Muzejní počin roku

Zámek Nová Horka: Ztracená perla v srdci Kravařska
Květnatá krajina obklopující zámek Nová Horka od jara až do podzimu doslova překypuje životem a její objevování je stejně inspirující jako hluboká minulost ukrytá ve zdech šlechtického sídla a až do roku 1945 domova hraběcího rodu Vetter von der Lilie. Nově zpřístupněný zámecký areál představuje místo, kde se architektura snoubí s kulturní krajinou protkanou meandry řeky Odry a návštěvníkům nabízí odpočinek ve stínu lužních lesů i pod freskami zahradního sálu. Instalace v prostoru 1. NP nabízí návštěvnický okruh propojující interiér původní zámecké kaple s prostorem sala terreny a prostřednictvím expozice Kotvice akcentuje rovněž vazbu na kulturní krajinu bezprostředně obklopující zámek. Hlavní myšlenkou zámecké instalace je zdůraznit dobové propojení mezi kulturou a přírodou v rámci každodenního života aristokratického sídla v předmoderním období, a to prostřednictvím vzájemné komunikace oborů humanitních a přírodních věd.
68/2020
Muzeum Novojičínska, p. o.
Muzeum Novojičínska, 28. října 12/51, 741 01 Nový Jičín
+420 556 701156
+420 775 071575
zdenek.orlita@muzeumnj.cz
http://www.muzeumnj.cz
00096296
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Od příchodu říšského hraběcího rodu Vetter von der Lilie do lůna úrodné krajiny podél meandrující Odry se z původně malé tvrze stává významné aristokratické sídlo, centrum hudební i výtvarné kultury. V květnaté krajině lužních lesů se v polovině 18. století rodí nový barokní zámek, který si díky uměnímilovným aktivitám svých majitelů brzy vysloužil označení „malá Vídeň“. Za reprezentativní fasádou aristokratického sídla se však skrýval rovněž každodenní život šlechtického hospodáře, jeho péče o pole, lesy, louky, zahrady a celý konvolut kulturní krajiny obklopující zámecké sídlo. Šlechtické sepjetí s okolní krajinou je zvěčněno v příbězích novohorecké sala terreny a areál zámku je tak místem, v němž se snoubí příroda s historií. Baroko se zde prolíná s prapůvodními kořeny antické mytologie a svědčí o intimním spojení zdejších majitelů s okolní krajinou. Až do roku 2015 byl zámek sídlem ústavu sociální péče a od roku 2016 jej dostalo do správy Muzeum Novojičínska, které započalo s jeho památkovou obnovou i přípravou libreta k využití objektu pro muzejní účely. V letech 2016 – 2019 byl kompletně opraven exteriér a interiér zámku (fasády, výplně okenních i dveřních otvorů, truhlářské prvky) včetně náročného restaurování freskové výmalby v sala terreně. V roce 2020 byla otevřena stálá expozice Zámek Nová Horka, která veřejnosti poprvé od roku 1945 zpřístupňuje interiér tohoto aristokratického sídla v prostoru 1. NP. V rámci prohlídkového okruhu mají návštěvníci možnost shlédnout instalaci v prostoru zámecké kaple Povýšení sv. Kříže i v jednotlivých křídlech zámku včetně původního zahradního sálu. Součástí instalace je rovněž přírodovědná expozice Kotvice reprezentující okolní krajinu a stejnojmennou přírodní rezervaci přiléhající k zámeckému parku. Hlavní myšlenkou zámecké instalace je zdůraznit dobové propojení mezi kulturou a přírodou v rámci každodenního života aristokratického sídla v předmoderním období, a to prostřednictvím vzájemné komunikace oborů humanitních a přírodních věd. Součástí projektu je rovněž tvorba autorské animace „Všemi smysly" a hudebního doprovodu vycházejících z ikonografie výzdoby zahradního sálu.

Zdeněk Orlita
+420 775 071 575
zdenek.orlita@muzeumnj.cz

Nepovinné přílohy

Aleš Knápek, Zdeněk Orlita, Karel Kita (pracoviště Žerotínský zámek), Eduard Piterka, Petr Horák, Kristýna Kľúčiková, Stanislav Kľúčik (Restaurátorské a konzervátorské centrum Šenov), Radek Polách, Jaroslav Zezulčík.


Fotogalerie

nahoru