Muzejní publikace roku

Malý poklad z velkého světa: Renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu
Kniha s názvem Malý poklad z velkého světa: renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu, pojednává o tzv. Polenského pokladu, souboru 28 manýristických klenotů, který byl nalezen roku 1916 v hrobce rodu Zejdliců v děkanském kostele v Polné u Jihlavy. Ve třech kapitolách seznamují čtenáře s dějinami šlechtické rodiny Zejdliců, posléze s dramatickými okolnostmi nálezu, a nakonec se zhodnocením samotných zlatých a stříbrných předmětů. Publikace má 80 stran a obsahuje více než 50 barevných fotografií, včetně detailních záběrů na díla šperkařů nejen z depozitářů Městského muzea v Polné, ale i uměleckoprůmyslových muzeí ve Vídni a v Budapešti či mnichovské pinakotéky. Samozřejmou součástí všech statí je bohatý poznámkový aparát i resumé v anglickém a německém jazyce.
30/2020
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 588 13 Polná
+420 567 212 336
+420 777 229 073
muzeum@muzeum-polna.cz
http://www.muzeum-polna.cz
75094274
Město Polná

Povinné přílohy

Kniha pojednává o tzv. Polenského pokladu, souboru 28 manýristických klenotů, který byl nalezen roku 1916 v hrobce rodu Zejdliců v děkanském kostele v Polné u Jihlavy. Ve třech kapitolách seznamují čtenáře s dějinami šlechtické rodiny Zejdliců, posléze s dramatickými okolnostmi nálezu, a nakonec se zhodnocením samotných zlatých a stříbrných předmětů. Publikace má 80 stran a obsahuje více než 50 barevných fotografií, včetně detailních záběrů na díla šperkařů nejen z depozitářů Městského muzea v Polné, ale i uměleckoprůmyslových muzeí ve Vídni a v Budapešti či mnichovské pinakotéky. Vůbec poprvé tak byla komplexně odborně zpracována jediná dochovaná souprava ozdob z hrobky české nobility z období manýrismu na našem území, a to včetně zařazení do mezinárodního kontextu. Samozřejmou součástí všech statí je bohatý poznámkový aparát i resumé v anglickém a německém jazyce. Tříčlenný autorský tým si kladl za cíl pojmout obsah tak, aby splňoval vysoké nároky kladené na specializované muzeologické texty a zároveň byl dobře srozumitelný laické veřejnosti. Výsledkem jejich dvouleté snahy je kolektivní monografie, jež obohacuje spektrum domácí knižní produkce o jedno z mála prací zabývajících se renesančním šperkem v Čechách.
Dana Stehlíková, Filip Plašil, Jan Štěpánek
Michal Novotný, František Mach, Jan Štěpánek, Olga Tlapáková, Zdeněk Matyásko, Filip Plašil, Miklós Sulyok, Nathan Murell, Bastian Krack
Jaroslav Novotný (Ateliér GRAPHIC DESIGN Jihlava)
390 Kč
500 ks
Prodej v Městském muzeu Polná, v knihkupectvích Karolinum, Academia (vč. internetového obchodu), Juditina věž (Klub za historickou Prahu), v Moravské galerii v Brně, Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (Modernista, s. r. o.). Kniha je k dispozici v knihovnách jako povinný výtisk a v několika univerzitních knihovnách, Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě, Městské knihovně v Jihlavě a Husově knihovně v Polné.

Nepovinné přílohy

978-80-270-7687-1
Článek – Jihlavské listy, článek – Polenský zpravodaj, fotografie vystavené knihy v knihkupectví Academia.

Fotogalerie

nahoru