Muzejní výstava roku

Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku
Výstava představuje na první pohled obyčejný materiál z různých úhlů pohledu. K vidění byly tisíce vzorků písku z celého světa spolu s obrázky míst, kde písek vzniká. Estetický rozměr prezentovaly velkoplošné fotografie zrnek písku vytvořené unikátní mikroskopovací metodou. Vystaveny byly fosilie a stopy po životě zachované v písku. Nechybělo ani téma písku jako důležité suroviny i jako unikátního materiálu, který napomohl rozřešit otázku vzniku skalních forem. Součástí výstavy byla také pískovcová oblast Českosaského Švýcarska. Cílem bylo představit písek hravou formou, aby mohli návštěvníci zapojit své smysly – nahlédnout do nekonečné pouště, prozkoumat písek pod mikroskopem, vyzkoušet malování v písku, stopování, tvorbu z kinetického písku nebo horolezení. V atriu vznikla meditační zahrada a miniaturní zenové zahrádky byly také v muzejní kavárně.
25/2020
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
+420 475 210 937
+420 773 541 535
muzeumusti@muzeumusti.cz varilova@muzeumusti.cz
http://www.muzeumusti.cz
Město Ústí nad Labem

Povinné přílohy

Unikátní výstava na nezvyklé (výstavně dosud nezpracované) téma představuje na první pohled obyčejný materiál z různých úhlů pohledu. Písek je každodenní součástí života – známeho z břehů řek a pláží, pískoven, staveb či dětských hřišť. Odpověď na to, jak pestré písky jsou, odkud pochází, co se v nich zachovalo, jak vzácným materiálem se stávají či jak překvapivě krásné mohou být, našli návštěvníci v 5 výstavních sálech muzea a přilehlých prostorách. Prezentována byla dílčí témata: Písek krajinotvorný, Písek neuvěřitelně pestrý, Písek pod mikroskopem, Život a stopy v písku, Písek užitečný, Písek jako klíč k objevům, Krajina z písku zrozená, Písek a pískovec ve službách člověka, Poklady skryté v písku, Písek jako suvenýr ad. K vidění bylo přes 3 tisíce vzorků písku z celého světa spolu s obrázky míst, kde písek vzniká. Estetický rozměr prezentovaly velkoplošné fotografie zrnek písku vytvořené unikátní metodou světelné a elektronové skenovací mikroskopie. Vystaveny byly také fosilní otisky schránek a stopy po životě staré až 450 mil. let. Nechybělo ani téma písku jako důležité suroviny, které začíná být celosvětově nedostatek („sypké zlato“), ale i jako unikátního materiálu, který napomohl rozřešit otázku vzniku skalních forem. Součástí výstavy byla v neposlední řadě i pískovcová oblast Českosaského Švýcarska. Cílem bylo představit písek hravou formou, aby mohli návštěvníci zapojit své smysly – nahlédnout do nekonečné pouště, prozkoumat vzorky písku pod mikroskopem, vyzkoušet si malování v písku, stopování zvířat, tvorbu z kinetického písku nebo horolezení v pískovcové krajině. Výstava pronikla i do venkovních prostor muzea. V atriu vznikla meditační ZEN-zahrada – stylizovaná krajina tvořená kameny a upraveným hrabaným pískem. Miniaturní zenové zahrádky byly pak návštěvníkům k dispozici (pro vlastní meditační tvorbu) na stolech v muzejní kavárně. K výstavě vyšel dvojjazyčný katalog se základními texty a množstvím fotografií. Pro děti byly k dispozici pracovní listy s úkoly. Byla vydána kniha „Geologie Českosaského Švýcarska". Proběhly dva tematické výlety a Pískohraní.
Zuzana Vařilová
Muzeum města Ústí nad Labem
Richard Loskot, Štefan Pecko, Josef Schorm, Natalie Belisová
27.2.2020
31.1.2021
III.–XII., I.
út–ne
9–18
Zuzana Vařilová
varilova@muzeumusti.cz

