Muzejní výstava roku

Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh
Výstava připravovaná za spolupráce několika odborných institucí představí Plzeňskou madonu v širokých náboženských a kulturně-historických souvislostech jako jeden z nejranějších příkladů krásného slohu, varianty internacionální gotiky závěru 14. století, dále bude sledovat souvislosti jak vzniku Madony v pražském duchovním prostředí královského a arcibiskupského dvora a intelektuálního okruhu pražské univerzity, tak představí její kult a reflexi v hranicích Českého království i mimo něj. Zároveň zaměří pozornost na tzv. druhý život Plzeňské Panny Marie, na specifika úcty k této soše a její výtvarné projevy. Významnost a jedinečnost výstavy umocní zapůjčení samotného originálu sochy, který bylo doposud možné vnímat pouze z velké vzdálenosti na hlavním oltáři chrámu sv. Bartoloměje v Plzni.
37/2020
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 13, 301 00 Plzeň
+420 377 908 511
info@zpc-galerie.cz
http://www.zpc-galerie.cz
00263338
Krajský úřad Plzeňského kraje

Povinné přílohy

Obnova interiéru farního kostela sv. Bartoloměje, otevírající možnost prezentace sochy Madony plzeňské, se stala východiskem a klíčem pro výstavní koncept, jenž byl realizován díky odborné spolupráci Západočeské galerie v Plzni a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Madona plzeňská vytvořena před rokem 1384 v prostředí pražské svatovítské hutě Petra Parléře patři mezi zásadní díla počáteční fáze krásného slohu, který měl spolu s francouzským dvorským prostředím zřejmě iniciační roli ve formování slohu tzv. mezinárodni gotiky. Stylová a významová vrstva děl krásného slohu se přitom z kontextu internacionálního slohu vymykala svou vypjatou kultickou povahou. Soše Plzeňské madony je od jejího vzniku po současnost věnovaná nepřetržitá úcta. Již v první třetině 15. století byla hojně replikovaným dílem, je tedy jedním z východisek pro studium vývoje a šíření krásného slohu i pro průzkum jedné ze stěžejních otázek dějin středověkého uměni: problému kultovních kopii, replik a variant, z nichž řada je na výstavě shromážděna. Plzeňská madona byla ochránkyni a symbolem kostela (Mater domus), po husitských valchách se stala paladiem Plzně i širšího západočeského regionu a jeho identitotvorným symbolem. Tato její role zesílila během barokní doby, působila v moderních stoletích a přitom se historicky proměňovala; trvá prakticky dodnes. Plzeňská madona je tak klíčem k poznání kulturně-náboženské kontinuity určitého historického území. Mezioborové studium rozličných aspektů souvisejících se sochou Plzeňské madony, jejím kultem, replikováním a funkci od konce 14. století po současnost určilo podobu výstavy i výstavního průvodce. Srdcem výstavy je prezentace originálu (časově omezeno), respektive kopie Plzeňské madony (oddíl I) a jejího kontextu. Sochařská a malířská díla ukazující podoby a možnosti uměni pražského uměleckého centra v době formovaní krásného slohu jsou shromážděna v oddílu II. Část následující představuje problematiku sochařských replik a důvodů jejich vzniku v 15. století (oddíl III). Artefakty související s úctou k Plzeňské madoně v období novověku a v moderních dějinách jsou soustředěny do oddílu posledního (IV). Ten je zároveň prvním oddílem ve výstavě, již divák prochází proti proudu času. Název výstavy Nad slunce krásnější1 odkazuje k vysokým estetickým kvalitám Madony plzeňské a současně vyzdvihuje její význam. Panna Maria, hříchem neposkvrněna, oslavena královna nebes, matka syna Božího, byla a je po právu vnímaná ve své dokonalosti krásnější než všechno stvořeni, tedy i slunce.
Petr Jindra, Michaela Ottová
27.11.2020
28.3.2021
listopad–březen
út–ne
10–18
Petr Jindra
jindra@zpc-galerie.cz

Nepovinné přílohy

Zbyněk Baladrán
plakát ve formátu B1; leták k výstavě ;pozvánka na výstavu; publikace k výstavě; katalog
Komentované prohlídky: výstavou provází autoři Pter Jindra a Michaela Ottová; Přednášky: Plzeňská madona a repliky jejího typu v 15. století (doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav dějin evropského umění FF UK); Krásný sloh v deskové malbě (PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Ústav dějin umění, Akademie věd ČR); Barokní kultPlzeňské madony (PhDr.Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici); Plzeňská madona v lokálních souvislostech (14.–15. století), (Mgr. Petr Jindra, Západočeská galerie v Plzni); Mariánský sloup v Plzni (PhDr. Viktor Kovařík, Národní památkový ústav, ÚOP Plzeň)
Tištěné: 1. 5plus2. Obyvatelé Plzeňska ochraňují zázračné madony i andělíček. Ladislav Vaindl. 18.12.2020, s. 4 Art + Antiques. 11.9.2020, s. 66; 2. Katolický deník. Výstava k poctě ochránkyně Plzně. Alena Scheinostová. 15.12.2020, s. 9; 3. Katolický týdeník. Kalendář. 5.1.2021, s. 7; 4. Katolický týdeník. Kalendář. 8.12.2020, s. 7; 5. Katolický týdeník. Kalendář. 29.12.2020, s. 7; 6. Katolický týdeník. Za krásnou madonou do Plzně. 15.12.2020, s. 1; 7. Lidové noviny. Otevřou zítra galerie, nebo ne? 17.12.2020, s. 14; 8. Metro. Nejkrásnější madony v Masných krámech. 9.12.2020, s. 4; 9. Mladá fronta Dnes. Nad slunce krásnější, připomíná výstava. Ladislav Vaindl. 9.12.2020, s. 11; 10. Mladá fronta Dnes. Otevírají se Rembrandt i van Gogh. Monika Zavřelová. 3.12.2020, s. 12; 11. Mladá fronta Dnes. Vánoční prohlídky Plzně. 9.12.2020, s. 3; 12. Mladá fronta Dnes. Víkendové tipy. 12.12.2020, s. 15; 13. Plzeňský deník. Tipy na víkend. Kamil Kacerovský. 4.12.2020, s. 10; 14. Plzeňský deník. V divadle letos zazní punk, v amfiteátru Verdho hudba. H. Josefová, L. Žippaiová. 6. 1. 2020, s. 3; 15. Právo. Galerie doufá, bazény počítají ztráty. 17.12.2020, s. 22; 16. Právo. Galerie zahájí dvěma výstavami. Ivan Blažek. 1.12.2020, s. 10; 17. Právo. Plzeňská madona sestoupila z oltáře. Ivan Blažek. 9.12.2020, s. 11; 18. Suchdolský zpravodaj. Suchdolská madona na výstavě v Plzni. Red. 4.1.2021, s. 5; 19. Týdeník Domažlicko. Příběhy z plzeňských kostelů. Petra Hanzlová. 6.1.2021, s. 5; 20. Týdeník Tachovská jiskra. Co se ještě stane v západních Čechách. 2. 1. 2020, s. 18. Online – Artalk.cz: 1. Komerční galerie a některé výstavy mohou zůstat otevřené. 15.12.2020 https://artalk.cz/2020/12/15/komercni-galerie-a-nektere-vystavy-mohou-zustat-otevrene/>; Casopisargument.cz: 1. Josef Mánes v Galerii Kooperativa. Věra Beranová. 3.1.2021, http://casopisargument.cz/?p=33263; celebritytime.cz: 1. Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. 5.12.2020, http://www.celebritytime.cz/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese-art.html. ceskypohled.cz: 1. Plzeňská madona je výjimečně k vidění v Západočeské galerii. 12.12.2020, https://www.ceskypohled.eu/24767-2/; 2. Po roce Vánoce i tradiční adventní prohlídky předvánoční Plzní. 13.12.2020, https://www.ceskypohled.eu/po-roce-vanoce-i-tradicni-adventni-prohlidky-predvanocni-plzni-vstupenky-uz-jsou-v-prodeji/. ČT24.cz: Výstavy se zahraničními zápůjčkami zůstanou přístupné, další galeristé ale protestují. 15.12.2020, https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3241510-vystavy-se-zahranicnimi-zapujckami-zustanou-pristupne. Donazlicky.denik.cz: Tipy na víkend 5. a 6. prosince. online. 3.12.2020, https://domazlicky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-5-a-6-prosince-zc-20201203.html. Echo24.cz: Dvě pražské výstavy nezavřou, dostaly výjimku. Diskriminace, nesouhlasí ostatní. 15.12.2020, https://echo24.cz/a/SixeQ/dve-prazske-vystavy-nezavrou-dostaly-vyjimku-diskriminace-nesouhlasi-ostatni. Chebsky.denik.cz: Hana Josefová. V divadle letos zazní punk, v amfiteátru Verdiho hudba. 8. 1. 2020, https://chebsky.denik.cz/z-regionu/v-divadle-letos-zazni-punk-v-amfiteatru-verdiho-hudba-20200107.html. iDnes.cz: Otevírají i galerie. Znovu bude možné obdivovat Rembrandta i van Gogha. Monika Zavřelová. 3.12.2020, https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/galerie-otevreni-znovuotevreni-umeni-cesko-pandemie-koronavirus.A201202_174202_vytvarne-umeni_kiz. Informuji.cz: Kristýna Čvrtlíková. Výstavy v roce 2020 z celé republiky – Banksy, Frida Kahlo, Rembrandt, Adolf Loos a spol. 23.12.2020, https://www.informuji.cz/clanky/7454-vystavy-2020/; Karlovarsky.denik.cz: Hana Josefová. V divadle letos zazní punk v amfiteátru Verdiho hudba. 1.8.2020, https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/v-divadle-letos-zazni-punk-v-amfiteatru-verdiho-hudba-20200107.html. Katyd.cz: Výstava k poctě ochránkyně Plzně. Alena Scheinostová. 15.12.2020, https://www.katyd.cz/clanky/vystava-k-pocte-ochrankyne-plzne.html. Klatovsky.denik.cz: Tipy na víkend 5. a 6. prosince. 3.12.2020, https://klatovsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-5-a-6-prosince-zc-20201203.html. Lidovky.cz: Česko od pátku čeká lehký výstavní chaos. Někde zůstane otevřeno, jinde zavřou. 17.12.2020, https://www.lidovky.cz/kultura/otevrou-zitra-galerie-rembrandt-a-slunecni-kralove-ano-dox-ne-cesko-od-zitrka-ceka-vystavni-chaos.A201216_225145_ln_domov_lijk. magazin.aktualne.cz: 1. Kdo dostane Zaorálkovu výjimku. Galerie musí žádat ministerstvo i hygieniky. 16.12.2020, https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/kdo-dostane-zaoralkovu-vyjimku-galerie-a-muzea-ministerstvo/r~58314ce83f9711eb8b230cc47ab5f122/; 2. Výstava připomíná Madonu plzeňskou, sešla se i vzácná středověká díla. 9.12.2020, https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/vystava-pripomina-madonu-plzenskou-nad-slunce-krasnejsi/r~477864363a2911eba7deac1f6b220ee8/. Plzen.cz: 1. Adventní prohlídky se vrací. Seznámí nejen se zvyky i tradicemi Vánoc. Marie Osvaldová. 8.12.2020, https://www.plzen.cz/adventni-prohlidky-se-vraci-seznami-nejen-se-zvyky-i-tradicemi-vanoc/; 2. Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. 6.12.2020, https://www.plzen.cz/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese/; 3. Výstava v Masných krámech představuje nejvzácnější středověká díle. Marie Osvaldová. 8.12.2020, https://www.plzen.cz/vystava-v-masnych-kramech-predstavuje-nejvzacnejsi-stredoveka-dile/; 4. Kvůli koronakrizi města v plzeňském kraji investice neomezí. Doufají, že se budou konat akce. Marie Osvaldová. 4.1.2021, https://www.plzen.cz/kvuli-koronakrizi-mesta-v-plzenskem-kraji-investice-neomezi-doufaji-ze-se-budou-konat-akce/. Plzendnes.cz: Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. 30.12.2020, https://www.plzendnes.cz/zpravodajstvi/30554-pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese/. Plzenskenovinky.cz: Po roce Vánoce i tradiční adventní prohlídky předvánoční Plzni. 9.12.2020, http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/regiony/po-roce-vanoce-i-tradicni-adventni-prohlidky-predvanocni-plzni/. Plzensky.denik.cz: 1. Poprvé v historii. Výstava ukáže i originál Plzeňské madony. Zdeněk Sequens. 9.12.2020 https://plzensky.denik.cz/kultura_region/poprve-v-historii-unikatni-vystava-ukaze-i-original-plzenske-madony-20201209.html 2. Tip deníku: Komentovaná prohlídka výstavy o madoně. Zdeněk Sequens. 8.12.2020, https://plzensky.denik.cz/tipy-na-kulturu/tip-deniku-komentovana-prohlidka-vystavy-o-madone-20201208.html. 3. Tipy na víkend 5. a 6. prosince. 12.4.2020, https://plzensky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-5-a-6-prosince-zc-20201203.html. 4. Hana Josefová. V divadle letos zazní punk, v amfiteátr Verdiho hudba. 8.1.2020, https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/v-divadle-letos-zazni-punk-v-amfiteatru-verdiho-hudba-20200107.html. Prazska.drbna.cz: Některé výstavy mohou zůstat otevřené i ve čtvrtém stupni PES. Výjimka však není jasná. 16.12.2020, https://prazska.drbna.cz/zpravy/kultura/4322-nektere-vystavy-mohou-zustat-otevrene-i-ve-ctvrtem-stupni-pes-vyjimka-vsak-neni-jasna.html. Prazsky-zpravodaj.cz: Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. Petra Hanzlová. 5.12.2020, https://prazsky-zpravodaj.cz/kultura/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese/. Qap.cz: 1. Adventní prohlídky se budou letos v Plzni konat už popáté. 8.12.2020, https://www.qap.cz/object/adventni-prohlidky-se-budou-letos-v-plzni-konat-uz-popate-116666; 2. Výstava evropského formátu v Plzni! K vidění Plzeňská madona a další jedinečná díla. 11.12.2020, https://www.qap.cz/object/vystava-evropskeho-formatu-v-plzni-k-videni-plzenska-madona-a-dalsi-jedinecna-dila-116706. Regionplzen.cz: 1. Po roce Vánoce i tradiční prohlídky předvánoční Plzně. 8.12.2020, https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/po-roce-vanoce-i-tradicni-adventni-prohlidky-predvanocni-plzni-154041/; 2. Výstava v Masných krámech představuje Plzeňskou madonu. 11.12.2020, https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/vystava-v-masnych-kramech-predstavuje-plzenskou-madonu-154057/. Rokycansky.denik.cz: Tipy na víkend 5. a 6. prosince. 3.12.2020, https://rokycansky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-5-a-6-prosince-zc-20201203.html. Sokolovsky.denik.cz: Hana Josefová. V divadle letos zazní punk, v amfiteátru Verdiho hudba. 8.1.2020, https://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/v-divadle-letos-zazni-punk-v-amfiteatru-verdiho-hudba-20200107.html. Tachovsky.denik.cz: Tipy na víkend 5. a 6. prosince. online. 3.12.2020, https://tachovsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-5-a-6-prosince-zc-20201203.html. Tojesenzace.cz: Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. 6.12.2020, https://tojesenzace.cz/2020/12/06/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese/. Topvid.cz: 1. Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. 3.1.2021, http://www.topvip.cz/cestovani/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese; 2. Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. Kateřina Kolivodová. 4.1.2021, http://www.topvip.cz/cestovani/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese. Vecerni-Praha.cz: Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích, andělíčkovi, hrobníkovi i čertovské nepleše. 3.12.2020, https://www.vecerni-praha.cz/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-andelickovi-hrobnikovi-i-certovske-neplese/. Zpravodajství24.cz: Příběhy z plzeňských kostelů vypráví o zázracích i čertovské nepleše. 10.12.2020, https://zpravodajstvi24.cz/pribehy-z-plzenskych-kostelu-vypravi-o-zazracich-i-certovske-neplese/. Reportáže – Česká televize: 1. Události v kultuře 24. 2. 2020, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000100224; 2. Události v kultuře. 24.2.2020, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/220411000120224/obsah/752647-volny-cas-v-19-stoleti. ZakTv.cz: ZakTv.cz. Zprávy ZAK TV 11. 12. 2020, https://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/5623.html>.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru