Muzejní publikace roku

Blanensko a Moravský kras v pravěku
Populárně naučná publikace představuje první ucelený a moderní pohled na prehistorický vývoj regionu a slouží zároveň jako katalog k nedávno otevřené expozici Cesta do pravěku Blanenska. Kniha obsahuje osm stěžejních kapitol reflektujících jednotlivá pravěká časová období od paleolitu po dobu stěhování národů. Kromě samotného textu je doplněná o řadu poutavých obrazových příloh zahrnující fotografie a kresby reprezentativních artefaktů, dobové fotografie z výzkumů, mapy a plány klíčových lokalit a rozsáhlou kresebnou dokumentaci i dosud nepublikovaných artefaktů z regionu.
74/2020
Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
+420 778 722278
reditelka@muzeum-blanenska.cz
https://www.muzeum-blanenska.cz
04551320
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Publikace představuje první ucelený a moderní pohled na prehistorický vývoj regionu Blanenska a slouží rovněž jako katalog k nedávno otevřené expozici Cesta do pravěku Blanenska, kterou doplňuje a výrazně rozšiřuje o množství informací, nových nálezů a archivních materiálů, které jsou k tématu k dispozici. Po předmluvě následuje kapitola shrnující vývoj archeologického poznání v regionu Blanenska a Moravského krasu. Stěžejní kapitoly knihy 2–9, reflektující jednotlivá pravěká časová období od paleolitu po dobu stěhování národů, jsou rozděleny vždy na obecnou a regionální část. Zatímco v obecné části je kladen důraz především na základní představení určitého prehistorického období dle současných poznatků, regionální pasáže jsou již zaměřeny na konkrétní významné objevy daného časového úseku ve sledovaném území. V závěru těchto hlavních kapitol jsou umístěny přehledové mapy lokalit podle jednotlivých etap prehistorického vývoje. Kniha je určena jak pro širší veřejnost, kterou kromě snadněji formulovaného textu zaujmou především barevné fotografie nejreprezentativnějších předmětů, případně dobové fotografie z výzkumů, tak i odbornou veřejnosti, jenž ocení zejména aktuální soupis pravěkých lokalit v regionu a kresebnou dokumentaci i dosud nepublikovaných nálezů. V závěru je také cizojazyčná resumé v angličtině a němčině. Autorský kolektiv publikace je složen z odborníků na jednotlivé úseky pravěkého vývoje. Jedná se o pracovníky Moravského zemského muzea, Archeologického ústavu AV ČR, Archeologického centra v Olomouci, Univerzity Palackého v Olomouci a Muzea Blanenska.
Jaroslav Bartík, Hana Čižmářová, Soňa Michalkó, Petr Neruda, Marek Novák, Martin Oliva, Jaroslav Peška, Tomáš Zeman
Táňa Bártová Pavelková, Jana Hajná, Vlastislav Káňa, Oldřich Kroupa, Martina Kršková, Ondřej Mlejnek, Petr Neruda, Marek Novák, Daniela Pernesová, Ludmila Píchová, Michal Přichystal, Veronika Skálová, Antonín Štrof, Petr Zajíček
Marek Novák, Soňa Michalkó
Marek Novák, Jakub Pernes, Miloš Dvorský
Muzeum Blanenska, p. o.
599 Kč
300 ks
Prodej na pokladně Muzea Blanenska, případně elektronická objednávka. Po vyprodání bude kniha také ke stažení v elektronické podobě na webu muzea.

Nepovinné přílohy

978-80-86951-40-9
Kniha vyšla ke konci roku 2020 a vzhledem k současné krizové situaci zatím nemohl proběhnout její veřejný křest, který je ale v plánu včetně debaty s jednotlivými autory. Zpráva o chystání a vydání knihy proběhla v místním tisku a také na webu a FB muzea.

Fotogalerie

nahoru