Muzejní výstava roku

Josef Svoboda: Scénograf
Letos uplynulo sto let od narození světově uznávaného českého scénografa Josefa Svobody (1920–2002). Do historie se zapsal jako vizionář, který neúnavně propojoval svět vědy a umění, a inovátor v oblasti světelných technologií. Jeho dílo se stalo fenoménem už za jeho života a jedinečný odkaz představuje dodnes. V Čechách dosud největší výstava, připravená ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Josef Svoboda – scénograf, obsáhla v chronologickém přehledu to nejzásadnější z téměř sedmi set Svobodových divadelních realizací. Vedle dokumentárních fotografií představuje výběr z autorova obsáhlého archivu – kresby, studie a makety. V šesti samostatných celcích přibližuje expozice formou animací, projekcí, autentických materiálů a textů klíčová témata Svobodovy scénografické tvorby. Multimediální expozice kongeniálně tlumočí Svobodovu vizi magického divadelního prostoru jako silný emocionální zážitek.
36/2020
Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
+420 607 519 310
skalova@gask.cz
http://www.gask.cz
000 69 922
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Výstava, uspořádaná k nedožitým stým narozeninám jedné z nejvýraznějších postav světové scénografie, byla připravena ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Josef Svoboda – Scénograf. Josef Svoboda se stal legendou už za svého života, a to nejen doma, ale i v zahraničí, kde se jeho dílo těší obdivu laiků i odborníků. Rozsáhlá retrospektiva je svým významem i objemem představených děl dosud nejdůležitější přehlídkou tvorby tohoto génia světové scénografie v Čechách. Multimediální expozice obsáhla v chronologickém přehledu výběr z celkové sumy téměř 700 Svobodových divadelních realizací. Jejich fotodokumentací doprovází výběr z autorova obsáhlého archivu – kresby, studie a makety, některé představené veřejnosti poprvé. V následujících celcích nazvaných Scéna jako obraz, Řeč světla, Rytmus hmoty, Psychoplastický prostor, Wagnerovské inscenace a Theatrum Mundi pak výstava prezentuje Svobodovy klíčové scénografické přístupy, témata a novátorské počiny. Osou této části výstavy je soubor originálních maket, jejichž protějškem jsou velkoplošné projekce 3D animací prezentující jednotlivé motivy zásadních scénografických principů i dobový filmový dokumentární materiál, doplněný tematicky orientovanými texty a citacemi z poznámek Josefa Svobody. Třetí částí expozice je komorní kino, které v dobových dokumentárních filmech nabízí pohled na autora samotného, jeho práci i inspirace. Cílem autorů expozice, postavené na dialogu autentických děl s možnostmi moderních technologií, bylo kongeniálně tlumočit Svobodovu vizi živého a magického divadelního prostoru jako silný vizuální a emocionální zážitek. Výstavu doplňuje program, sestávající z projekcí dokumentů, komentovaných prohlídek i besed. Lektorské centrum a knihovna GASK připravily setkání ve výstavě, mezigenerační a edukační programy pro školy i metodický list pro pedagogy. Ve spolupráci s Divadlem Archa v Praze se připravoval seminář na téma Josef Svoboda dnes. S ohledem na epidemiologickou situaci nebude pravděpodobně možné celý program realizovat beze změn.
Jakub Hejna, Martin Ondruš
Galerie Středočeského kraje, Josef Svoboda – Scénograf, o. p. s.
Jakub Hejna, Martin Ondruš, Karina Kubišová, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus
10.10.2020
31.1.2021
Vanda Skálová
skalova@gask.cz

Nepovinné přílohy

Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus
Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus
Pozvánka, leaflet, plakát
Výstavu doplňuje doprovodný program, sestávající z projekcí dokumentů, komentovaných prohlídek i besed. Lektorské centrum a knihovna GASK připravily setkání ve výstavě, mezigenerační a edukační programy pro školy i metodický list pro pedagogy. Ve spolupráci s Divadlem Archa v Praze měl být zorganizován seminář na téma Josef Svoboda dnes. S ohledem na epidemiologickou situaci (výstava byla na základě vládních nařízení uzavřena den po vernisáži) nebude pravděpodobně možné celý doprovodný program realizovat beze změn.
https://www.radio1.cz/clanek/rozhovory/11480-gask-josef-svoboda-scenograf; https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3239678-vnimal-svetlo-jako-hmotu-scenograf-svoboda-promenil-svetove-divadlo-jeho-tvorbu; https://artmagazin.eu/narozeni-scenografa-svetoveho-vyznamujosef-svoboda-100-let-od/; https://www.kutnahora.cz/calendar/josef-svoboda-scenograf; https://artalk.cz/2020/11/05/josef-svoboda-v-gask-v-kutne-hore/

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru