Muzejní výstava roku

Libušín znovuzrozený: Výstava o obnově Národní kulturní památky
Výstava věnovaná unikátnímu tématu, obnově národní kulturní památky Libušín po jeho vyhoření, představuje šest let dlouhou cestu od požáru až k jeho znovuotevření. Vlastní obnově předcházely dlouhé přípravy a výzkumy. Společnými silami všech odborníků vzniklo mimořádné dílo spojující nejlepší řemeslnou tradici s moderními technologiemi. Návštěvníkovi připomene jednotlivé fáze obnovy, od vyhoření objektu, přes tvorbu projektové dokumentace, stavební a odborné práce až k slavnostnímu otevření Libušína. Jsou zde instalovány originální prvky z vyhořelého objektu, panely s fotografiemi a popisem od kácení stromů přes odborné tesařské práce, vytápění tepelnými čerpadly, vnitřní a venkovní hašení, zeď dárců, financování celé obnovy, dílna s nářadím, které se používalo při obnově Libušína. Na instalovaných monitorech jsou promítány záběry z požáru, časosběrný snímek a prohlídka hotovým objektem. V expozici nechybí dětský koutek, který bude mimo jiné využíván v rámci edukačních programů. Projekt byl podpořen a spolufinancován Ministerstvem kultury.
79/2020
Národní muzeum v přírodě, p. o.
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 571 757 146
+420 603 209 730
muzeum@nmvp.cz.
http://nmvp.cz
00098604
MK ČR

Povinné přílohy

Přes veškerou snahu a obětavost hasičů přišly Pustevny v noci 3. března 2014 o jednu ze svých dominant. O tomto neštěstí vysílala a psala všechna média. Požár Libušína se stal zprávou dne. Ta březnová noc byla začátkem dlouhé, více než šestileté cesty, kterou výstava zachycuje. Hned u vstupu můžeme i po šesti letech cítit pach spáleniště. Zuhelnatělé části Libušína jasně vypovídají o požáru, kterým prošly. Silnému žáru neodolaly ani kovové nebo skleněné prvky. Ale i tyto mají pro muzeum velkou dokumentační hodnotu. Odezva veřejnosti byla od počátku veliká a všechny spojovalo nadšení přispět k obnově něčeho, co ztratili. Dík za to patří tisícům drobných i větších dárců, kteří jsou připomenuti na zdi dárců. Samotné obnově předcházely důkladné přípravy možné díky zázemí Valašského muzea, šíři a hloubce znalostí jeho pracovníků a rozsahu sbírkových fondů. Podrobnými výzkumy byly zjištěny odchylky, z minulých oprav (např. zrcadlení figur, jiná barevnost). Současná obnova Libušína je provedena tvarově do roku 1925, kdy byla dokončena dostavba celého komplexu a barevným řešením do Jurkovičova návrhu z roku 1899. Zvolená metoda vědecké rekonstrukce kladla na všechny strany mimořádné nároky. Největší část výstavy představují samotné práce na obnově Libušína. Od záchrany originálních prvků a jejich navrácení do objektu, ruční výrobu přesných kopií nedochovaných částí až po nové technologie, které bylo nutné do objektu dle současných norem instalovat. Je to především požární hašení vodou a plynem, vytápění pomocí čerpadel, hloubkové vrty, trafostanice aj. To všechno bylo nutné již při tvorbě projektové dokumentace dokonale skloubit, aby nebyl narušen celkový ráz národní kulturní památky. Oproti velmi skromné Jurkovičově projektové dokumentaci byl současný projekt zpracován v 3D programu BIM, kde bylo možné přímo na stavbě zobrazit a řešit případné kolize. Jednotlivá videa podávají informace o tom, kdy požár vznikl, jak a kým byl uhašen, jak probíhala obnova Libušína. Návštěvníky upoutá i spousta zajímavých údajů, např. ruční výroba 55 tisíc jedlových šindelů, 2 125 otesaných trámů, Výstava o obnově Libušína ukazuje návštěvníkovi hodnotu odkazu našich předků, sílu spolupráce a schopnosti snoubit tradiční s moderním. V poslední době nevznikla žádná stavba, kde tradiční řemeslné postupy byly použity v takovém rozsahu.
Ing. Ladislav Ptáček
Trifid KP, s. r. o.
Ing. Milan Gesierich, Olga Holišová, Oldřich Žaluda
6.8.2020
30.6.2021
leden–prosinec
po–ne
9–18
Olga Holišová, Ing. Milan Gesierich
Olga.holisova@nmvp.cz Milan.gesierich@nmvp.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Jaroslav Svěrek
Ing. Ladislav Ptáček, Trifid KP, s. r. o., Olga Holišová, Ing. Milan Gesierich
Ing. Ladislav Ptáček, Trifid KP, s. r. o., Olga Holišová, Ing. Milan Gesierich
Kniha Libušín, vzkříšení slavné stavby Dušana Jurkoviče, Skládačka Dušan Samo Jurkovič – básník dřeva, Muzea v přírodě – průvodce pro děti, využívají se v dětském koutku
Vernisáž výstavy dne 6.8.2020, edukační programy připravované muzejními pedagogy seznamují s historií Pusteven se stavbami, které se na nich nacházejí, především stavby D. S. Jurkoviče. Prezentace formou odborného výkladu, následně prohlídka výstavy, seznámení se s jednotlivými artefakty Libušína a s jeho obnovou. V takzvaných hledačkách děti i dospělí plní zadané úkoly a hledají artefakty tak, aby důsledně prošli celou výstavu se všemi jejími částmi. Ve třetí, praktické, části si sami vyzkouší práci na jednotlivých tvarových detailech, mohou si poskládat a vybarvit „svůj“ Libušín z dílčích papírových či dřevěných prvků nebo navrhnout barevné řešení stropní kazety. Poslední částí je virtuální prohlídka Libušína. V třídenním intervalu při účasti čtyř skupin denně v počtu 25 osob je edukační program připraven pro 300 osob.
portál kudyznudy.cz – https://www.kudyznudy.cz/akce/libusin-znovuzrozeny; Valašský deník – https://valassky.denik.cz/zpravy_region/nejen-pach-spaleniste-obnovu-libusina-priblizuje-unikatni-vystava-a-video-20200812.html; portál beskydy.cz – https://www.beskydy.cz/content/akce_item.aspx?akceid=29793; Institut pro památky a kulturu, o. p. s. https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/zlinsky-kraj/tema/osm-vystav-%7C-libusin-znovuzrozeny/5633/; Kroměřížský deník – https://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/nejen-pach-spaleniste-obnovu-libusina-priblizuje-unikatni-vystava-a-video-20200812.html; Český rozhlas Zlín, Český rozhlas Radiožurnál, Ministerstvo kultury ČR – https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vystava-libusin-znovuzrozeny-4-cs3907.html; Zlínský deník – https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/nejen-pach-spaleniste-obnovu-libusina-priblizuje-unikatni-vystava-a-video-20200812.html; Slovácký deník – https://slovacky.denik.cz/galerie/vystava-libusin-znovuzrozeny.html?photo=2; Portál infocesko.cz – https://www.infocesko.cz/Content/akce_item.aspx?akceid=29793; e-vsudybyl.cz – https://www.e-vsudybyl.cz/clanek/vystava-libusin-znovuzrozeny-1226/; Klub novinářů Zlínska – https://www.klubnovinaruzlin.cz/news/vystava-libusin-znovuzrozeny-ukazuje-obnovu-narodni-kulturni-pamatky/

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru