Muzejní počin roku

Přerodem myšlení k modernímu muzeu 21. století
Muzeum východních Čech v Hradci Králové pojalo pandemická omezení v roce 2020 jako výzvu v oblasti digitálních služeb pro veřejnost. Od března do prosince 2020 MVČ dokázalo vlastními silami a nízkonákladově připravit téměř pět desítek produktů, které zahrnují interaktivní panoramatické 360° skeny fyzických výstav (7 sálů), dále soubor výhradně digitálních produktů: multimediální fotovýstavy, multimediální exkurze, interaktivních multimediálních geomap (GIS) využitelných i s mobilem v ruce v terénu. Nechybí ani asynchronní a synchronní (livestream) přednášky pro veřejnost. Dokonce vznikla série audio pohádek či hraná výuková videa pro školy. Vrcholem pak bylo vytvoření digitálního adventního trhu s edukačním multimediálním obsahem a prodejem v extra e-shopu. Celkem tak vzniklo na 50 produktů v 8 kategoriích informatiky. Na webu https://muzeumhk.cz/program/vystavy-online.html
50/2020
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 495 512 391
info@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Muzeum východních Čech v Hradci Králové (MVČ) pojalo pandemická omezení v roce 2020 jako výzvu. Na počátku stálo tradiční muzeum, jehož kurátoři a pedagogové vnímali cokoliv digitálního v oblasti služeb veřejnosti s náležitým respektem a pocitem, že je nutné tyto věci nechat výhradně profesionálům, zajistit je externími firmami a draze zaplatit, zkrátka že to je obtížný úkol. Od března do prosince 2020 MVČ dokázalo z výchozí nulové pozice připravit: • panoramatické 360° prohlídky 4 fyzických výstav (celkem 7 sálů), jimiž lze procházet a interaktivně čerpat informace o jednotlivých sbírkových předmětech; • 3 digitální výstavy s texty, fotografiemi, mluveným slovem a dalším obsahem; • 4 multimediální digitální exkurze, které kombinují charakter digitální výstavy a virtuální prohlídky určité lokality; • 5 interaktivních geomap s příběhem (GIS-stories). Jde např. o exkurzi po zaniklých hradeckých kostelích, kterou si, stejně jako ostatní, lze vychutnat s mobilem v ruce přímo na místě. Každá taková interaktivní aplikace zobrazuje pozici návštěvníka na mapě, umožňuje mu pracovat s obsahem, jenž je tvořen např. 3D modely, fotografiemi, texty i audiem či videem a tvoří příběh zasazený do digitální mapy; • 6 virtuálních přednášek pro veřejnost dostupných mj. na YouTube (část vysíláno živě – livestream); • namluvili jsme 11 audio pohádek; • natočili jsme 8 plně hraných výukových videí pro školy. Pod vedením jednoho z muzejních pedagogů se sami pracovníci muzea a jejich rodinní příslušníci stali herci. To vše za spolupráce okresní metodičky dějepisu; • toto spektrum doplnilo ještě několik dalších drobnějších produktů. • Vrcholem pak byl digitální adventní trh, jenž formou uceleného souboru edukačních textů a námi natočených videí představil práci nositelů lidových tradic oceněných UNESCO, MK ČR i různými kraji ČR, kteří s MVČ spolupracují. V doprovodném ad hoc extra e-shopu jsme nabídli jejich zboží a nahradili tak řemeslníkům, ale hlavně veřejnosti 31. Muzejní adventní trh v Hradci Králové, který se nemohl konat. Celkem tak nízkonákladově vzniklo na 50 produktů v 8 kategoriích informatiky, které měly 48 tisíc návštěv, v nichž 27 tisíc náleželo plnohodnotným zhlédnutím. Toto vše bez výjimky vzniklo prací samotných muzejníků bez účasti jakékoliv firmy, pouze s 3 brigádníky. Hybatelem se stal organizační tým kolem ředitele muzea, který napnul síly k vnitřní propagaci a motivaci pracovníků. Do vzniku tohoto portfolia produktů se následně zapojila významná část muzea napříč věkovým spektrem kolegů, vč. muzejních doyenů. Své místo našli i ti, kteří předtím výpočetní techniku vnímali pouze v rovině kancelářských programů. Mnozí přicházeli sami se slovy: „ono to vlastně není tak těžké, tak jsem se zapojil/a i já“. Zkrátka, MVČ se přestalo bát informatiky a začalo ji chápat nejen jako žádoucí doplněk tradičního výstavnictví, ale také jako produkt, který v dnešní době může pomoci muzeím navazovat řeč s mladou generací. Pokud velké české muzeum, kterým MVČ je, dojde doslovného vnitřního přerodu a začne vnímat výstavně-edukační digitální komunikaci s návštěvníkem (výstavní, vzdělávací a osvětovou činnost, ale i prodej služeb etc.) jako běžný standard své práce a nastaví takto laťku, potom se jedná o počin roku. Zda jsme se stali příkladem ostatním, to nevíme (byť doufáme). Pro nás samé to byl však počin neskutečný, neboť v březnu 2020 vstupovalo do karantény jiné MVČ, než jaké zde nyní stojí. Nejde přitom, a to je třeba zdůraznit, o jednorázovou akci, ale v muzeu zavládla všeobecná shoda, že byl takto nastaven zcela nový standard v naší práci. https://muzeumhk.cz/program/vystavy-online.html

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
+420 603 523 937
p.grulich@muzeumhk.cz

Nepovinné přílohy

vedoucí týmu: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.; tým: Jiří Šinták; Tomáš Peterka; Mgr. Lucie Peterková, DiS.; Bc. Martin Jakoubek; Mgr. Veronika Nebeská; Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.; a dále: Bc. Jiří Zeman; Miroslav Beneš; Mgr. Petr Čechák, Ph.D.; Mgr. Kateřina Čecháková; Mgr. Radek Bláha; Mgr. Petra Sehnoutková; Mgr. Pavel Horník; PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.; Mgr. Jan Jakl; PhDr. Jaroslava Pospíšilová; PhDr. Pavla Koritenská; Mgr. Martina Vlčková; RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.; Mgr. Pavel Paclík, Ph.D.; RNDr. Věra Samková, Ph.D.; Bc. Tereza Tejklová; PhDr. Vojtěch Brádle; Věra Dvořáčková; Mgr. Andrea Černá; Dana Barvová; PhDr. Markéta Pražáková; Mgr. Stanislav Hrbatý; Mgr. Ivana Valášková; RNDr. Bohuslav Mocek a Mgr. Jan Juráček.


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru