Muzejní publikace roku

Suzanne Renaud: Zde tvůj život
Dvoujazyčné vydání sbírky francouzské básnířky Suzanne Renaudové v překladu Bohuslava Reynka v Památníku národního písemnictví přímo souvisí se skutečností, že zámeček Petrkov přechází do jeho správy. Z místa se postupně stane česko-francouzské centrum. Památník národního písemnictví se pestrými kulturními aktivitami bude věnovat uměleckému odkazu celé rodiny, podstatnou součástí bude návazná ediční činnost. Výtvarný doprovod sbírky a typografická úprava od Františka Štorma spolu s pečlivou ediční přípravou a poutavým komentářem si kladou za cíl
45/2020
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
+420 220 516 695
+420 770 196 069
post@pamatnik-np.cz
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023311
MK ČR

Povinné přílohy

Zámeček Petrkov, ve kterém žil a tvořil básník a výtvarník Bohuslav Reynek s básnířkou Suzanne Renaudovou, přechází po výrazné iniciativě široké veřejnosti a po odsouhlasení koupě státem do správy Památníku národního písemnictví. Z místa se postupně stane česko-francouzské centrum. Památník národního písemnictví se pestrými kulturními aktivitami bude věnovat uměleckému odkazu celé rodiny. Prvním vykročením na společné cestě se stala sbírka Suzanne Renaudové, pro kterou se oba básníci seznámili. Kniha Zde tvůj život… / Ta vie est là… z roku 1922 má nepopiratelnou hodnotu v tvorbě francouzské básnířky, dnes však je jako celek většině čtenářů neznámá. Jedná se jak o básně – vyznání drahým básníkům, tak otisky francouzské krajiny, v níž se však zrcadlí i odlesky odlišné, o kterých později básnířka mluvila jako o předtuchách končin, s nimiž se teprve měla seznámit na Vysočině. Renaudová skutečnost i své vnitřní naladění jen opatrně pojmenovává, spíše zahlíží kamsi k hranicím, ať v prostoru či času. Básně mají zjitřenou citlivost, melancholii, přitom výrazovou úspornost. Bohuslav Reynek sbírku objevil na jaře 1923, vzápětí v dopisu požádal básnířku o autorizaci překladu a již na podzim ji poprvé v Grenoblu navštívil. Následovalo listovní přátelství, několik setkání ve Francii a v roce 1926 svatba, téhož roku vyšel český překlad sbírky. V La Tronche u Grenoblu se Reynkovým narodili oba synové, do roku 1936 žila rodina vždy půl roku v Československu a ve Francii. Když dějinnými i rodinnými okolnostmi zůstali Reynkovi natrvalo na Vysočině, jejich vazby na Francii a tamní přátele a umělce se přesto dále rozvíjely. Typografická úprava sbírky i výtvarný doprovod a čtivý doslov
Suzanne Renaudová (překlad Bohuslav Reynek), Lucie Tučková, Zdeněk Freisleben
František Štorm
František Štorm
380 Kč
1 500 ks
E-shop PNP, komisní prodej ve vybraných knihkupectvích, prezentace a prodej na knižních veletrzích (v roce 2021 v plánu Svět knihy a Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě)

Nepovinné přílohy

978-80-87376-69-0
http://frantisekstorm.com/art_sets/122 o knize na stránkách výtvarníka Františka Štorma; http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/basne-ze-sbirky-zde-tvuj-zivot-ta-vie-est-la/ – obsáhlejší anotace na stránkách Památníku národního písemnictví v oddílu „Petrkov“

Fotogalerie

nahoru