Muzejní publikace roku

Umění v nouzi!?
Česko-německá kniha, která navazuje na stejnojmennou výstavu konanou v září 2019 až únoru 2020. Seznamuje se snahou Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti vytvořit z Teplic jedno z center meziválečného umění. V 10 kapitolách a dvou případových studiích přináší pohled na její výstavní, akviziční i vzdělávací činnost. Na 160 stranách toto přibližuje v širších souvislostech v kontextu regionálního hlediska i vývoje německočeského umění meziválečného Československa. Text je doplněn 157 reprodukcemi uměleckých děl, archivních dokumentů a také pohlednic a fotografií z ulic tehdejších Teplic. Kniha se připojuje k projektům institucí, které se na tuto problematiku našich dějin umění zaměřují a je věnovaná jednatelce Sekce Emmě Meisel, která v roce 1942 zahynula v Osvětimi.
27/2020
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
+420 412 359 000
+420 776 510 600
klasterkova@muzeum-teplice.cz
http://www.muzeum-teplice.cz
00083241
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Česko-německá kniha, navazující na stejnojmennou výstavu konanou v září 2019 až únoru 2020. Přináší pohled na snahu Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Teplice-Šanov vytvořit z Teplic jedno z center německočeského meziválečného umění. Sekce působící v letech 1932–38 se cíleně věnovala výstavní, akviziční i vzdělávací činnosti a sdružovala také laickou veřejnost, kterou učila rozpoznat a ocenit kvalitní moderní výtvarné dílo. Členům zprostředkovávala uměleckohistorické přednášky i různé výhody při získávání děl, odběru uměleckých časopisů nebo vstupech na výstavy. Uspořádala 19 výstav, vedla městskou galerii moderního umění a vybudovala jeho rozsáhlou muzejní sbírku. V 10 kapitolách a dvou případových studiích, jejichž autory jsou vedle editorky Bohuslavy Chleborádové také Anna Habánová, Rainer Wandler a Klaus Mohr, přibližuje činnost teplické Sekce v širších kulturně společenských souvislostech nejen z regionálního hlediska, ale také v kontextu vývoje německočeského umění meziválečného Československa. Kapitoly jsou doplněny stručným biografickým slovníkem teplických výtvarných umělců a dalších vybraných osobností, soupisem výstav včetně seznamu vystavujících, seznamem vybraných členů Sekce i jmenným rejstříkem. Na 160 stranách je text knihy doplněn 157 reprodukcemi nejen uměleckých děl a archivních dokumentů, ale také pohlednic a fotografií tehdejších Teplic. Grafická úprava Jana Havla navozuje souznění s dobovou atmosférou, čímž byl splněn záměr vytvořit „muzejně galerijní“ publikaci upozorňující na opomíjené specifikum galerijních sbírek v muzeu. Kniha se připojuje k dlouhodobým projektům dalších institucí, které přibližují tuto problematiku našich dějin umění a je věnovaná jednatelce Sekce Emmě Meisel zahynuvší v roce 1942 v Osvětimi.
PhDr. B. Chleborádová, Anna Habánová, M.A., Ph.D., Raimund Wandel, Klaus Mohr
Jan Kašpar, BcA. Zlatuše Ceé
Jan Havel
299 Kč
500 ks
Prodej v Regionálním muzeu v Teplicích, na muzejním webu, upoutávky v rozhlase, novinách, rozeslání povinných i nepovinných výtisků do knihoven, německým partnerům a spolupracovníkům, do muzeí, galerií a univerzit.

Nepovinné přílohy

978-80-85321-90-6
Obálka publikace; fotografie knihy; fotografie z křtu knihy

Fotogalerie

nahoru