Muzejní publikace roku

Teplicko objektivem Františka Fridricha: Fotografie z ateliéru významného fotografa 2. poloviny 19. století
Publikace „Teplicko objektivem Františka Fridricha" s podtitulem „Fotografie z ateliéru významného fotografa 2. poloviny 19. století" je jedním z výstupů výzkumu o díle Františka Fridricha (1829–1892) a jeho působení v Teplicích a okolí. Teplické muzeum spravuje rozsáhlou sbírku Fridrichových fotografií, čítající více než 200 kusů. Až na výjimky jsou všechny tyto fotografie prezentovány s náležitými popisy v publikaci. Publikace je koncipována jako katalog o 151 stranách. Úvodní část obsahuje studie věnované osobnosti Františka Fridricha, používané fotografické technice, popisu Fridrichových fotografických sérií a jeho působení v Teplicích. Nechybí doporučení, jak na Fridrichovy fotografie nahlížet, ediční poznámka a resumé v anglickém a německém jazyce. Hlavní část publikace je věnována prezentaci více než dvou set Fridrichových fotografií, rozdělených do kapitol podle zobrazených lokalit. Zároveň s publikací připravilo Regionální muzeum v Teplicích stejnojmennou výstavu.
60/2020
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice
+420 412 359 000
+420 776 510 600
info@muzeum-teplice.cz
http://www.muzeum-teplice.cz
00083241
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Publikaci vydalo Regionální muzeum v Teplicích ke stejnojmenné výstavě. Celá sbírka, čítající více než 200 kusů, je až na výjimky v publikaci prezentována. Úvodní část publikace obsahuje studie věnované osobnosti F. Fridricha, používané fotografické technice, popisu fotografických sérií a působení Fridricha v Teplicích. Nechybí doporučení, jak na Fridrichovy fotografie nahlížet, ediční poznámka a resumé v anglickém a německém jazyce. Hlavní část je věnována prezentaci Fridrichových fotografií, rozdělených do kapitol podle zobrazených lokalit. Teplice a Šanov jsou dále rozděleny na menší oblasti, následují Krupka, Bílina, Dubí a blízké okolí Teplic. Snímky jsou v publikaci prezentovány v originálním formátu (vizitka, kabinetka, stereofotografie a větší formáty), několik je znázorněno též v detailu. U každé fotografie je uvedeno inv. č. a formát originálu. Na stranách, dělících jednotlivé kapitoly, jsou otištěny reverzy Fridrichových snímků. Do knihy je vloženo rozkládací panorama Teplic. Snímky jsou opatřeny komentářem v podobě rozšířené popisky. Ta obsahuje přesnou lokalitu a identifikaci objektu, jeho stavební historii a další osudy. Většina objektů během sto padesáti let prošla výraznými přestavbami a jejich současný vzhled je zcela odlišný. Velká část z nich zanikla úplně, včetně celých ulic a náměstí. Jak se během studia snímků ukázalo, původní označení snímku nebylo vždy věrohodné. Grafická úprava publikace koresponduje s grafickým řešením výstavy. Oranžový podklad částí katalogu byl zvolen podle původní barvy podkladu Fridrichových kabinetek a stereofotografií. Prostřednictvím katalogu, který představuje převážně dosud nepublikovanou část podsbírky, může čtenář poznat atmosféru Teplic a okolí druhé poloviny 19. století. Mnohé fotografie jsou publikovány vůbec poprvé. Přenesou čtenáře do malebných míst Teplic a okolí, z nichž některá dnes již reálně nelze spatřit nebo ve značně pozměněné podobě. Na tento počin bude navazovat výzkum a prezentace dalších fotografických ateliérů, působících v lázeňském městě Teplice. Vydání katalogu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Mgr. Pavlína Boušková
Jiří Koliš, BcA. Zlatuše Ceé
BcA. David Janošek
260 Kč
500 ks
Prodej v Regionálním muzeu v Teplicích, na muzejním webu, upoutávky v rozhlase, novinách, rozeslání povinných i nepovinných výtisků do knihoven, partnerům a spolupracovníkům, do muzeí, galerií a univerzit.

Nepovinné přílohy

978-80-85321-91-3
Fotografie z představení katalogu (17. 12. 2020); http://www.zitteplice.cz/na-vystavu-fotek-online/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-vystavu-fotek-online

Fotogalerie

nahoru