Muzejní výstava roku

Muzeum všemi smysly
Muzeum všemi smysly je expozicí Městského muzea Blatná prezentující dějiny města a regionu od 21. století až do doby halštatské (8. stol. př. n. l.). Návštěvník si sám vybírá formu prezentace, kdy může pouze pozorovat vystavené exponáty a pročítat předkládané informace, nebo odhalovat jednotlivé dějinné linky ukryté v šuplících či se dotknout, poslechnout nebo přivonět k interaktivním didaktickým modelům v návaznosti na prezentované dějinné téma. Expozice je doplněna audioprůvodcem ve čtyřech jazycích a pro hravé povahy kvízem, na jehož konci čeká na návštěvníka poklad v podobě zlaté pamětní mince. Myslelo se i na nejmenší, a proto je součástí expozice edukační místnost nebo ukryté schůdky, aby viděli i na vyvýšené exponáty. Zde je vyžadováno dotýkat se a zažít dějiny všemi smysly.
38/2020
Centrum kultury a vzdělávání Blatná, p. o.
nám. Míru 212, 38801 Blatná
+420 383 311 253
+420 739 292 944
muzeum@ckvb.cz
http://muzeum@ckvb.cz
00375951
00375951

Povinné přílohy

Expozice prezentuje dějiny města Blatné a regionu od 21. století až do doby halštatské (6. stol. př. n. l.), kdy na Blatensko přicházejí první usedlí lidé. Návštěvník postupuje od známé přítomnosti zpět v čase, kdy se sám může rozhodnout, jakou roli přijme. Může projít muzeum tradičně se založenýma rukama a prohlížet exponáty ve vitrínách a pročítat předkládané texty informací k dějinným událostem sestavených do tematických celků reflektujících regionální dějiny a sbírkový fond muzea. Může jít jen po jednotlivých tematických liniích – osobnosti, architektura, posvátné, řemesla atp. Může zkoumat interaktivní didaktické prvky, případně projde expozici s audioprůvodcem nebo jako hledač pokladů splní kvíz a odnese si pamětní zlatou minci. Může postupovat po časové linii nebo přeskakovat v době, jakoby listoval knihou. Expozice vyniká svou interaktivitou, kdy je většina exponátů, informačních tabulí a interaktivních didaktických prvků ukryta v šuplících a skřínkách. Návštěvník je nucen otevřít, prohledat a prozkoumat každý kout expozice skrývající kapitoly z dějin Blatenska. Tímto způsobem muzeum mohlo konečně naplno využít svůj sbírkový fond zahrnující celý region od pravěku až po 20 století, který doplnily nahrávky výpovědí pamětníků. V pouhých pěti místnostech naleznete celé dějiny zachycené v hmotné kultuře Blatenska. Myslelo se nejen na tradičního návštěvníka muzea, ale i na rodiny s dětmi. Proto byla vybudována také edukační místnost jako součást recepce, sloužící nyní jako rozcestník. Expozice, byla vybavena také schůdky pro nejmenší a lavicemi k posezení. Muzeum takto znovuobnovilo svou roli místa paměti regionu, které opravdu poznáváte všemi smysly.
Taťána Fryštáková, Petr Chlebec
Marek Fryš, Martina Kárová, Magdaléna Fousová, Jakub Troják, Marek Vencovský, Petr Wurst, Markéta Slachová Goldová, Radek Řebřina, Kateřina Řebřinová, Zuzana Tvrdá, Jan Dzamek, Ondřej Plachký, Jakub Plachký, Milan Hrubý, Jitka Křivancová, Petr Štěpán, Petr Rataj, Jan Pavelka, Kateřina Červená, Klára Jánská, Jana Průšová, Libuše Holakovská, Jiří Rössler, Milana Vanišová, Marek Eiba, Jakub Loula, Růžena Augustinová, Milada Bučková, Jarmila Hořejšová, Josef Jančar, Anna Jiřincová, Jan Kára, Růžena Koželoužková, Milada Kratochvílová, Blanka Malinová, Marie Vadlejchová, Marie Vonášková a Miloslava Židová
27.2.2020
I.–XII.
úterý–neděle
10–17
Petr Chlebec
chlebec@ckvb.cz

Nepovinné přílohy

Marek Fryš, Martina Kárová (Pravěk)
Marek Fryš, Taťána Fryštáková, Petr Chlebec
Marek Fryš, Ondřej Plachký, Jakub Plachký, Jakub Troják
Audioprůvodce, evaluační nástroj a kvíz ve webové aplikaci: https://app.ckvb.cz/. Katalog Muzeum všemi smysly (Pravěk, Středověk až raný novověk, Novověk až současnost, Poklady Blatenska).
Součástí nabízených doprovodných akcí byla komentovaná prohlídka dějin Blatenska. Návštěvníci byli seznámeni s dějinnými událostmi a specifiky Blatenska v doprovodu muzejního historika. V případě doprovodné akce odborného semináře Prezentace dějin v malých muzeích byla tato prohlídka kvůli omezením přenášena online skrze aplikaci Google Meet. Školám byl nabídnut edukační program Muzeum všemi smysly. Po úvodní besedě, kdy byly žáci seznámeni s činnostmi muzea a významem hmotné kultury, byli vzhledem k prostoru muzea rozděleni do skupin. Jednotlivé skupiny se snažily nalézt odpovědi z dějin Blatenska v expozici, a tím byli nuceni hledat informace v Muzeu všemi smysly. Následně jim byly předvedeny některé exponáty.
Písecko a Blatensko ft. Weef, 9. 3. 2020 https://www.youtube.com/watch?v=bpK4YlVj_Ws; Etna GUZZINI https://www.etna.cz/cz/realizace/muzea-a-galerie/expozice-muzeum-v%C5%A1emi-smysly&start=0; Blatenské listy 6. 3. 2020, s. 11. https://c.ckvb.cz/files/blatenske-listy/2020//BL_04-20.pdf; Blatenské listy, 20. 3. 2020, s. 7. https://c.ckvb.cz/files/blatenske-listy/2020//BL_05-20.pdf; Blatenské listy, 11. 9. 2020, s. 3. https://c.ckvb.cz/files/blatenske-listy/2020//BL_15-20.pdf; Blatenské listy, 23. 10. 2020, s. 6. https://c.ckvb.cz/files/blatenske-listy/2020//BL_18-20.pdf; Jižní Čechy, https://www.jiznicechy.cz/aktuality/716-mesto-blatna-muzeum-vsemi-smysly-otevrelo-novou-expozici; Dny otevřených ateliérů, https://www.dnyotevrenychatelieru.cz/cesta-za-ateliery/dalsi/mestske-muzeum-blatna.html; Jihočeská televize 13. 4. 2020,https://www.facebook.com/jihoceskatelevize/videos/272045273796717/; Centrum kultury a vzdělávání 25. 2. 2020 https://www.facebook.com/centrumkulturyavzdelavaniblatna/photos/expozice-m%C4%9Bstsk%C3%A9ho-muzea-blatn%C3%A1-muzeum-v%C5%A1emi-smysly-je-tak%C5%99ka-kompletn%C3%ADve-%C4%8Dtvrte/3773576402667513/; Kudy z nudy, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/mestske-muzeum-blatna-objevte-vsemi-smysly-histo; Jižní Čechy, 13. 3. 2020 https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/1143-mestske-muzeum-blatna; Jižní Čechy Teď 27. 2. 2020, https://www.jcted.cz/muzeum-vsemi-smysly-cestu-za-poznanim-zabavnou-formou-nabizi-muzeum-v-blatne/; Jižní Čechy Teď 24. 3. 2020 https://www.jcted.cz/muzeum-vsemi-smysly-v-blatne-dokoncilo-stalou-expozici/; Strakonický deník 26. 3. 2020, https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/blatenske-muzeum-muzete-navstivit-i-z-obyvaku-20200326.html; Kalendárium Píseckem 12. 5. 2020, http://kalendarium.piseckem.cz/cs/akce/muzeum-vsemi-smysly-se-znovu-otevira/; Místní kultura, 18. 5. 2020, https://www.mistnikultura.cz/marek-zakostelecky-otevira-vystavni-sezonu-mestskeho-muzea-blatna; ČT pořad Tam tam, 12. 10. 2019 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/219553110030041/obsah/725922-muzeum-blatna; MUSEUMS of the World, https://museu.ms/exhibition/details/7955/museum-by-all-senses.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru