Muzejní publikace roku

Fenomén Charlemont: Eduard / Hugo / Theodor
Publikace navazuje na stejnojmenný výstavní projekt, který se uskutečnil v Oblastní galerii Liberec v roce 2018, a rozšiřuje jeho záběr. Jedná se o recenzovanou česko-německou knihu s anglickým resumé, která se poprvé šířeji zabývá daným tématem. Text osvětluje nejasnosti panující kolem životů a umělecké tvorby tří bratří Charlemontů. Vedle výstavních a spolkových aktivit udržovali Charlemontové s českými zeměmi i osobní kontakty, kromě svého rodiště na jižní Moravě měli úzkou vazbu k severočeskému regionu, a to v profesní i osobní rovině. Mezi nejznámější obdivovatele, zaměstnavatele a posléze i přátele patřil velkoprůmyslník, sběratel a mecenáš Heinrich Liebieg z Liberce a jeho rodina. Díky přitažlivé grafické úpravě a řadě otištěných fotografií se publikace stává reprezentativní uměleckou monografii určenou též pro širokou veřejnost.
71/2020
Oblastní galerie Liberec, p. o.
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
+420 485 106 325
+420 727 854 309
oblgal@ogl.cz
http://www.ogl.cz
00083267
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Oblastní galerie Liberec a Moravská galerie v Brně vydaly publikaci věnovanou životům a tvorbě umělců Eduarda, Huga a Theodora Charlemontů. Publikace navazuje na stejnojmenný výstavní projekt, který se uskutečnil v Oblastní galerii Liberec v roce 2018, a rozšiřuje jeho záběr mimo jiné o řadu děl, jež na výstavě prezentována nebyla. Monografická recenzovaná publikace se zabývá umělci působícími ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v širší oblasti střední Evropy, v případě Eduarda a Huga též v Paříži, kteří dlouho stáli stranou pozornosti nejen českého, ale i rakouského dějepisu umění. Text osvětluje nejasnosti panující kolem životů a umělecké tvorby tří bratří Charlemontů a ve stručnosti se zmiňuje i o jejich rodinných kořenech. Vedle výstavních a spolkových aktivit udržovali Charlemontové s českými zeměmi i osobní kontakty. Kromě svého rodiště na jižní Moravě měli obzvláště úzkou vazbu k severočeskému regionu, a to v profesní i osobní rovině. Mezi nejznámější obdivovatele, zaměstnavatele a posléze i přátele patřil velkoprůmyslník, sběratel a mecenáš Heinrich Liebieg z Liberce a jeho prostřednictvím též další příslušníci podnikatelských rodin Liebiegů a s nimi příbuzensky propojených Mallmannů, dále Schmittů z Českého Dubu a Ginzkeyů z Vratislavic nad Nisou. Jedná se o vědeckou, plně dvojjazyčnou česko-německou publikaci v rozsahu 224 stran a 127 reprodukcí s anglickým resumé. Díky přitažlivé grafické úpravě a řadě otištěných archivních fotografií, z části dosud nepublikovaných, se současně stává reprezentativní uměleckou monografií určenou široké veřejnosti. Svým zaměřením na tvorbu umělců německého jazyka narozených na území dnešní České republiky zároveň přispívá k česko-německému porozumění na poli výtvarné kultury.
Zuzana Štěpanovičová, Petr Tomášek
Albertina Wien, Auktionhaus im Kinsky GmbH Wien, Belvedere Wien, Dorotheum Wien, Charlet, F., Christie’s, New York, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna, Musée d‘Art de la Ville de Luxembourg (Christoph Weber), Muzeum města Brna, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana (Tomaž Lauko), Národní galerie v Praze, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, National Gallery London, Naturhistorisches Museum Wien (Alice Schumacher), Oblastní galerie Liberec (Jaroslav Trojan), Österreichische Nationalbibliothek, Podještědské muzeum v Českém Dubu, Severočeské muzeum v Liberci (Milada Dománková), Seydoux, Bruno, Soukromá sbírka, Státní okresní archiv Liberec, Till, Kamil, Wien Museum, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Künstlerhausarchiv
Michael Čtveráček
Oblastní galerie Liberec a Moravská galerie v Brně
370 Kč
500 ks
Prodejem v Oblastní galerii Liberec a Moravské galerii v Brně

Nepovinné přílohy

ISBN 978-80-87707-31-9 (Oblastní galerie Liberec); ISBN 978-80-7027-342-5 (Moravská galerie v Brně)
9. 2. 2021 Informace o knize na stránkách Uměleckohistorické společnosti, sekce Aktuality

Fotogalerie

nahoru