Muzejní výstava roku

Lékaři rostlin
Výstava je jedním z prvních počinů v ČR představit rostlinolékařství a ochranu rostlin ve své komplexnosti i s historickým aspektem. Ambicí výstavy Lékaři rostlin je propojit odborný výklad z přírodovědné oblasti s historicko-kulturním a zároveň návštěvníkům posloužit v základní orientaci v současných otázkách směřování zemědělství. Specifikou výstavy je, že vznikla ve spolupráci s garanty z různých rostlinolékařských institucí, historický byl sestaven z odborné literatury, dobových literárních pramenů a v neposlední řadě i z hmotných pramenů. Výstava vznikla u příležitosti konání Mezinárodního roku zdraví rostlin, vyhlášeného OSN na rok 2020.
66/2020
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 220 308 247
+420 731 233 520
sekretariat@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství

Povinné přílohy

Výstava stojí před obtížným úkolem prezentovat veřejnosti rostlinolékařství – zajímavý a důležitý obor na pomezí zemědělství a biologie – a také rostlinolékaře samotné (metody práce, vývoj oboru, významné osobnosti). Výstava je koncipována jako procházka českou krajinou, kde na celkem osmi zastaveních návštěvník pozná nejtypičtější „areály“ české zemědělské krajiny (obilné pole, jabloňový sad, vinice a chmelnice, pole s okopaninami, louky a pastviny, žluté lány řepky, les + pracoviště rostlinolékařů). V každém „areálu“ návštěvník odhaluje stopy práce rostlinolékařů, viditelné i ty více skryté. Jejich práce zůstává totiž běžným člověkem většinou nepovšimnuta. Výstava chce také veřejnosti ukázat, že rostlinolékařství a problematika zdraví rostlin nejsou jen mediálně vděčné chemické pesticidy (chemické prostředky na ochranu rostlin), ale jde především o porozumění různým neduhům rostlin (plodin) v širokých souvislostech – ať biologických, tak zemědělských. Výstava vychází z konceptu Integrované ochrany rostlin (který je od r. 2014 závazný pro ochranu všech plodin v celé EU), který zdůrazňuje, že je zapotřebí vždy upřednostňovat nechemické metody ochrany, jako pravidelná úprava půdy (orba, podmítka, zaorávání), mechanické způsoby ochrany (lapače), monitoring počasí v souvislosti s výskytem škůdců nebo původců chorob, dodržování osevních postupů anebo výběr vhodné lokality pro danou plodinu. Výstavu doprovází poetická linka, instalovaná na závěsných textiliích, kterou vytvořil spisovatel Václav Vokolek. Rovněž uměleckou instalací jsou dvě audiovizuální díla (vedeomappingové projekce) Františka Pecháčka. Cílem těchto „odboček“ je nabídnout návštěvníkovi i jiný typ „zážitku“ než jen odborné informace. Výstava se také koná u příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin vyhlášeném OSN na rok 2020. Odbornými partnery výstavy jsou Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., poděkování za spolupráci patří také České akademii zemědělských věd, České společnosti rostlinolékařské, z. s., a České asociaci ochrany rostlin.
Martin Kopeček, Jana Jírovcová
ACTPRO, s. r. o.
1.10.2020
30.6.2022
leden–prosinec
út–ne
9–17
Jana Jírovcová
jana.jirovcova@nzm.cz

Nepovinné přílohy

Andrea Vokřálová
Andrea Vokřálová, Kapitola, s. r. o., František Pecháček (autor audiovizuální projekce)
Kapitola, s. r. o.
Metodika lektorského vzdělávacího programu k výstavě pro děti z MŠ a 1. třídy ZŠ
Vzhledem k vývoji epidemiologické situaci v ČR musely být doprovodné akce k výstavě pozastaveny či alespoň část z nich proběhlo online: 27. 11. 2020 tak proběhly online přednášky týkající se problematiky rostlinolékařství Robotizace v ochraně rostlin aneb rostlinolékařství 21. století– online přednáška Ing. Štěpánky Radové, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (27. 11. 2020) Precizní zemědělství – od krajiny po semínko – online přednáška doc. Ing. Václava Branta, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze Nové technologie v zemědělství – online přenáška Ing. Jana Lukáše, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Výstava Lékaři rostlin představí práci rostlinolékařů – Protext.cz, Agris.cz; Práci rostlinolékařů představí výstava Lékaři rostlin – www.uroda.cz; Lékaři rostlin se představí v zemědělském muzeu – Právo; Kam až sahá práce rostlinolékařů a jak moc jsou na ní závislé naše životy, přiblíží hlavní výstava sezony Lékaři rostlin – cysnews.cz; Hlavní výstavou jsou Lékaři rostlin – Zemědělec; Hlavní výstavou v Národním zemědělském muzeu jsou Lékaři rostlin – Proti šedi.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru