Muzejní počin roku

Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic
Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951) nebyl pouze literátem a jednou z vůdčích osobností časopisu Moderní revue, ale také celoživotním zaníceným bibliofilem a sběratelem českého i evropského výtvarného umění. U příležitosti výročí, které si připomínáme – 24. ledna uplynulo 150 let od básníkova narození, v březnu uplyne 70 let od jeho úmrtí – vznikla virtuální galerie, která bohatou sbírku obrazů, kreseb, grafik i plastik zpřístupňuje široké veřejnosti. V šesti oddílech virtuální galerie, ve kterých nechybí ani Karáskovi blízké umění české moderny a avantgardy, si návštěvníci prohlédnou téměř 300 děl. Galerii doplňuje edukační sekce s doprovodným programem pro děti a pedagogy. Formou animovaných videí, pracovních listů a podcastů s úryvky literární tvorby představuje život a dobu Jiřího Karáska s důrazem na symbolismus a dekadenci. https://karasek.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/#/
47/2020
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
+420 220 516 695
+420 770 196 069
post@pamatnik-np.cz
http://post@pamatnik-np.cz
00023111
MK ČR

Povinné přílohy

Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic vznikla u příležitosti dvou kulatých výročí, která si v souvislosti s tímto významným českým básníkem, prozaikem a sběratelem připomínáme v roce 2021. Ve virtuálním prostředí na stránkách Památníku národního písemnictví Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic (pamatniknarodnihopisemnictvi.cz) je prezentován výběr 284 děl, které byly pro tento účel nově digitalizovány a restaurovány, a které reprezentativním způsobem odráží strukturu celé galerie, tak jak ji původně Karásek koncipoval. V šesti oddílech návštěvník nalezne díla barokní a klasicistní kresby v českých zemí, slovanskou galerii, evropské umění 19. a 20. století, české umění 19. století, grafický kabinet evropské a české grafiky a kresby 15.–18. století a umění české moderny a avantgardy. Součástí virtuální výstavy se stal edukační program ve formě tvořivých úkolů, úryvků literární tvorby a především kreativních videí, které zábavnou a hravou formou představují osobnost a odkaz Jiřího Karáska ze Lvovic. Projekt je průběžně doplňován novými díly s dlouhodobým plánem prezentovat webovou Karáskovu galerii v její celistvosti. Virtuální výstava přináší kromě estetického zážitku i perspektivu badatelského využití ve formě digitálního depozitáře.

PhDr. Vilma Hubáčková CSc.
+420 731 448 569
hubackova@pamatnik-np.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Barbora Vlášková, Mgr. ent. Mgr. Jan Bouček


Fotogalerie

nahoru