Muzejní publikace roku

Školní obrazy ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové
Publikace je výsledkem dlouhodobého výzkumného úkolu, a to formou publikační řady MVČ Fontes Musei Reginaehradecensis zaměřené na prezentaci sbírkových fondů. Představuje tak čtenářům, odborné i laické veřejnosti, soubor sbírkových předmětů – školních obrazů vybraných nakladatelů v návaznosti na Sbírku MVČ. V rámci výzkumu bylo vybráno pět autorů a nakladatelů školních obrazů: Karel Slavoj Amerling, Pavel Jehlička, Fridrich Tempský, Alois Kreidl a Karel Jánský. Jedná se o nakladatele působící převážně ve druhé polovině 19. století, u firem K. Jánského a A. Kreidla s přesahem do dvacátých a třicátých let 20. století. Publikace přehledně seznamuje s dnes již téměř zapomenutou učební pomůckou: školním obrazem, její historii a vývojem. Publikace s bohatou obrazovou součástí ukazuje poutavou formou školní obrazy pro různé vyučovací předměty – názorné vyučování, zoologii, botaniku, zeměpis, dějepis atd.
56/2020
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 495 512 391
info@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Publikace vznikla jako výsledek dlouhodobého výzkumného úkolu, a to formou publikační řady MVČ Fontes Musei Reginaehradecensis zaměřené na prezentaci sbírkových fondů. Představuje tak čtenářům, odborné i laické veřejnosti, soubor sbírkových předmětů – školních obrazů vybraných nakladatelů v návaznosti na Sbírku MVČ. V rámci výzkumu bylo vybráno pět autorů a nakladatelů školních obrazů: Karel Slavoj Amerling, Pavel Jehlička, Fridrich Tempský, Alois Kreidl a Karel Jánský. Jedná se o nakladatele působící převážně ve druhé polovině 19. století, u firem Karla Jánského a Aloise Kreidla s přesahem do dvacátých a třicátých let 20. století. Publikace přehledně seznamuje s dnes již téměř zapomenutou učební pomůckou: školním obrazem, její historii a vývojem. Publikace s bohatou obrazovou součástí ukazuje poutavou formou téměř sto školních obrazů pro různé vyučovací předměty – názorné vyučování, zoologii, botaniku, zeměpis, dějepis atd.. Cílem projektu byla nejen dokumentace sbírkových předmětů MVČ, ale také využití především při muzejních edukačních programech pro MŠ a ZŠ a volnočasových aktivitách dětí a mládeže – školních družin, zájmových skupin a kolektivů, bude využita pro speciální muzejní programy určené pro rodiče s dětmi. Muzeum připravilo v roce 2020 také doprovodnou výstavu vybraných školních obrazů ze Sbírky MVČ nazvanou Není obraz jako obraz, která byla inspirována touto publikací.
Pavla Koritenská
Miroslav Beneš, Petra Kopecká
Veronika Bracková – braq design s.r.o.
195 Kč
400 ks
Prodej v muzejním obchodě, e-shopu. Povinné výtisky knihovnám. Výtisky spolupracujícím institucím a muzeím ČR. spolupracujícím pedagogům všech stupňů a typů škol. Poskytnutí ZŠ v Hradci Králové.

Nepovinné přílohy

ISBN 978-80-87686-24-9
Komentované prohlídky výstavy Není obraz jako obraz, pro veřejnost, 9. 6. 2020; 12. 6. 2020, pro Klub seniorů, 23. 9. 2020; Český rozhlas Hradec Králové, pořad Host ve studiu, 6. 11. 2020 - představení publikace + článek web ČR Hradec Králové o historii školství včetně školních obrazů 9. 11.2020, https://hradec.rozhlas.cz/pavla-koritenska-zaci-a-ucitele-jsou-porad-stejni-jen-rostou-jejich-moznosti-8358038; fotografie publikace, fotografie z výstavy, fotografie ze křtu knihy.

Fotogalerie

nahoru