Muzejní počin roku

Druhá etapa modernizace hlavní budovy muzea
V letech 2018–2020 proběhla na ploše 4 500 m2 modernizace veřejně přístupných interiérů a části kanceláří, které byly přestavěny na instalované sbírkové depozitáře. Budova získala bezbariérový návštěvnický servis a nové technologie pro muzejní provoz. Obnovená regionálně vlastivědná expozice Liberecka, přírodovědná expozice Jizerských hor a expozice o dějinách evropských uměleckých řemesel jsou řešeny soudobou architektonickou formou tak, aby nekonkurovaly historické architektuře unikátní památky, ale technicky a výtvarně rozšířily její kulturní potenciál. Díky vestavbám ve vybraných sálech došlo k rozšíření výstavních ploch i k zlepšení výstavních podmínek pro sbírkové exponáty. Edukativní a interaktivní prvky expozic vznikaly ve spolupráci s uměleckoprůmyslovými školami, jejichž výukové obory jsou v expozicích propagovány. Vybrané stavební části budovy jsou nově určeny k propagaci současných umělců a designerů.
67/2020
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
+420 724 663 622
jiri.krizek@muzeumlb.cz
http://www.muzeumlb.cz
00083232
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Hlavní budova Severočeského muzea na Masarykově třídě v Liberci byla vystavěna v letech 1896–1898 podle vítězného projektu rakouského dvorního architekta Friedricha Ohmanna. Budova byla od počátku koncipována jako sídlo uměleckoprůmyslového muzea, které po se v roce 1945 institucionálně i expozičně rozšířilo o dříve samostatné vlastivědné a přírodovědné muzeum. V letech 2018-2020 proběhla na ploše přes 4 000 metrů čtverečních modernizace všech veřejně přístupných interiérů a části původních kanceláří, které byly přestavěny na instalované depozitáře sbírkových předmětů. Nově byly vytvořeny a adaptovány prostory pro bezbariérový návštěvnický servis (vstupní vestibul, recepce s obchodem, šatna, toalety, knihovna, výukový ateliér, výtah aj.). Budova byla vybavena novými technologiemi, které jsou nezbytné pro moderní muzejní provoz (rozvody EPS, EZS, klimatizace, expoziční osvětlení). Historické stavební prvky budovy prošly citlivou opravou a náročným restaurováním (původní teracové a vlýskové podlahy, historické osvětlení, vstupní schodiště, původní truhlářské a sochařské prvky). Nová regionálně vlastivědná „Expozice Liberecké Fragmenty“ (ELF), přírodovědná expozice o Jizerských horách „Doteky severu“ a expozice o dějinách evropských uměleckých řemesel „Krása+Užitek“ jsou jednotně řešeny soudobou architektonickou formou tak, aby nekonkurovaly architektuře historické památky, ale technicky a výtvarně rozšířily pomocí moderních technologií její muzejní i obecně kulturní potenciál. Typickým znakem modernizace jsou vestavby ve vybraných výstavních sálech, díky nimž došlo k výraznému rozšíření výstavních ploch i k zlepšení výstavních podmínek pro sbírkové exponáty. Modernizace památkově chráněné stavby proběhla tak, aby nově vkládané konstrukce a vybavení byly v co nejvyšší míře reverzibilní. Edukativní a interaktivní prvky expozic vznikaly ve spolupráci s uměleckoprůmyslovými školami, jejichž aktuální výukové obory jsou v expozicích zároveň propagovány. Vybrané části budovy jsou trvale určeny k propagaci současných českých umělců, návrhářů a firem se zaměřením na současný design a užité umění. Novou součástí návštěvnického servisu je výukový ateliér pro 30 dětí, na který navazuje nově vytvořená fotografická minigalerie FOG. V rámci projektu byly restaurovány sbírkové předměty, které tvoří součást nových expozic. Instalaci všech expozic si zajišťovalo Severočeské muzeum svépomocí. Projektantem 2. etapy modernizace byl pražský ateliér Hlaváček–architekti, s. r. o., generálním dodavatelem stavební části byla firma BAK stavební společnost a.s. Dodavatelem interiérového vybavení byla firma M Plus spol. s r. o. Celkové náklady 2. etapy byly 143 milionů Kč. Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Investorem akce byl Liberecký kraj, který je zřizovatelem muzea. Více na https://www.youtube.com/channel/UCJ3cCaCzHOQy2E8uPfOaCWw .

Jiří Křížek
+420 724 663 622
jiri.krizek@muzeumlb.cz

Nepovinné přílohy

Jiří Křížek (ředitel muzea), Ivan Rous (vedoucí výstavního odd.), Kateřina Nora Nováková (vedoucí uměleckohistorického odd. do r. 2019), Adéla Pomothy (současná vedoucí uměleckohistorického odd.) Martin Pudil (vedoucí přírodovědného odd.), Jana Stěhulková (pověřena vedením historického odd.) Anna Baldová (vedoucí odd. služeb), Svatopluk Koudela (vedoucí provozního odd.)


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru