Muzejní výstava roku

Rembrandt: Portrét člověka
Národní galerie v Praze ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem připravila reprezentativní výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších umělců historie – Rembrandtovi Harmensz. van Rijn. Klíčovým dílem výstavy je jediná Rembrandtova malba v tuzemských sbírkách Učenec ve studovně. Příběh tohoto výjimečného díla představí Rembrandtovu uměleckou kariéru od jejích počátků přes nejúspěšnější roky až po pozdní tvorbu. S pomocí Rembrandtových děl a prací jeho současníků i následovníků, mezi které patří Lievens, Flinck, Paudiss či Drost, se pokusí Národní galerie přiblížit Rembrandtovo tvůrčí soupeření se současníky a vliv, který zanechal až do současnosti. Jedná se o rozsáhlý výstavní projekt, který vůbec poprvé na našem území představí řadu mezinárodních zápůjček, ale také díla z tuzemských sbírek. Nikdy v minulosti nebylo možné na území České republiky vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě. Výstavu doplňuje reprezentativní katalog v české i anglické jazykové mutaci i publikace z ediční řady NGP Obrazy do kapsy věnovaná tvorbě Rembrandta, určená dětem i dospělým.
33/2020
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+420 224 301 122
info@ngprague.cz
https://www.ngprague.cz
23281
MK ČR

Povinné přílohy

Národní galerie Praha ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem připravila reprezentativní výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších umělců historie – Rembrandtovi Harmensz. van Rijn. Klíčovým dílem výstavy je obraz Učence ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha z roku 1634, tedy z období naplněného pro Rembrandta úspěchem jak v profesním, tak v soukromém životě. Dílo však nezachycuje jen fyzickou podobu neznámého muže, Rembrandtovi se v něm mistrně podařilo zachytit dramatický duchovní život zobrazeného starce. Výraz tváře vypráví bohatý příběh, čímž samotnou malbu staví na úroveň malby historické. Výstava se s pomocí dalších Rembrandtových děl, i s pomocí prací jeho současníků i následovníků (Jan Lievens, Gerrit Dou, Ferdinand Bol, Govaert Flinck či Christopher Paudiss), snaží přiblížit vnitřní život zachycený ve výrazu „portrétovaného“, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám. Poznání Rembrandtovy tvorby nikdy nemůže být úplné bez grafiky a kresby. Grafice se Rembrandt věnoval se stejnou intenzitou a invencí jako malbě a právě proto je pracím na papíře věnována stejná pozornost jako malbě. Epilog výstavy nabídne moderní pochopení Rembrandtova díla v tvorbě předních současných umělců. Jejich autorská intepretace pražského "Učence ve studovně" ukazuje, že Rembrandtovo dílo zůstává i více než tři sta padesát let po umělcově smrti stále zdrojem inspirace. Výstava vůbec poprvé na našem území představuje řadu vynikajících děl zapůjčených nejen z významných tuzemských i světových muzeí a galerií, jako je například Moravská galerie v Brně, Arcibiskupství olomoucké, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, The Metropolitan Museum of Art New York, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Rijksmuseum, Museo Nacional del Prado či Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum z Innsbrucku, The National Gallery London, Liechtenstein Collection, Staatliche Kunstsammlungen Dresden či vídeňská Albertina, ale i od soukromých zapůjčitelů.
Anja K. Ševčík, Lucie Němečková, Blanka Kubíková
25.9.2020
21.3.2021
září–březen
po–ne
10–18 / 9–21
Lucie Němečková
lucie.nemeckova@ngprague.cz

Nepovinné přílohy

Lenka Míková, Anna Matoušková – Lenka Míková Architekti
Lenka Míková, Anna Matoušková – Lenka Míková Architekti
HMS Design, s. r. o.
Katalog výstavy Rembrandt: Portrét člověka; Katalog výstavy Rembrandt: Portrait of a Man; Publikace Rembrandt – Obrazy do kapsy; Studijní materiály pro pedagogy (J. Domšová, J. Handlová, A. Chmelová, J. Klímová); Leták k výstavě se seznamem doprovodných programů; Plakát, pozvánka na vernisáž.
Komentované prohlídky, semináře a workshopy pro širokou veřejnost – pedagogy, seniory, rodiny s dětmi i dospělé publikum. Realizace dle aktuální situace. Interaktivní Studio – Ateliér malíře, které zprostředkuje dětem přímý kontakt s uměním. Vyzkouší si, jaké je to být učencem v turbanu nebo přemýšlet jako malíř. Děti mohou zkoumat svou tvář a hrát si s jejím výrazem, sestavovat zátiší a proměňovat ho v různé intenzitě světla nebo stínu. On-line cyklus Blízcí umění, představení děl výstavy pro děti i veřejnost Přednáškový cyklus, aktuálně realizovaný způsobem on-line prezentací – Realizováno: B. Kubíková: Rembrandt ⁠–⁠ revoluce v grafice Lucie Němečková: Rembrandt, Malíř člověka; Plánováno: Anja K. Ševčík: Inside Rembrandt; Markéta Ježková: Rembrandt ⁠–⁠ jak umělce vnímali mistři 19. a 20. století; Petr Slouka: Hudba v době Rembrandtově; Lenka Vaňková: Móda v době Rembrandtově – Krátké video-komentáře k vybraným dílům (publikováno průběžně on-line), 3D prohlídka výstavy (v přípravě), On-line komentovaná prohlídka výstavy (v přípravě).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru