Muzejní publikace roku

Praha průmyslová: Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska
Publikace je uceleným přehledem průmyslu v pražské aglomeraci od počátků jeho vývoje do zániku Rakouska-Uherska v celé jeho šíři a rozmanitosti. Úctyhodné a faktograficky neuvěřitelně bohaté celoživotní dílo autora Zdeňka Míky, doplněné rozsáhlým poznámkovým aparátem, jmenným rejstříkem a dobovými vyobrazeními – to vše z knihy činí vydavatelský počin hodný pozornosti nejen odborné veřejnosti.
70/2020
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
+420 221 012 938
+420 720 948 309
ludmila.stranska@muzeumprahy.cz
http://www.muzeumprahy.cz/
00064432
Hlavní město Praha

Povinné přílohy

Autor publikace o vzniku a vývoji průmyslu v Praze a pražské aglomeraci navázal na svou práci z předchozích let. Vznik a vývoj pražského průmyslu do poloviny 19. století byly předmětem jeho kandidátské práce z poloviny sedmdesátých let minulého století, publikované ve dvou částech v Pražském sborníku historickém (1980, 1981). Pokračováním byla příprava dvoudílných dějin Prahy ve spolupráci s historikem Janem Novotným v osmdesátých letech, jejichž vydání bylo plánováno v tehdejším nakladatelství Svoboda. Zánik tohoto nakladatelství po roce 1990 znamenal konec projektu. Pro historiky a jejich další výzkumy však v té době nastalo příznivé klima, umožňující svobodné bádání na hrubě zkreslených nebo zakázaných kapitolách novodobých československých dějin. To vše autora inspirovalo, aby se k přerušené práci o vzniku a rozvoji pražského průmyslu vrátil a dokončil jeho ucelený přehled až do zániku Rakouska-Uherska. Záměrem a přáním autora je seznámit odbornou i laickou veřejnost s šíří a rozmanitostí průmyslu v Praze a pražské aglomeraci v uvedeném období a umožnit jí na tuto práci navázat a pohled na danou problematiku prohloubit. Milovníkům historie Prahy pak poskytnout příležitost k rozšíření znalostí o hlavním městě.
Zdeněk Míka
Reprodukce historických tisků
Reprodukce historických tisků
Jiří Sušanka
950 Kč
500 ks
Prodej v objektech Muzea hlavního města Prahy a jeho e-shopu. Prodej v knižní distribuční síti firem Euromedia Group a v pražských knihkupectvích.

Nepovinné přílohy

978-80-87828-55-7
Kniha vyšla na samém konci roku 2020 a na trh se dostává ve dnech podání této přihlášky, proto ještě nelze přihlášku doložit jakoukoli reakcí na titul v podobě článku apod. či fotografiemi ze křtu, který v dané epidemiologické situaci ještě neproběhl; Knihu recenzoval a k vydání „pro neuvěřitelnou faktografickou bohatost“ doporučil přední český historik prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., se slovy: „Vracím rukopis zpět s tím, že se jedná o úctyhodné (celoživotní) dílo, které je třeba vydat.“

Fotogalerie

nahoru