Nepovinné přílohy

Richard Loskot
Richard Loskot, Zuzana Vařilová, Vladimír Cettl
Vladimír Cettl
– plakát k výstavě a další informační/propagační materiály; – katalog k výstavě (2x PDF – normální a zmenšená verze); – pracovní list (PDF); – tematická knižní publikace „Geologie Českosaského Švýcarska“ (obálka); – dokumentace k publicitě výstavy (vybrané články v časopisech a novinách, reportáže, webové odkazy ad.).
– Pískohraní – akce pro děti proběhla opakovaně o letních prázdninách (zvlášť pro veřejnost a pro příměstské tábory); – výlety do pískovcových skal: 1) Tiské stěny a okolí; 2) Gabrielina stezka a Pravčická brána; – komentované prohlídky výstavou pro školy a skupiny; – hádankový cyklus na facebooku a webu muzea: 12 obrázkových otázek souvisejících s výstavou zveřejněných postupně na facebooku/webu muzea; odpověď přístupná online (řešení + rozšířená informace se zajímavostmi k tématu včetně her a úkolů pro děti): http://www.muzeumusti.cz/prirodoveda/prirodovedny-klub.aspx; – online hra s tématy k výstavě: Atlas písků, Krajiny, Stopy, Mikrosvět, Pískovce: http://www.pisek.8u.cz/; – tematická výstava v prostorách ČHMÚ a výstavka v Infostředisku v centru Ústí nad Labem; – dětské pískoviště. Část naplánovaných doprovodných akcí k výstavě musela být zrušena (či výrazně limitována) vlivem jarní a podzimní pandemie koronaviru: Tematický přednáškový cyklus, vybrané komentované prohlídky, Písková muzejní noc (včetně sochání z písku a projekce “malování v písku“) či písková „Strašidla“ pro děti
Tištěná periodika – výběr: – Muzeum pískem zaváté. Příspěvky k ústecké vlastivědě – výstavy, 22/2020, s. 56–61 (Z. Vařilová); – Pískohraní v atriu. Příspěvky k ústecké vlastivědě – akce pro školy a veřejnost, 22/2020, s. 80–81 (M. Pospíšilová); – Výlety do pískovcových skal. Příspěvky k ústecké vlastivědě – akce pro školy a veřejnost, 22/2020, s. 82–85 (Z. Vařilová); – Dva tematické články k výstavě v časopise Vesmír od P. Juračky a R. Mikuláše (Vesmír 2020/5, včetně fotografie na obálce časopisu): https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-5/na-plaze-pojdme-plaze.html; https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-5/more-pisku.html; – Slavíme narozeniny. České Švýcarsko, Zpravodaj SNPČŠ 1/2020, s. 3.; – Pískohraní v atriu. Příspěvky k ústecké vlastivědě – akce pro školy a veřejnost, 22/2020, s. 80–81 (M. Pospíšilová); – Výlety do pískovcových skal. Příspěvky k ústecké vlastivědě – akce pro školy a veřejnost, 22/2020, s. 82–85 (Z. Vařilová); – Dva tematické články k výstavě v časopise Vesmír od P. Juračky a R. Mikuláše (Vesmír 2020/5, včetně fotografie na obálce časopisu): https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-5/na-plaze-pojdme-plaze.html; https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-5/more-pisku.html; – Písky známé i neznámé, Enter 3/2020, str. 52.; – Slavíme narozeniny. České Švýcarsko, Zpravodaj SNPČŠ 1/2020, s. 3.; – Fascinující svět obyčejného písku můžete objevit v Muzeu města Ústí nad Labem. Naseveru.net, 27. 2. 2020: https://www.naseveru.net/2020/02/27/fascinujici-svet-obycejneho-pisku-muzete-objevit-v-muzeu-mesta-usti-nad-labem/; – Výstava ukazuje písky z celého světa. Ceskenoviny.cz, 27. 2. 2020: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vystava-ukazuje-pisky-z-celeho-sveta/1859605; – ÚSTÍ NAD LABEM: V muzeu vystavují ojedinělým způsobem písek. Regionální televize Ústecka. 4. 3. 2020: https://www.facebook.com/usteckatelevize/videos/595356067822811/; – Ústecké muzeum otevře v úterý. K vidění bude i výstava Písky známé a neznámé. Ustecky.denik.cz, 6. 5. 2020: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/ustecke-muzeum-otevre-v-utery-k-videni-bude-i-vystava-pisky-zname-a-nezname-20200506.html; – Turista našel v Tisé 90 milionů let staré fosilie, vystaví je muzeum v Ústí. Idnes.cz, 22. 2. 2020: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/tisa-fosilie-zkamenelina-muzeum-usti-nad-labem-turista-pisky-zname-i-nezname.A200124_528635_usti-zpravy_pakr; – Exponát měsíce srpna ústeckého muzea je proželeznění pískovcových skal. Ustecky.denik.cz. 26. 8. 2020: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/exponat-mesice-srpna-usteckeho-muzea-je-prozelezneni-piskovcovych-skal-20200826.html; – Ústecké muzeum odhaluje písek. Víkend: příloha Deníku. 11. 4. 2020, s. 21; – Muzeum uvítá návštěvníky pískem. Ústecký deník, 6. 5. 2020, č. 105, s. 2; – Výstavě v muzeu vládne písek. Ústecký deník, 15. 6. 2020, č. 138, s. 2; – Výstava Písky známé i neznámé. Ústecký deník, 29. 6. 2020, č. 150, s. 2; – Ústeckému muzeu vládne písek. Ústecký deník, 27. 8. 2020, č. 200, s. 2; – Písky známé i neznámé, Ústecký deník, 10. 10. 2020, č. 237, s. 2; – Fosilie z Tisé budou v muzeu. Žít Ústí, 2020, č. 2, s. 10.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru