Muzejní publikace roku

Rembrandt: Portrét člověka
Národní galerie Praha ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem připravila reprezentativní výstavu věnovanou jednomu z nejvýznamnějších umělců historie – Rembrandtovi Harmensz. van Rijn. Klíčovým dílem výstavy je jediná Rembrandtova malba v tuzemských sbírkách Učenec ve studovně. Příběh tohoto výjimečného díla představí Rembrandtovu uměleckou kariéru od jejích počátků přes nejúspěšnější roky až po pozdní tvorbu. S pomocí Rembrandtových děl a prací jeho současníků i následovníků, mezi které patří Lievens, Flinck, Paudiss či Drost, výstava přibližuje Rembrandtovo tvůrčí soupeření se současníky a vliv, který zanechal až do současnosti. Jedná se o rozsáhlý výstavní projekt, který vůbec poprvé na našem území představuje řadu mezinárodních zápůjček, ale také díla z tuzemských sbírek. Dosud nikdy nebylo možné u nás vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě. Výstavu doprovází reprezentativní katalog v české a anglické jazykové mutaci i publikace z ediční řady NGP Obrazy do kapsy věnovaná tvorbě Rembrandta, určená dětem i dospělým.
35/2020
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+420 224 301 122
info@ngprague.cz
https://www.ngprague.cz
23281
MK ČR

Povinné přílohy

Publikace náleží ke stejnojmennému výstavnímu projektu (ve spolupráci s Wallraf-Richartz Museum, Kolín nad Rýnem), jehož klíčovým dílem je obraz Učenec ve studovně ze sbírek Národní galerie. Reprezentativní katalog představuje téma poznání a učenosti, kontemplace a intimity z několika možných úhlů: od umělcových počátků a časných prací v kontextu tohoto tématu přes vzrůstající popularitu v Amsterdamu až po relevantní práce žáků a moderní pochopení Rembrandtova díla. Skutečný pohled do nitra Rembrandtovy tvorby nabízí také pojednání o restaurátorském průzkumu klíčových děl. Katalog vychází v české i anglické jazykové mutaci v rozsahu 336 stran a 320 reprodukcí.
Peter van den Brink, Anne Buschhoff, Marcus Dekiert, Wayne Franits, Iris Haist, Zdeněk Kazlepka, Blanka Kubíková, Justus Lange, Lucie Němečková (ed.), Adam Pokorný, Caroline von Saint-George, Gero Seelig, Hana Seifertová, Anja K. Sevcik (ed.), Iris Schaefer, Leonore van Sloten, Laura E. Thiel-Convery, Lara Yeager-Crasselt
N/A
HMS Design, s. r. o.
Národní galerie v Praze
780 Kč
1 000 ks (CZ), 500 ks (ENG)
Běžná distribuce, prodejny a e-shop NGP

Nepovinné přílohy

978-80-7035-752-1
Propagační video k publikaci v délce 2:04 minuty.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru