Muzejní výstava roku

Heda: Kameni, promluv!
Výstava připravená k 120. výročí narození sochařky a výrazné roztocké osobnosti Hedviky Zaorálkové představuje průřez jejím celoživotním dílem ze sbírek Středočeského muzea a dalších institucí a sběratelů. Nahlíží práci umělkyně v širším kontextu české sochařské produkce a připomíná tvorbu J. Štursy, O. Gutfreunda, B. Kafky či J. Drahoňovského, kteří patřili k velkým vzorům Zaorálkové nebo byli jejími učiteli na Uměleckoprůmyslové škole. V expozici jsou prezentovány rovněž práce některých vrstevnic autorky (H. Wichterlové, K Vobišové-Žákové nebo přítelkyně Z. Swarzerové-Kriseové), jež začínaly studovat ve 20. letech 20. století na Uměleckoprůmyslové škole nebo AVU sochařské obory, tradičně považované za doménu mužů. Část projektu je pak věnovaná životnímu partnerovi a významnému překladateli Jaroslavu Zaorálkovi nebo malíři Alénu Divišovi, s nímž pojilo sochařku úzké přátelské pouto.
82/2020
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Zámek 1, 252 63 Roztoky
+421 233 029 035
+421 720 660 421
vachova@muzeum-roztoky.cz
http://www.muzeum-roztoky.cz
00069850
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Projekt představuje výraznou roztockou osobnost sochařku Hedviku Zaorálkovou a její dílo v širším kontextu české sochařské produkce zejména 1. poloviny 20. století. Připomíná nejen pozapomenutou umělkyni, ale také jejího životního partnera – významného překladatele Jaroslava Zaorálka. Paralelně poodhaluje širší souvislosti i společenskou atmosféru, v níž pracovala umělkyně, která patřila k prvním ženám studujícím ve 20. letech 20. století sochařské obory na Uměleckoprůmyslové škole nebo na AVU. Na výstavě jsou tak připomenuta díla J. Mařatky, J. Drahoňovského, B. Kafky a O. Gutfreunda, jež patřili k velkým vzorům nebo učitelům Zaorálkové i práce sochařčiných vrstevnic (H. Wichterlové, M. Jiráskové nebo Z. Kriseové a K. Vobišové). Větší část výstavního projektu tvoří sbírkové předměty Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a některé z nich tak instituce zpřístupnila veřejnosti pravděpodobně vůbec poprvé (např. korespondenci Aléna Diviše adresovanou sochařce nebo výběr z korespondence Josefa Floriana překladateli, ale i další dokumenty z osobní pozůstalosti manželů, stejně tak některé plastiky sochařky). Rozsáhlá korespondence manželů Zaorálkových totiž stále čeká na důkladné zpracování. Stěžejní část projektu ale představují zápůjčky státních institucí i soukromých sběratelů. Zejména plastiky Hedviky Zaorálkové ze soukromých sbírek jsou laické i odborné veřejnosti představeny vůbec poprvé, protože k jejich dohledání mnohdy došlo během příprav katalogu i samotné výstavy. Koncepce výstavy soustředěná na chronologickou osu i na tematické okruhy sochařčina díla, upozorňuje na postupný vývoj a proměny jejího přístupu k tvorbě. V roce 2020 uplynulo 120. let od narození Hedviky Zaorálkové a zmíněné výročí se tak stalo příležitostí k hledání zasloužené pozice umělkyně na české sochařské scéně.
Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
3.12.2020
30.5.2021
prosinec–květen
st–ne
10–18
Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.
vachova@muzeum.roztoky.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Arch. Libor Duga
HEDA: Kameni, promluv! Hedvika Zaorálková – katalog, autoři: Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D., Mgr. Vanda Skálová, PhDr. Jana Sklenářová-Teichmanová, Ph.D., Mgr. Lucie Váchová, Ph.D., Pracovní list pro 1. stupeň ZŠ, Pracovní list pro 2. stupeň ZŠ
Z důvodu vydaných nařízení se doprovodné akce zatím nemohly uskutečnit. K výstavě jsou naplánované komentované prohlídky a přednášky. Přednáška Mgr. Lukáše Prokopa, Ph.D. (PNP) věnovaná překladateli Jaroslavu Zaorálkovi a Mgr. Vandy Skálové (GASK), která se zaměří na osobnost Aléna Diviše, s nímž sochařka udržovala úzké přátelské kontakty a spravovala jeho uměleckou pozůstalost. Komentované prohlídky kurátorky. Lektorské programy. Připraveny jsou pracovní listy pro 1 a 2. stupeň ZŠ.
Český Rozhlas – Vltava – Vždycky se mi zdá, že kámen probouzím k životu…(pořad věnovaný H. Zaorálkové), https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/10/2021-01-30

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru