Muzejní publikace roku

Sans retour: Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Praha se v meziválečném období stala jedním z předních center emigrace z bývalého ruského impéria, a to i díky vstřícnému postoji mladé republiky a její politické reprezentace. Publikace, věnovaná výtvarné scéně „ruské Prahy“, se neomezuje na autorky a autory, kteří se octli v emigraci v Československu, ale sleduje naopak místo Prahy v síti kontaktů ruské emigrace jako takové. Zároveň mapuje vztahy místní exilové komunity s dalšími středisky emigrace, především Paříží. Perspektiva institucionálních rámců, akvizičních praxí a strategií a jejich politických motivací umožňuje zabývat se ruskou sbírkou Karáskovy galerie, státními nákupy ruského umění, Archivem a galerií slovanského umění Slovanského ústavu, skupinou Skytové a výtvarnou expozicí Ruského kulturně-historického muzea jako symptomatickými příklady, na kterých lze ukázat proměňující se hranice pojmu ruského umění mimo Rusko a vztah výtvarné produkce k uměleckým tradicím předrevolučního Ruska. Pro popisované výstavy a umělecké sbírky jsou charakteristické bohaté mezinárodní kontakty a překračování hranic místních kontextů. Kniha proto klade důraz zejména na popis kulturních transferů a tím se snaží postihnout dynamiku vztahů s mezinárodní ruskou komunitou i místním kulturním děním.
44/2020
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
+420 220 516 695
+420 770 196 069
post@pamatnik-np.cz
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023111
MK ČR

Povinné přílohy

Kniha odráží autorův dlouhodobý zájem o problematiku ruské emigrace v meziválečném Československu v širokých historických, politických a kulturních souvislostech. Jakub Hauser byl v roce 2017 spoluautorem a kurátorem velké výstavy v letohrádku Hvězda nazvané „Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“ a editorem stejnojmenného katalogu, který získal 1, místo Ceny Gloria musaealis 2017 v kategorii Muzejní publikace. Je rovněž editorem dalšího dílu tohoto rozsahem ojedinělého projektu nazvaného „Příběhy exilu“. V této publikaci se věnuje výtvarné scéně „ruské Prahy“ a mapuje vztahy místní exilové komunity s dalšími středisky emigrace, především Paříží. Zaměřuje se rovněž na akviziční praxi a strategii českých uměleckých institucí od Karáskovy galerie po Slovanský ústav a popisuje kulturní transfery a dynamiku vztahů s mezinárodní ruskou komunitou i místním kulturním děním. Kniha je graficky velmi povedená, bohatě obrazově vybavená a cenově i uživatelsky přístupná odbornému publiku i laické veřejnosti.
Jakub Hauser
Památník národního písemnictví
280 Kč
400 ks
Volný prodej

Nepovinné přílohy

978-80-87376-66-9

Fotogalerie

nahoru