Muzejní počin roku

Virtuální prezentace výsledků XVI. trienále českého Ex libris 2020
Ex libris neboli knižní značka se řadí k tradičnímu uměleckému oboru, který prošel zajímavým historickým vývojem, než se z něj stala samostatná sběratelská oblast, jak jej vnímáme v dnešní době. Současné ex libris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky se přetvořilo ve specifickou výtvarnou disciplínu, které se věnují význační umělci. Celostátní přehlídka Trienále českého ex libris nabízí již po šestnácté možnost zhodnotit vývoj knižní značky, proměny uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik za poslední tříleté období, tentokrát však netradičně i ve virtuálním prostředí. Výstavní soubor zahrnuje celkem 126 drobných grafik od 46 autorů včetně studentů výtvarných škol. Šestičlenná porota složená z předních odborníků udělila v letošním roce ceny deseti výtvarníkům. Mezi hlavní hodnotící kritéria patřil především důraz na uměleckou kvalitu, vysokou úroveň výtvarného zpracování, ale také šíři a rozmanitost použitých tradičních i moderních grafických technik.
48/2020
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1
+420 220 516 695
+420 770 196 069
post@pamatnik-np.cz
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023111
MK ČR

Povinné přílohy

Trienále ex libris 2020 provází několik „zvláštních“ okolností. Jednak se nekoná v místě svého vzniku a zároveň tradičního setkání sběratelů a přátel ex libris. A nemá ani klasickou výstavu spojenou s návštěvníky a také slavnostním předáváním cen, pochopitelně doprovázeným i osobními kontakty umělců, kteří se tvorbou v této disciplíně zabývají. Jako bychom se vrátili zpět do potemnělé intimity knihovny, v níž jsou ochraňovány starobylé svazky s vlepeným majetnickým štítkem ex libris. V podstatě do takové zapovězené tajemné knihovny z románu Umberta Eca Jméno růže. Ale právě tyto vnější a svým způsobem neovlivnitelné okolnosti přivedly tento pravidelný „trojčas“ k novému začátku. Zrodily se dvě varianty a dva přístupy – katalog a online výstava. Tradiční katalog a zároveň nově zvolená virtuální forma prezentace oceněných děl umožní přístup a zhlédnutí daleko širšímu okruhu zájemců o tuto grafickou disciplínu, která v současné době nemá sice takovou provázanost a vztah k samotnému objektu knihy, ale stále tvoří zajímavý segment drobné grafiky a má nejen své autory, ale především sběratele a aktivní příznivce. Za tím se skrývá i řada příběhů, jež jsou spojeny s osobními kontakty umělce a zájemce o jeho grafické dílo. Ostatně i to bylo impulzem k rozhodnutí o vytvoření nové podoby této přehlídky, která by ve svém budoucím pokračování měla mít širší zaměření na tento druh grafiky včetně dalších forem souvisejících s knižní tvorbou. Variantou může být i linie konfrontací zabývajících se osobnostmi, které jsou spojeny s ex libris a které do svých námětů včlenily zajímavé přístupy provázané s dobou. V této souvislosti lze uvést jména jako jsou J. Váchal, F. Kobliha, J. Konůpek, ale pochopitelně i umělce z následujících generací. Když se podíváme na letošní oceněné práce, nalezneme zástupce různých grafických forem od tradičnějších až po ty současné. Tato různorodost se pojí také se samotnými náměty děl, které mají blízko ke knihám v širším smyslu. Právě v této konotaci lze hledat i význam přehlídky a pohledu na EX libris.

Mgr. Barbora Vlášková
+420 778 425 785
vlaskova@pamatnik-np.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Barbora Vlášková, Michal Čudrnák, Rastislav Chynoranský, Igor Rjabinin


Fotogalerie

nahoru