Muzejní počin roku

Záchrana Thomasova konvertoru z kladenských železáren
Thomasův konvertor sloužil k výrobě oceli v kladenských hutích od 20. let 20. století do roku 1975. Poté byl spolu s dalšími technickými zařízeními přesunut na zahradu Bachrovy vily, v níž sídlilo Muzeum SONP POLDI Kladno. Po rozpadu kladenských hutí v 90. letech 20. století byly sbírkové předměty z vily převezeny do Strojíren POLDI, a. s., ale technická zařízení zůstala na zahradě vily, která byla prodána do soukromých rukou. V roce 2011 byly jediný v ČR dochovaný Thomasův konvertor a další zařízení prohlášeny za kulturní památku. Za finančního přispění MK ČR byla celá tato hutnická sbírka zakoupena z programu ISO C do sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o. V roce 2019 byl konvertor a další technická zařízení přepraven do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, který je pobočkou muzea. V letošním roce pak byl konvertor střechou umístěn do budovy bývalé kompresorovny, kde bude součástí chystané hornicko-hutnické expozice.
28/2020
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Huťská 1375, 272 01 Kladno
+420 312 248 045
+420 602 600 447
muzeum@omk.cz
http://www.omk.cz
00410021
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Thomasův konvertor sloužil k výrobě oceli v kladenských hutích od roku 1928 do roku 1975. Poté byl spolu s dalšími technickými zařízeními přesunut na zahradu Bachrovy vily, v níž sídlilo Muzeum SONP POLDI Kladno. Po ukončení provozu muzea v roce 2006, byla vila prodána do soukromých rukou a muzejní sbírky přemístěny nebo vráceny. Ponechané nadměrné exponáty bývalého podnikového Muzea Poldi, byly v ohrožení a možnému sešrotování zabránilo prohlášení souboru movitou kulturní památkou v roce 2011. Thomasův konvertor je jediným dochovaným zařízením tohoto typu v ČR a dokládá zavedení přelomové ocelářské technologie u nás. Hodnotu mají i ostatní sbírkové předměty jako válcovací stolice nebo parní buchar. Za finančního přispění MK ČR byla v roce 2018 celá hutnická sbírka zakoupena z programu ISO C do sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o. V roce 2019 byl konvertor o hmotnosti 68 t a další technická zařízení, přepraven do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, který je pobočkou muzea. V letošním roce byl konvertor střechou umístěn do budovy bývalé kompresorovny a uložen na nově připravené základy. Cílem muzea je prezentovat tyto unikátní hutnické exponáty, zajistit jim náležitou péči a zpřístupnit návštěvníkům v chystané hornicko-hutnické expozici.

MgA. Tomáš Voldráb
+420 725 549 701
mayrau.vedouci@omk.cz

Nepovinné přílohy

MgA. Tomáš Voldráb – vedoucí řešitelského týmu, Ing. Václav Jandáček – projektant


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru