Muzejní publikace roku

Hrad v Hradci Králové
Cílem knihy je seznámit odbornou i širší veřejnost s osudy bývalého hradu v Hradci Králové a vyvolat nový zájem o tento pozoruhodný objekt a jeho dějiny. Hrad hrál důležitou úlohu v dějinách vlastního města i kraje, ale byl i významnou stavbou svého druhu s celozemským významem. Příležitostně i delší dobu v něm pobývaly nejen „hradecké“ královny, z nichž nejznámější jsou Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská, ale též další členové panovnických rodů Přemyslovců a Lucemburků i jejich příbuzní. Samotnému hradu byl však věnován pouze malý zájem historiků i badatelů blízkých disciplín. Důvodem je především skutečnost, že zanikl již během husitského období a jeho areál byl zastavěn novými objekty. K hradu se rovněž dochovalo pouze málo přímých písemných zmínek. Publikace představuje shrnutí starších poznatků i nová dosud nepublikovaná zjištění.
55/2020
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 495 512 391
info@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Hradecký hrad hrál důležitou úlohu nikoli jen v dějinách vlastního města a kraje, ale byl i významnou stavbou svého druhu s celozemským významem. Příležitostně i delší dobu v něm pobývaly nejen „hradecké“ královny, z nichž nejznámější jsou Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská, ale též další členové panovnických rodů Přemyslovců a Lucemburků i jejich příbuzní. Samotnému hradu byl však věnován pouze malý zájem historiků i badatelů blízkých disciplín. Důvodem je především skutečnost, že zanikl již během husitského období a jeho areál byl zastavěn novými objekty. K hradu se rovněž dochovalo pouze málo přímých písemných zmínek. Publikace představuje shrnutí starších poznatků i nová dosud nepublikovaná zjištění. Nové objevy například ukazují, že v budově bývalé solnice se dodnes dochovala část starší stavby, snad hradního paláce. Cílem knihy je seznámit odbornou i širší veřejnost s osudy bývalého hradu a vyvolat nový zájem o tento pozoruhodný objekt a jeho dějiny. Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a je výstupem grantového projektu „Gotické a raně renesanční uměni ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace“, DG16P02B003, financovaného v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).
Radek Bláha (MVČ HK), Jiří Slavík (NPÚ)
Miroslav Beneš, archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Národní muzeum
Ondřej Bouška, David Stecker
204 Kč
650 ks
Prodej v muzejním obchodě, e-shopu. Povinné výtisky knihovnám. Výtisky spolupracujícím institucím a muzeím ČR. Knihkupectví Ambra Hradec Králové.

Nepovinné přílohy

ISBN: 978-80-87686-39-3
Fotografie knihy

Fotogalerie

nahoru