových školních pomůcek, pracovní listy, kvíz Tajemný návštěvník ukrytý v kufříku a další. Rozšířená verze pak obsahuje řadu okruhů a témat s přesahem do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura. Součástí edukačního programu jsou také naučné procházky po pamětihodnostech města Kroměříže přímo navazující na témata představená v expozici.
TISK: MERCOVÁ, Markéta. Kroměříž v soukolí dějin. Muzejní noviny TIM: pro školy i rodiny. Praha: Turistické noviny TIM, jaro 2020, s. 28; Opravené Muzeum Kroměřížska láká na nové výstavy. Mladá fronta Dnes. Praha: MAFRA, a. s., 17. 9. 2020, roč. 31, č. 218, s. 17. ISSN 1210 1168, MKČRE 5477 ; TRHLÍKOVÁ, Nicol. Muzeum Kroměřížska láká návštěvníky v rekonstruovaných prostorách. Týdeník Kroměřížska. Kroměříž: Prompt servis, spol. s. r. o., 22. 9. 2020, roč. 19, č. 38, s. 7. MKČRE 12079; Rekonstrukce budovy Muzea Kroměřížska – 47 miliónů korun (dokončeno 2020). Magazín 21: Jediný oficiální zpravodaj Zlínského kraje. Zlín: Zlínský kraj, 1. 10. 2020, roč. II, s. 9. MKČRE 23684; OMELKA, Jakub. Kroměříž zavedla jako první v českých zemích psí známky. Kroměřížský deník. Zlín: Vltava Labe media, a. s., 20. 10. 2020, č. 245, s. 3. ISSN 1801-9773, MKČRE 16766; ON-LINE ČLÁNKY: V Muzeu Kroměřížska skončila rekonstrukce za 45,9 milionu korun. www.seznam.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2020, 10. 9. 2020 [cit. 2020-09-10]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-muzeu-kromerizska-skoncila-rekonstrukce-za-459-milionu-korun-119366; Nové expozice Muzea Kroměřížska se otevírají veřejnosti. www.zlinskonovinky.cz [online]. Zlín: Regionální novinky, 2020, 13. 9. 2020 [cit. 2020-09-13]. Dostupné z: http://www.zlinskenovinky.cz/zpravy/regiony/nove-expozice-muzea-kromerizska-se-oteviraji-verejnosti/; Lidé si mohou přijít prohlédnout nové expozice Muzea Kroměřížska. www.zlin.cz [online]. Zlín: Zlin.cz, 2020, 16. 9. 2020 [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://zlin.cz/zpravy/lide-si-mohou-prijit-prohlednout-nove-expozice-muzea-kromerizska; Muzeum Kroměřížska bylo znovu otevřeno. www.regionynasbavi.cz [online]. Praha: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 2020, 3. 10. 2020 [cit. 2020-10-03]. Dostupné z: https://regionynasbavi.cz/udalost/muzeum-kromerizska-bylo-znovu-otevreno/; Kroměříž zavedla jako první v českých zemích psí známky, ukazuje nová výstava. www.zlinsky.denik.cz [online]. Zlín: Zlínský deník, 2020, 18. 10. 2020 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: https://zlinsky.denik.cz/z-regionu/kromeriz-zavedla-jako-prvni-v-ceskych-zemich-psi-znamky-ukazuje-nova-vystava-202.html; Kroměříž zavedla jako první v českých zemích psí známky, ukazuje nová výstava. www.valassky.denik.cz [online]. Vsetín: Valašský deník, 2020, 18. 10. 2020 [cit. 2020-10-19]. Dostupné z: https://valassky.denik.cz/z-regionu/kromeriz-zavedla-jako-prvni-v-ceskych-zemich-psi-znamky-ukazuje-nova-vystava-202.html.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru