Muzejní publikace roku

Hrad Helfštýn: Strážce Moravské brány
Hrad Helfštýn, majestátní dominanta a atraktivní turistický cíl širokého okolí střední Moravy, čekal více než 100 let na důkladné a výpravné monografické zpracování své historie, ale i dalších charakteristických témat jako jsou například archeologické výzkumy na hradě, přehled jeho šlechtických majitelů, specifičnost jeho památkové obnovy, fenomén uměleckého kovářství či dobrovolnictví. Rok dokončení významné investiční akce "Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn" v roce 2020 byl ideálním podnětem k tomu, aby byl tento dluh čtenářům, milovníkům památek a historie splacen. Vydavatelem knihy se stalo logicky Muzeum Komenského v Přerově, které má od roku 1960 hrad Helfštýn ve své správě.
72/2020
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Horní náměstí 7/7, 750 02 Přerov
+420 581 215 052
+420 606 840 650
info@prerovmuzeum.cz
https://www.prerovmuzeum.cz
00097969
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

Hrad Helfštýn významná kulturní památka, poblíž Lipníka nad Bečvou, čekala na monografické zpracování své historie více než sto let, které uplynuly od druhého vydání knihy vlastivědného badatele Isidora Kahliga Hrad Helštýn na Moravě v roce 1914. Vydavatelského úkolu splatit uvedený dluh se logicky ujala paměťová instituce, která má hrad Helfštýn ve své správě již od roku 1960, tedy Muzeum Komenského v Přerově, od roku 2003 příspěvková organizace Olomouckého kraje. Tým 4 autorů – archeologa, historika/archiváře, muzejního historika a historika umění/kastelána hradu – vycházel z výzkumů v oblasti regionálního místopisu, z důkladného obeznámení s primárními písemnými i hmotnými prameny, specializovanou literaturou i z místní znalosti a zkušenosti se současnou správou a dramaturgickou náplní tohoto objektu. Knihu tvoří celkem 11 kapitol částečně koncipovaných chronologicky (starší historie do roku 1650, novější historie do roku 1960, přehled majitelů hradu) i tematicky (archeologické výzkumy, stavebně historický vývoj, záchrana paláce, kulturní akce, umělecké kovářství, dobrovolnictví ad.). Významnou složkou, která prostupuje textem celé knihy, je převážně barevná obrazová příloha s méně známými nebo dosud nepublikovanými vyobrazeními jak z historie, tak z akcí, které se udály blíže naší současnosti. Na 256 stranách je celkem 317 vyobrazení. Kniha váží 1507 g. Jedním z impulzů pro vznik publikace byl i rozsáhlý investiční projekt „Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“ realizovaný v letech 2017–2020. Jeho uskutečněním se završilo mnohaleté úsilí o památkovou rekonstrukci zchátralé budovy rozlehlého paláce. Citlivý stavební zásah nejenže zastřešil po více než 200 letech vybrané místnosti paláce, ale také díky vkladu moderní architektury vložením okruhu lávek do druhého patra výrazně zatraktivnil návštěvnický zážitek.
Jiří Lapáček, Jan Lauro, Lubor Maloň, Zdeněk Schenk
Snímky a podklady od 23 institucí a 24 jednotlivců
Miloslav Flašar
400 Kč
1 000 ks
Prodej

Nepovinné přílohy

978-80-87190-55-5
Reportáž Televize Přerov: https://www.facebook.com/televizeprerov/videos/fenom%C3%A9n-helf%C5%A1t%C3%BDn/1295860724125370/. Anotace na webu hradu Helfštýna: https://helfstyn.cz/aktuality_na_hrade/nova_kniha_je_tady Informace o prodeji TIC Lipník n. B.: https://www.facebook.com/MestoLipnikNadBecvou/posts/d41d8cd9/2508707849253928/

Fotogalerie

nahoru