Muzejní výstava roku

Vlněná elegance první republiky: Tvorba brněnských textilek mezi lety 1918 až 1939
Brno patřilo k největším centrům evropského vlnařství v dobách monarchie i první republiky. Odkaz místního vlnařství je možné interpretovat přes architektonické dědictví či osudy významných podnikatelských rodin. Výstava nabízí novou perspektivu, která je upřena k samotné podstatně výroby – k otázce výroby tkanin a jejich uplatnění v módě. Zvolena byla etapa Československa, kdy podnikatelé procházeli obtížným obdobím z mnoha příčin. Výstava se vedle vývoje vlnařství věnuje také sortimentu, který byl světově úspěšný. Místní tkaniny, určené pro pánskou i dámskou módu, navrhovali dnes již anonymní desinateři. Vycházeli ze znalosti surovin, technologie, barvířských postupů a zejména módy, což připomíná korespondence mezi Brnem a centrem módy – Paříží. Téma lemují archivní snímky z NFA a archivu ČT, fotografie z interiérů továren i ukázky tkanin ve vzornících. Doprovodný program je určen školám i rodinám s dětmi. Pro rok 2021 je naplánován přednáškový cyklus Industriální Brno.
42/2020
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
+420 541 421 411
+420 775 850 646
info@tmbrno.cz
http://www.technicalmuseum.cz
00101435
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Průmyslová minulost Brna se stále propisuje do jeho současné podoby. Významně k tomu přispívá dědictví vlnařství, jehož provozy se rozkládaly na předměstích. Dnes se jedná o problematické architektonické dědictví, které budí pozornost zejména v případě rozsáhlých demolic. Výpravné vily majitelů jsou postupně otevírány veřejnosti, jako např. vila Tugendhat. Technické muzeum v Brně se dlouhodobě specializuje na mapování historie vlnařství a prostřednictvím publikací a dalších aktivit přispívá k diskusi na dané téma. Výstava je další polohou, jak lze přispět k pochopení významu brněnského vlnařství. Jejím cílem je nabídnout pohled na vlnařství jako na obor lidské činnosti, který městu přinesl světovou proslulost a současně vyžadoval vysoké nasazení a odbornou erudici. Úspěch místních podnikatelů ve sledovaném období byl dán schopností přestát krize, zajistit odbyt a zaměstnancům práci. Což je aktuální poselství zejména v dnešní době. Výstava poprvé nabízí pohled do vzorníků s dochovaným sortimentem, který je možné díky dlouholeté badatelské aktivitě autorů výstavy také interpretovat. Vedle toho je prezentována práce konzervátorů MCK, kteří vzorníky postupně čistili a připravovali pro prezentaci, prostřednictvím videozáznamu. Vlnařství je výstavou interpretováno jako vysoce specializovaná forma podnikání mající v Brně dlouhou tradici. Autoři výstavy poukazují na to, že celosvětový úspěch místních firem stál na lidech – byl dán širokým rozhledem majitelů i zaměstnanců. Většina podnikatelů patřila k německy hovořící většině a byla také významnými členy řady odborných komisí, např. ve Verband mährischer Industrieller in Brünn. Vedle toho zde působilo několik českých firem, které dosáhly také úspěchů na světových trzích, např. firma Jana Hoška. Výstava dále představuje šířku dobového sortimentu a připomíná, že se jednalo o luxusní zboží (např. z firmy L. Auspitz Enkel) až cenově dostupný mykaný sortiment (např. z továrny Paul Neumark). Ukázky produkce mohou návštěvníci prohlížet nejen ve vitrínách ale také v interaktivních obrazovkách. Pohled na sortiment je spojen na s otázkou odbytu tkanin. První republika byla obdobím, kdy se salonní krejčovina posouvala do pozadí (vlivem ceny, nikoliv kvality) a do středu pozornosti se tlačila dravá konfekce, tedy sériová výroba vytvářená na sklad. I ona byla závislá na tkaninách z Brna – např. firma Nehera, Rolný, Sborowitz aj. Což demonstrují figuríny s dobovou módou. Téma dále rozvíjí unikátní filmové záběry do výroby (např. se selfaktory) a autentické vzpomínky pamětníků. Dále je představeno množství dobových fotografií z interiérů továren, které dosud nebyly prezentovány. Vystavené exponáty pochází ze sbírky Technického muzea, Muzea města Brna, Moravské galerie a soukromých sběratelů. Doprovodný program je určen předškolní i školní mládeži. Pro starší publikum je připravena série přednášek, exkurzí v terénu a ukázek tkaní na historickém stavu.
PhDr. Petra Mertová Ph.D.; Mgr. Žaneta Kubingerová
Technické muzeum v Brně
Mgr. Martina Deissová Víchová
27.10.2020
27.6.2021
říjen–červen
úterý–pátek; sobota–neděle
9–17; 10–18
Mgr. Josef Večeřa
vecera@tmbrno.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
PhDr. Petra Mertová, Ph.D.; Mgr. Ondřej Merta
PhDr. Petra Mertová, Ph.D.; Mgr. Martina Deissová Víchová
Pozvánka na vernisáž výstavy; pozvánka na výstavu Vlněná elegance první republiky; plakát k výstavě Vlněná elegance první republiky; pracovní listy k výstavě Luštěte s námi v češtině, angličtině a němčině.
V důsledku hygienických nařízení jsou doprovodné aktivity realizována v online podobě. Na webové stránce muzea je umístěno informační video k výstavě, viz https://www.tmbrno.cz/akce/vlnena-elegance-prvni-republiky-vystava/. Na facebooku muzea jsou zveřejňovány hádanky či kvízy – viz facebook muzea. Připraven je edukační program pro ZŠ a rodiny s dětmi. Připraven je přednáškový cyklus Industriální Brno určený široké veřejnosti.
Rozhovor Jitky Kostelníkové s Petrou Mertovou, Martinem Koplíkem a Janou Tichou Janulíkovou – ČRo Vltava, Artcafe, 26. 11. 2020 viz https://vltava.rozhlas.cz/prumyslova-historie-textilni-vyroby-je-soucasti-brnenskeho-dna-docka-se-8369555. Unikátní výrobky textilek z první republiky. Muzea v Brně lákají na výstavy. Blanenský deník, 10. 12. 2020 Uvidí výrobky textilek z první republiky. Deník, 10. 12. 2020. Technické muzeum vystavuje vzorníky brněnských textilek. Metropolitan, 5. 1. 2021. Textilní zkušební ústav, propagace výstavy. Vlněná elegance první republiky: Tvorba brněnských textilek mezi lety 1918 až 1939 [online]. Viz www stránky tzu.cz

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru