Muzejní počin roku

V muzeu jako doma
Projekt, jehož cílem je zpřístupnění muzea v době uzavření, a to formou on-line výstav, videoprocházek, krátkých filmů nebo vyprávění příběhů o sbírkových předmětech, prohlídek expozic s kurátory, virtuálních prohlídek, kvízů ze zemědělské historie, originálních tištěných i video receptů z kurzů Uvařeno v muzeu, přednášek, odborných i popularizačních publikací ke stažení, lektorských listů i soutěží pro děti. Uzavření v době covidové přeneslo do projektu V muzeu jako doma i program oblíbených popularizačních akcí pro veřejnost, jako je Zabijačka v muzeu, Bylinkový den nebo Noc vědců. Projekt zahájilo Národní zemědělské muzeum již 25. března 2020 a je od začátku koncipován jako dlouhodobě udržitelný. Bude doplňovat standardní nabídku muzea i v budoucnosti, protože snoubí zábavu, vzdělání i prezentaci sbírkového fondu.
62/2020
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 220 308 247
+420 702 139 590
sekretariat@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství

Povinné přílohy

Impulsem k vzniku projektu V muzeu jako doma bylo celostátní uzavření muzeí a galerií spojené s vyhlášením nouzového stavu 12. března 2020. Všechna muzea a galerie řešila totéž – naplánované výstavy, popularizační akce, připravené lektorské programy a okamžitou ztrátu návštěvníků. Národní zemědělské muzeum se rozhodlo přenést svůj obsah on–line. S využitím aktuálních možností – redakčního programu webových stránek, youtube kanálu, sociálních sítí, a s účastí marketingu, kurátorů, lektorů, produkčních, jsme během 14 dní připravili a odstartovali on-line program muzea, pro nějž jsme zvolili název V muzeu jako doma. Cílem projektu bylo: • neztratit kontakt s návštěvníky; • alespoň částečně jim umožnit zúčastnit se akcí či výstav, na které se těšili; • pomoci rodičům i učitelům najít alternativní program či zdroje informací pro děti; • přinášet rozptýlení a trochu pozitivní nálady ve zcela nové a nelehké době. S přibývajícími měsíci se projekt snažíme více profesionalizovat, amatérská vysílání lektorů nahrazují propracovanější videoprocházky, pro zpřístupňování on-line výstav používáme i další dostupné kanály, jako je např. indihu, rychlost jsme spojili s odborností, například ve formě série přednášek pro Noc vědců on-line. S ohledem na omezený rozpočet, který muzea mají, hledáme efektivní a udržitelné využití. Veškerý audio/video obsah můžeme současně znovu použít v expozicích, kde může nabízet přidanou hodnotu informací ukrytý v jednoduchých QR kódech či obrazovkách, totéž v rámci externích prezentačních ploch muzea. Současně pracujeme na prezentaci a zpřístupňování bohatého sbírkového fondu v rámci vyprávění příběhů, on-line výstav atd. Další výzvou pro nás bude speciální dětská linka – práce s dětským návštěvníkem a jeho dospělým doprovodem v rámci vzdělávání „o muzeu“. Tedy popularizace informací proč muzea existují, jak je každý z nás může využívat, čeho si v muzeu všímat, jak se chovat. Vyprávění o cestě sbírkového předmětu aneb jak se právě z vaší petrolejky stal muzejní exponát a podobně. Toto téma nás s ohledem na naši cílovou skupinu návštěvníků velmi zajímá a právě ono stálo u vzniku názvu projektu „V muzeu jako doma“. Nejde tedy o to, že by se děti měli v muzeu chovat „jako doma“ ve smyslu pejorativním, ale právě naopak, měli by v muzeu být „jako doma“ z hlediska znalosti prostředí, cítit se „jako doma“ s ohledem na návštěvnický komfort a chovat se tak, jak by chtěli, aby se chovali ostatní, až budou u nich doma. Protože když říkáme návštěvě „jako doma“, myslíme tím „příjemně, pohodlně a hezky“. Projekt V muzeu jako doma vzdělává, popularizuje i baví, to vše s cílem vychovávat si vzdělané, informované a věrné návštěvníky.

Jiří Houdek
+420 724 996 626
Jiri.houdek@nzm.cz

Nepovinné přílohy

Lenka Martinková, Jitka Taussiková, Jana Jandová, Elena Michálková, Kateřina Čapounová, Jan Malý, Magdalena Kořenská, Eleni Dimelisová, Jana Jakubská, Michaela Zeinerová Brachtlová, Matěj Vavříček, Václav Kinský, Ivana Kinská …a další


Fotogalerie

nahoru