Muzejní výstava roku

Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské stopy
Výstava představuje často neznámé či aktualizované kapitoly ze života a díla architekta. Významně tak zaplňuje mezeru v poznání kořenů Loosovy architektonické a interiérové tvorby souvisejících s jeho rodným městem a moravským regionem. Návštěvníci se zde seznámí s Loosovými realizacemi i neprovedenými návrhy pro Brno, jako je zámeček Viktora Bauera, první Loosova práce pro Brno – Heroldův dům, či nerealizovaný projekt brněnského „domu na střeše“ pro Heinricha Jordana. Pro Bauera pracoval Loos také v Hrušovanech u Brna, kde navrhl vilu ředitele cukerní rafinerie a patrně i restauraci s hotelem. Výstava připomíná také osobnost a dílo otce slavného architekta, Adolfa Loose staršího, brněnského sochaře a kameníka. Výstavu doplňuje reprezentativní česko-anglická publikace.
80/2020
Muzeum města Brna, p. o.
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 542 123 611
muzeum.brno@spilberk.cz
http://spilberk.cz/muzeum-mesta-brna.cz
0010427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

Výstava je zaměřena na dílo a působnost Adolfa Loose (1870–1933) v jeho rodném městě a na Moravě. Návštěvníci mají možnost se ocitnout v působivé replice segmentu interiéru reprezentativní jídelny Bauerova zámečku – dnes prakticky jediná konzistentní brněnská Loosova realizace. Výstava odhaluje i část nepříliš známé brněnské historie. Prostřednictvím unikátních fotografií přiblížila život lidí, kteří v interiérech vytvořených Loosem bydleli, například rodinu průmyslníka Viktora Bauera, kterému architekt navrhl vilu (1913–1914), patrně i restaurační a ubytovací objekt v Hrušovanech u Brna (1915–1916) a adaptoval jeho rodinné sídlo – brněnský zámeček (1921–1925). Představena je první Loosova brněnská realizace – přístavba domu Karla Herolda (1910–1912) i projekt „domu na střeše“ (1930–1931) pro podnikatele Heinricha Jordana, který skončil ve fázi ideové studie. Chef dˇoevrem výstavy se stala téměř neznámá kresba Adolfa Loose; jde o kresbu perspektivy sálu (haly) pařížského bytu Heleny Rubinsteinové (1924) z brněnského soukromého majetku. Připomenuty jsou „brněnské stopy“ Loosových žáků architektů Karla Hofmanna a Felixe Augenfelda, kteří v moravské metropoli realizovali dům pro Paula a Mariettu Himmelreichovy (1927–1928) i Loosova spolupráce s architektem Paulem Engelmannem na návrhu domu pro Hermanna Konstandta v Olomouci (po 1914). K významným Loosovým teoretickým a společenským stopám v jeho rodném městě patřila spolupráce s redakcí časopisu Bytová kultura (Jan Vaněk, Bohumil Markalous), ale také kontakty s brněnskou architektonickou scénou dvacátých let minulého století (Ernst Wiesner, Jan Víšek aj.). Stranou pozornosti nezůstaly oslavy 100. výročí narození Adolfa Loose iniciované v roce 1970 v Brně architektem Františkem Kalivodou, který poukazoval na Loosovy brněnské kořeny. Důležité místo ve výstavě zaujímá prezentace věnovaná osobnosti, dílu a firmě otce slavného architekta, sochaři a kameníku Adolfu Loosovi staršímu. Ten patřil k významným reprezentantům brněnské měšťanské kultury 60. a 70. let 19. století. Dětství v otcově kamenosochařské dílně, jeho práce a cit pro materiál, patřily nepochybně k zásadním impulzům pro Loosovo tvůrčí směřování. Výstavu symbolicky uzavírá prezentace návrhu pomníku Adolfa Loose v rodném Brně, který byl slavnostně odhalen 20. srpna 2020. Výstava věnovaná architektu Adolfu Loosovi není primárně určena jen poučeným návštěvníkům. Stručně formulované, přesto obsahově bohaté doprovodné texty svým pojetím mohou zaujmout a zasvětit do dané problematiky celou širokou návštěvnickou veřejnost. Jde o kombinaci textů, dobových i současných fotografií, plánové a archivní dokumentace, obrazových a zvukových nahrávek i trojrozměrných předmětů. To vše ve svém souhrnu poskytuje komplexní diskurzívně-vizuální prostorový zážitek. Výstava cílí také na zahraniční publikum, když všechny texty ve výstavě jsou v českém a anglickém jazyce.
Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková
11.6.2020
18.7.2021
červen 2020 – červenec 2021
út–ne
9–17
Jindřich Chatrný
chatrny@spilberk.cz

Nepovinné přílohy

Jindřich Chatrný, Andrej Bielak
Jindřich Chatrný, Andrej Bielak
Alena Jedličková, Jiří Skalský
CHATRNÝ Jindřich – ČERNOUŠKOVÁ Dagmar – KOŘÍNKOVÁ Jana (eds.). Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy / Adolf Loos, European. His Legacy in Brno and Beyond. Brno, Muzeum města Brna ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2020 (publikace k výstavě) CHATRNÝ Jindřich – ČERNOUŠKOVÁ Dagmar. Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy / Adolf Loos, European. His Legacy in Brno and Beyond. Brno, Muzeum města Brna, 2020, (leaflet k výstavě)
Interaktivní prohlídka výstavy Evropan Adolf Loos: https://visitczechrepublic.online/cz/adolf-loos/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/554461-rok-adolfa-loosa-sa-zacne-vystavou-na-brnianskom-spilberku/; https://www.kudyznudy.cz/akce/evropan-adolf-loos-nejen-brnenske-stopy; https://brnensky.denik.cz/kultura_region/loosovy-brnenske-perly-tvorbu-slavneho-architekta-predstavuje-nova-vystava-20200610.html; https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brnane/646516/evropan-adolf-loos-slavnemu-architektovi-sklada-rodne-brno-poctu-vystavou-na-spilberku.html; https://www.novinky.cz/kultura/clanek/architekta-loose-predstavi-vystavy-na-spilberku-i-na-internetu-40327764; https://www.idnes.cz/brno/zpravy/adolf-loos-vystava-architekt-brno.A200611_552669_brno-zpravy_mls; http://www.kult.cz/divadlo-kino-hudba/detail/312573; https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/nejvetsi-letosni-vystava-muzea-mesta-brna-na-spilberku-je-venovana-adolfu-loosovi-40327997#utm_content=freshnews&utm_term=evropan%20adolf%20loos&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz; https://www.stavbaweb.cz/evropan-adolf-loos-nejen-brnnske-stopy-23191/clanek.html

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru